กปน.เพิ่มคลอรีนในน้ำประปาเพิ่มความมั่นใจป้องกัน.โควิด-19


เพิ่มเพื่อน    

 


10เม.ย.63-นายรักษ์ศักดิ์ สุริยหาร รองผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) (ผลิตและส่งน้ำ) เปิดเผยว่า ตลอดหน้าร้อนนี้ กปน. ขอยืนยันว่า สามารถผลิตน้ำประปาเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน ซึ่งน้ำประปาของ กปน. สะอาดปลอดภัย มีการฆ่าเชื้อโรคด้วยคลอรีน สามารถกำจัดเชื้อแบคทีเรียและไวรัสต่าง ๆ รวมถึง COVID-19 ได้ ภายใต้ระบบจ่ายน้ำแบบปิด ไม่มีสารหรือวัตถุใด ๆ เข้าไปในระบบได้


ทั้งนี้ ในช่วงฤดูร้อน เป็นช่วงที่มีโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหาร เช่น โรคท้องร่วง อาหารเป็นพิษ ซึ่งเกิดจากแบคทีเรีย ไวรัส ที่เจริญเติบโตได้รวดเร็ว ดังนั้น กปน. จึงเพิ่มปริมาณคลอรีนในระบบผลิตและจ่ายน้ำประปามากขึ้นจากปกติ ตามคำแนะนำในเกณฑ์มาตรฐานขององค์การอนามัยโลก (WHO) คือ ไม่น้อยกว่า 0.5 ppm เพื่อป้องกัน COVID-19


หมายเหตุ กลิ่นคลอรีนจะระเหยไปเอง โดยการรองน้ำประปาใส่ภาชนะสะอาด ตั้งทิ้งไว้ และปิดฝาให้มิดชิด เพื่อลดความเสี่ยงการปนเปื้อน


เนี่ย.......... ด้วยตำแหน่ง "โฆษกรัฐบาล"! ถ้าจะตำหนิ "นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์" ก็ต้องตำหนิกันในเรื่องนี้แหละ คือเรื่องการใช้มาตรการควบคุมโควิดกับบุคคลต่างชาติที่จะเดินทางเข้ามาในประเทศช่วงนี้

'การเมือง' ที่ไม่มี 'วันพระ'
'การอยู่-การไป' ของสมคิด
หมอชาญชัย"เผยตาหมาก"
ภาพสะท้อน 'อนาคตไทย'
อาจารย์แหม่ม 'ผิดตรงไหน?'
การเมืองเรื่อง 'คิดกันไปเอง'