งัดสารพัดแผนกระตุ้นศก. ชาวนา-มนุษย์เงินเดือนเฮ


เพิ่มเพื่อน    

 ครม.ไฟเขียวมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจปลายปี 2562 ช่วยมนุษย์เงินเดือนมีบ้านของตัวเองผ่านโครงการ “บ้านดีมีดาวน์” ลดภาระ 50,000 บาทต่อผู้มีรายได้ไม่เกิน 100,000 บาท/เดือน พร้อมช่วยกลุ่มเอสเอ็มอีและชาวนาไร่ละ 500 บาทไม่เกิน 20 ไร่ ขณะที่กระทรวงอุตสาหกรรมแย้มของขวัญปีใหม่ เปิดตลาดนัดสินค้าราคาถูกจากโรงงาน 77 จังหวัด

    นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 26 พ.ย.ที่ผ่านมา ว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงปลายปี 62 ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ เพื่อให้ระบบเศรษฐกิจมีการเจริญเติบโตและขยายผลอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อประชาชน เกษตรกรรายย่อย ผู้ประกอบการเอสเอ็มอี รวมถึงภาคอสังหาริมทรัพย์ เพื่อให้ประเทศไทยสามารถเดินหน้าไปได้ในช่วงที่สภาวะเศรษฐกิจโลกผันผวน
     ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวจะแบ่งเป็นกลุ่มใหญ่ๆ 3 กลุ่ม ได้แก่ 1.โครงการเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ประจำปีงบประมาณ 2563 ประกอบด้วย 3 โครงการย่อยแรก โครงการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานระดับหมู่บ้าน โดยจัดสรรเงินให้แก่กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง จำนวน 71,742 แห่ง แห่งละไม่เกิน 200,000 บาท ผ่านสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ภายใต้วงเงินรวม 14,348.4 ล้านบาท เพื่อสนับสนุนเงินทุนในการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานขนาดเล็กในชุมชน สนับสนุนผู้ประกอบการ และส่งเสริมให้เกิดการจ้างงานในพื้นที่ เช่น ยุ้งฉางชุมชน โรงตากพืชผลทางการเกษตร การจัดทำแหล่งเก็บน้ำชุมชน เครื่องจักรสำหรับแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร เป็นต้น หรือกิจกรรมอื่นที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนที่ชุมชนเห็นว่าเป็นประโยชน์
     โครงการย่อยที่สอง สินเชื่อธุรกิจชุมชนสร้างไทย โดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สนับสนุนสินเชื่อรวม 50,000 ล้านบาท เพื่อเป็นค่าลงทุนในการดำเนินกิจการและเป็นค่าใช้จ่ายหมุนเวียนในการดำเนินกิจการ โดยคิดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ 0.01% ต่อปี เป็นระยะเวลา 3 ปี ระยะเวลาโครงการตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค.62-30 พ.ย.65 และโครงการย่อยที่สาม พักชำระหนี้สมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองตามความสมัครใจ โดยให้พักชำระหนี้หรือลดภาระหนี้เงินกู้กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองให้กับสมาชิกที่มีความเดือดร้อน และสามารถนำเงินส่วนดังกล่าวมาประกอบอาชีพและจ่ายหนี้นอกระบบ
    นายอุตตมกล่าวต่อว่า 2.มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ผ่านโครงการช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพข้าว ปีการผลิต 2562/63 เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่เกษตรกร โดยการลดภาระค่าใช้จ่ายในการเก็บเกี่ยวข้าวและปรับปรุงคุณภาพข้าว โดยเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี 62 กับกรมส่งเสริมการเกษตร จะได้รับเงินช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพข้าวเฉพาะเกษตรกรรายย่อยอัตราไร่ละ 500 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 20 ไร่ หรือครัวเรือนละไม่เกิน 10,000 บาท
    "รัฐบาลยังได้อนุมัติงบประมาณเพิ่มเติมในโครงการโดยสนับสนุนต้นทุนการผลิตให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปีการผลิต 2562/63 พร้อมทั้งขยายระยะเวลาการจ่ายเงินให้เกษตรกรจากเดิมสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค.2562 เป็นสิ้นสุดวันที่ 30 เม.ย.2563 เนื่องจากมีเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี 2562 กับกรมส่งเสริมการเกษตรมากกว่าที่คาดการณ์ไว้" นายอุตตมกล่าว และว่า 3.มาตรการลดภาระการซื้อที่อยู่อาศัย ภายใต้โครงการ “บ้านดีมีดาวน์” เพื่อเป็นการลดภาระและสนับสนุนให้ประชาชนทั่วไปมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง โดยภาครัฐสนับสนุนเงินเพื่อลดภาระการผ่อนดาวน์ จำนวน 50,000 บาทต่อราย ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมมาตรการต้องเป็นผู้ที่มีรายได้ไม่เกิน 100,000 บาทต่อเดือน ระยะเวลาโครงการตั้งแต่วันที่ 27 พ.ย.62-31 มี.ค.2563
    นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยถึงของขวัญปีใหม่ 2563 ของกระทรวงอุตสาหกรรมว่า เบื้องต้นมีนโยบายให้หน่วยงานสังกัดกระทรวง ทุกกรม กอง อุตสาหกรรมจังหวัดทั่วประเทศ 77 จังหวัด ประสานกับผู้ผลิตสินค้าโรงงานอุตสาหกรรมทั่วประเทศ นำสินค้าจากโรงงานมาจำหน่ายให้กับประชาชนในราคาถูกมาก เพราะไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง จัดรูปแบบตลาดนัดจำหน่ายสินค้าโรงงานทุกประเภท กลุ่มอาหาร เครื่องดื่ม ของใช้ในชีวิตประจำวัน เสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม เฟอร์นิเจอร์ เครื่องใช้ไฟฟ้า ฯลฯ จัดขึ้นในเดือนธันวาคมนี้ จุดจำหน่ายหลักอยู่ที่กระทรวงอุตสาหกรรม ถนนพระราม 6 ส่วนตลาดนัดที่กระจายอยู่ในจังหวัดต่างๆ อยู่ระหว่างพิจารณารูปแบบ และสถานที่
    "ของขวัญปีใหม่จากกระทรวงอุตสาหกรรมล็อตแรกจะเน้นการจำหน่ายสินค้าราคาถูกก่อน เพื่อบรรเทาค่าครองชีพของประชาชน และต้อนรับเทศกาลปีใหม่ที่ปกติประชาชนจะหาซื้อสินค้าในช่วงเวลาดังกล่าวอยู่แล้ว ยืนยันว่าราคาจำหน่ายจะถูกกว่าซื้อตามห้าง ร้านแน่นอน เพราะเจ้าของโรงงาน พนักงาน จะเป็นผู้จำหน่ายเอง นอกจากนี้กระทรวงยังอยู่ระหว่างพิจารณาของขวัญปีใหม่ด้านอื่นเพิ่ม อาทิ สินเชื่อพิเศษสำหรับผู้ประกอบการ แต่จะต้องพิจารณาความเป็นไปได้อีกครั้ง เพราะเนื้องานของกระทรวงจัดทำของขวัญให้ประชาชนค่อนข้างยาก แต่จะพยายามทำอย่างเต็มที่" นายสุริยะกล่าว.


...
 


จัดหนักจัดเต็มทั่วหน้า ไม่มีคำว่าสองมาตรฐาน อ่านบทความอาจารย์แก้วสรร อติโพธิ ใน www.thaipost.net วานนี้ มองเห็นหลายๆ เรื่องในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต ได้ชัดเจนขึ้น

"ทักษิณ" ท้ารบ "จตุพร"
หมาเยี่ยวรดภูเขาทอง
บาปหนาของคณะราษฎร
'ท่านสส.ครับ...โปรดฟังสักนิด'
เหตุจาก 'เลือดนอง' กลางจอ
สืบสายโลหิต 'ม็อบ ๓ นิ้ว'