ปภ.รายงานแม่น้ำสุไหงโก-ลกระดับน้ำเพิ่มขึ้น เร่งช่วยเหลือชาวบ้าน


เพิ่มเพื่อน    


2 ธ.ค.62- กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส รวม 11 อำเภอ 48 ตำบล 209 หมู่บ้าน 39 เทศบาล บ้านเรือนได้รับผลกระทบ 16,051 ครัวเรือน 30,573 คน ถนน 8 สาย ทั้งนี้ ปภ. ได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัย พร้อมระดมเครื่องจักรกลด้านสาธารณภัยสนับสนุนการระบายน้ำออกจากพื้นที่น้ำท่วมขัง เพื่อคลี่คลายสถานการณ์ให้กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็ว

 นายมณฑล สุดประเสริฐ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.00 น. เกิดฝนตกหนักในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ทำให้น้ำท่วมขัง 11 อำเภอ ได้แก่ อำเภอสุไหงโก-ลก อำเภอสุคิริน อำเภอสุไหงปาดี อำเภอระแงะ อำเภอยี่งอ อำเภอจะแนะ อำเภอเมืองนราธิวาส อำเภอรือเสาะ อำเภอศรีสาคร อำเภอแว้ง และอำเภอตากใบ รวม 48 ตำบล 209 หมู่บ้าน 39 เทศบาล บ้านเรือนได้รับผลกระทบ 16,051 ครัวเรือน 30,573 คน ถนน 8 สาย อพยพประชาชน 129 คน 30 ครัวเรือน 

นายมณฑล ระบุว่า ปัจจุบันสถานการณ์ยังคงมีน้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มน้ำสุไหงโก-ลก ระดับน้ำเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ปภ. ได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัย โดยสนับสนุนเรือท้องแบน เสื้อชูชีพ กระสอบทราย น้ำดื่ม พร้อมระดมเครื่องจักรกลด้านสาธารณภัยสนับสนุนการระบายน้ำออกจากพื้นที่น้ำท่วมขังเพื่อคลี่คลายสถานการณ์ให้กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็ว ท้ายนี้ หากได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์ภัยสามารถติดต่อขอความช่วยเหลือได้ทางสายด่วนนิรภัย 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อประสานให้การช่วยเหลือโดยด่วนต่อไป

วันเดียวกัน ที่จ.ปัตตานี  ผู้สื่อข่าวรายงานจากกรณีที่เกิดฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องในพื้นที่จังหวัดปัตตานีอาจจะทำให้ในบางพื้นทีของจังหวัดปัตตานีได้รับผลกระทบมีน้ำท่วม  ประกอบกับมีน้ำจากตอนบนไหลลงสู่แม่น้ำปัตตานีซึ่งเป็นแม่น้ำสายหลักและระดับน้ำล้นตลิ่งและเข้าท่วมพื้นที่ราบลุ่มก่อนซึ่งเป็นปัญหามาทุกปี นอกจากนั้นการระบายน้ำไม่ดี เนื่องจากมีการถมดินปิดกั้นทางน้ำ หรือคูน้ำทำให้ระบบการไหลเวียนของน้ำไม่ดี ประกอบกับคูน้ำมีขนาดเล็กเกินไปไม่สามารถระบายน้ำได้ทัน  ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมได้ทั้งถนนหนทางและบ้านเรือนราษฏรทำให้ประชาชนที่ใช้ท้องถนนต้องลำบากในการสัญจร เช่นเดียวกันเมื่อเกิดมีน้ำท่วมขังเป็นระยะเวลานาน ถนนอาจเกิดการชำรุดทรุดโทรมได้

ทั้งนี้ตลอดทั้ง3วันพื้นที่จังหวัดปัตตานีได้เกิดฝนตกหนัก ทำให้หน่วยงานรัฐได้รีบเร่งในการสร้าง และขุดลอกและขยายคูระบายน้ำ เกร่งว่าหากมีฝนตกหนัก อาจจะส่งผลกระทบของน้ำท่วมขังได้ ซึ่งก่อนหน้านี้ พื้นที่เขตเทศบาลเมืองปัตตานีได้ประสบกับน้ำท่วมขัง จนถึงปัจจุบันหน่วยงานรัฐได้แก้ปัญหาเป็นที่เรียบร้อย แต่ยังคงมีบางพื้นที่ ที่จะต้องแก้ปัญหา ด้วยด้วยขุดลอกน้ำ และขยายคูน้ำต่อไป.


ไม่อยากใช้คำว่า "เคยบอกไปแล้ว" ในการเขียนหนังสือ แต่วันนี้ "จำเป็น" ขออนุญาตซักครั้ง คือหลังจากเหตุ "ผีน้อย" เกิดเป็น "กรณีศึกษา" ขึ้นแล้ว

ประเทศไทย 'ยังไงๆ ต้องรอด'
เคอร์ฟิว "เซฟก่อนตายจริงๆ"
เมื่อ 5-12 เข้ามาแทน 7-11
"โรงหมอ-กระทรวง"ร่วมโรค
ฉุกเฉิน 'ในระบบราชการ'?
อสม. 'หน่วยรบที่โลกลืม'