'อ.เนาวรัตน์'ติดตามคืบหน้า วัดพระมหาธาตุสู่มรดกโลก


   


    "อ.เนาวรัตน์" ประธานคณะอนุกรรมการด้านศิลปะและวัฒนธรรม และคณะลงพื้นที่นครศรีธรรมราช ติดตามความก้าวหน้าการนำเสนอวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารเพื่อขึ้นบัญชีเป็นมรดกโลก
    เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม ที่ห้องประชุมพุทธสมาคม ภายในวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ให้การต้อนรับนายเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ ศิลปินแห่งชาติ ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการด้านศิลปะและวัฒนธรรม และคณะ ได้ลงพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อติดตามความคืบหน้าการดำเนินการเพื่อนำเสนอวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช ขึ้นบัญชีเป็นมรดกโลก โดยมี ผศ.ฉัตรชัย ศุกระกาญจน์ ประธานกรรมการฝ่ายวิชาการ คณะกรรมการฝ่ายต่างๆ หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับด้วย
    วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช ถูกเสนอชื่อต่อองค์การยูเนสโกเพื่อขอบรรจุไว้ในบัญชีเบื้องต้น (Tentative List) เมื่อ พ.ศ.2555 และยูเนสโกได้บรรจุในบัญชีเมื่อ พ.ศ.2556 ด้วยหลักเกณฑ์ข้อ 2 ข้อ 4 และข้อ 6 ประกอบด้วย ข้อที่ 2 การแสดงถึงความสำคัญของการแลกเปลี่ยนด้านคุณค่าของมนุษย์ตามเวลา หรือในวัฒนธรรมด้านใดด้านหนึ่งของโลก ในการพัฒนาด้านสถาปัตยกรรมหรือเทคโนโลยี ศิลปสถาปัตยกรรมโบราณ การออกแบบผังเมืองหรือการออกแบบภูมิทัศน์, เกณฑ์ข้อ 4 เป็นตัวอย่างที่โดดเด่นของประเภทอาคาร กลุ่มสถาปัตยกรรมหรือเทคโนโลยี ซึ่งแสดงถึงช่วงเวลาที่สำคัญช่วงหนึ่งหรือหลายช่วงในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติ
    เกณฑ์ข้อ 6 มีความสัมพันธ์โดยตรงหรือเห็นได้ชัดเจนกับเหตุการณ์ หรือประเพณีที่ยังคงอยู่ หรือความคิดหรือความเชื่อต่องานศิลปกรรมและวรรณกรรมที่มีความโดดเด่นเป็นสากล โดยจังหวัดนครศรีธรรมราชและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้เร่งจัดทำเอกสารนำเสนอฉบับสมบูรณ์ พร้อมจัดทำแผนอนุรักษ์คุ้มครองแหล่งมรดก, การสร้างความเข้าใจในเรื่องการมีส่วนร่วม และการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในวัด โดยการดำเนินการได้แล้วเสร็จ และขณะนี้ได้จัดส่งเอกสารฉบับสมบูรณ์ให้อนุกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ คณะกรรมการอนุสัญญาฯ ได้พิจารณาก่อนนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรีและศูนย์มรดกโลก องค์การยูเนสโก ได้พิจารณาตามลำดับต่อไป.


ทำไม......... "พรรคอนาคตใหม่" จึงรณรงค์เรื่อง "ยกเลิกเกณฑ์ทหาร" ชนิดเอาเป็น-เอาตาย? ไม่ใช่เพราะ พล.ท.พงศกร สอบไม่ผ่านเข้าโรงเรียนเสธฯ หรอกนะ

ความเมืองเรื่อง "กล้วยและไข่"
เพื่อไทย 'หลอกแก้ผ้า' น้องใหม่
'ความลับทางทหารที่จำแม่น'
พรรคร่วม 'หลวม' ในแกนนำ
มีอะไรเสนอนอกจาก 'แบน'?
จากสภาสู่ 'พิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์'