ส้มหวานดิ้นแต่เช้า!ปลุกสาวกจับตาสภาโหวตตั้ง กมธ. ศึกษาผลกระทบคำสั่ง ม.44 


   

27 พ.ย. 62 - เฟซบุ๊กเพจ พรรคอนาคตใหม่ - Future Forward Party ของพรรคอนาคตใหม่ โพสต์เฟซบุ๊กช่วงเช้าวันนี้ โดยมีเนื้อาหาดังนี้

ร่วมจับตาสภาโหวตตั้ง กมธ. ศึกษาผลกระทบคำสั่ง ม.44 

ในช่วงที่คณะรัฐประหารยึดอนำนาจการปกครอง ได้ออกประกาศ คำสั่ง และมาตรา 44 หลายร้อยฉบับเพื่อดำเนินการบริหารจัดการประเทศทุกด้าน

การใช้อำนาจในลักษณะนี้ ถือว่าไม่ถูกต้องตามครรลองประชาธิปไตยและหลักนิติรัฐ เนื่องจาก คสช. ไม่ต้องรับผิดใดๆ และคำสั่ง คสช. เหล่านี้ยังทำให้ผู้ที่เกี่ยวข้องนับร้อยนับพัน หรืออาจจะเป็นล้านๆ คนต้องได้รับผลกระทบต่อชีวิตพวกเขาอย่างไม่เป็นธรรมโดยไม่สามารถโต้แย้งหรือต่อสู้ใดๆ ทางกฎหมายได้ด้วย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการจัดการป่าไม้ จัดการประมง การบริหารราชการแผ่นดิน การโยกย้ายข้าราชการ การจัดการงบประมาณ การเอื้อกลุ่มทุนโทรคมนาคมแต่กระทบผลประโยชน์ประเทศ การงดเว้นข้อกฎหมายหลายฉบับ การละเมิดสิทธิเสรีภาพประชาชนและสื่อมวลชน ฯลฯ

แม้กระทั่งหลังจากประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่แล้ว อำนาจนี้ก็ยังคงถูกสืบทอดต่อมา ซ้ำร้ายยิ่งกว่านั้น แม้องค์กร คสช.จะแต่งหน้าทาปากเปลี่ยนเป็นรัฐบาลหลังการเลือกตั้งไปแล้ว แต่ผลกระทบหลายสิ่งหลายอย่างจากเหล่าคำสั่งดังกล่าวยังคงอยู่ ยังมีพี่น้องประชาชนอีกมากมายที่ยังทุกข์ร้อนกับการใช้อำนาจของ คสช. ดังจะเห็นได้จากเหล่า ส.ส. พรรคอนาคตใหม่ที่ผลัดกันลุกขึ้นอภิปรายให้พี่น้องประชาชนได้เห็นกันแล้วเมื่อสัปดาห์ก่อน

ดังนั้น วันนี้ ต้องติดตามให้ดีเพราะปิยบุตร แสงกนกกุล เลขาธิการพรรคอนาคตใหม่ จะอภิปรายสรุปญัตติ และที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรจะมีการโหวตเพื่อตั้ง กมธ.วิสามัญเพื่อศึกษาผลกระทบเกี่ยวกับการใช้อำนาจของ คสช. การออำคำสั่งและการใช้มาตรา 44 ของ คสช.

โดยพรรคอนาคตใหม่หวังว่าเพื่อนๆ ส.ส. ทุกพรรค (ไม่ว่าจะอยู่พรรครัฐบาลหรือฝ่ายค้านก็ไม่สำคัญเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่อง “ข้ามพรรค ข้ามฝ่าย”) จะร่วมมือร่วมใจกันโหวตเห็นด้วยให้ตั้ง กมธ.ขึ้น เพราะเป็นภารกิจร่วมกันของเหล่าผู้แทนราษฎรที่จะต้องมาทบทวนการใช้อำนาจเหล่านี้ของ คสช. หลังจากกลับเข้าสู่โหมดปกติ อันถือเป็นภารกิจหลักของผู้แทนราษฎรเพื่อปรับปรุงแก้ไขสิ่งที่ไม่เป็นธรรม และให้พี่น้องประชาชนอยู่ดีมีสุขยิ่งขึ้นต่อไป.


สมัยก่อน......... เรือสำเภา มีหินเป็น "ตัวอับเฉา" ถ่วงท้องเรือ กันเรือโคลง สมัยนี้...... ประชาธิปไตยเลือกตั้ง มี ส.ส.เป็น "ตัวอับเฉา" ถ่วงประเทศ กันบ้านเมืองเจริญ!

แรงจูงใจของอาชญากร
ที่ไม่ได้วินิจฉัย 'ใช่ว่าไม่ผิด'
'ศิษย์หนุ่มกับอาจารย์ทารก'
๒๑ มกรา 'มีใครจะลาบวช?'
ดิ้นกันไปเมื่อรู้ว่า 'ใกล้เมรุ'
ปิยบุตร "ยังเป็นคนอยู่หรือ?"