กปน.เพิ่มคลอรีนในน้ำประปาเพิ่มความมั่นใจป้องกัน.โควิด-19


เพิ่มเพื่อน    

 


10เม.ย.63-นายรักษ์ศักดิ์ สุริยหาร รองผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) (ผลิตและส่งน้ำ) เปิดเผยว่า ตลอดหน้าร้อนนี้ กปน. ขอยืนยันว่า สามารถผลิตน้ำประปาเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน ซึ่งน้ำประปาของ กปน. สะอาดปลอดภัย มีการฆ่าเชื้อโรคด้วยคลอรีน สามารถกำจัดเชื้อแบคทีเรียและไวรัสต่าง ๆ รวมถึง COVID-19 ได้ ภายใต้ระบบจ่ายน้ำแบบปิด ไม่มีสารหรือวัตถุใด ๆ เข้าไปในระบบได้


ทั้งนี้ ในช่วงฤดูร้อน เป็นช่วงที่มีโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหาร เช่น โรคท้องร่วง อาหารเป็นพิษ ซึ่งเกิดจากแบคทีเรีย ไวรัส ที่เจริญเติบโตได้รวดเร็ว ดังนั้น กปน. จึงเพิ่มปริมาณคลอรีนในระบบผลิตและจ่ายน้ำประปามากขึ้นจากปกติ ตามคำแนะนำในเกณฑ์มาตรฐานขององค์การอนามัยโลก (WHO) คือ ไม่น้อยกว่า 0.5 ppm เพื่อป้องกัน COVID-19


หมายเหตุ กลิ่นคลอรีนจะระเหยไปเอง โดยการรองน้ำประปาใส่ภาชนะสะอาด ตั้งทิ้งไว้ และปิดฝาให้มิดชิด เพื่อลดความเสี่ยงการปนเปื้อน


มีแต่คนถาม "ผบ.ตร." ไปไหน ผมก็ตอบไปตามตรง "ไม่รู้เหมือนกัน"! คือไม่รู้จริงๆ เพราะไม่เคยเห็นหน้าท่านเลย ไม่ว่ายามปกติหรือยามไม่ปกติ

สิงหา."ปฏิรูปแบบปฏิวัติ"
ปริศนา"I Roam Alone"? 
ชีวิตรอได้"เพื่อวัคซีนไทย"
ตลกเทพของ "ป๋าเทพ"
เหรียญทองที่เหนือทอง
“พระผู้เพียรเพื่อพสกสุข”