'นายพลสีส้ม'โต้กลาโหม เกณฑ์ทหารกับเรียนรด.ถือว่าไม่เท่าเทียม ฉะนั้นต้องรับสมัคร


เพิ่มเพื่อน    

3 ธ.ค.62-    พล.ท.พงศกร รอดชมภู ส.ส.บัญชีรายชื่อ และรองหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่  ตอบคำชี้แจงของกระทรวงกลาโหมกรณียกเลิกการเกณฑ์ทหารดังนี้

๑. ที่ว่าไทยยังไม่พร้อม ก็คงไม่ต่างจากระบอบประชาธิปไตยแบบสากลที่โดนตอนให้เป็นประชาธิปไตยแบบไทยๆ การทหารก็ทำนองเดียวกัน

๒. ที่ว่ายกเลิกเกณฑ์ทหาร ก็ไม่ใช่เพราะยังมีเกณฑ์ทหารอยู่โดยแก้ไขสาระสำคัญของ พรบ.เดิมเพียง ๒ ประเด็นเท่านั้นคือลดอายุจาก ๒๑ เป็น ๑๘ ปี และลดเวลาการเกณฑ์ลงเหลือ ๑ ปี เมื่อ ครม.มีข้อมูลว่าใกล้จะเกิดสงคราม

๓. ที่ว่าไม่ใช่เรื่องใหม่ คำตอบคือใช่ เราคงจำยุคของ พลเอกชวลิต ยงใจยุทธกันได้ ผมยศประมาณพันตรี มีคำว่าจิ๋วแต่แจ๋ว และมีการทดลองรับสมัครอยู่ระยะหนึ่งในบางหน่วย มีข้อสรุปว่าได้ผลดี ผมพยายามถามหาข้อสรุปรายงาน เพื่อนทหารบอกว่านานแล้ว หายไปหมดแล้ว

๔. หลายประเทศในยุโรปจะกลับมาเกณฑ์ใหม่ คำตอบคือใช่ แต่ไม่ใช่อย่างที่คิด กลับสอดคล้องกับ ร่างพรบ.ที่เสนอมากกว่า ตอนนี้ไม่ทราบว่าประเทศในยุโรปไหน แต่ขอเริ่มที่สวีเดนเกณฑ์ ๔๐๐๐ คนจาก ๑ แสนคน เยอรมนี เสนอว่าจะเกณฑ์ ทั้งนี้ เกิดจากท่าทีว่ายุโรปอาจจะเกิดสงครามกับรัสเซีย เพราะนอกจากผนวกไครเมียแล้วยังมีท่าทีจะผนวกยูเครนเพิ่ม ดังนั้นจะเห็นว่าการจะเกิดสงครามนั้นมีสิ่งบอกเหตุ แต่ประเทศยุโรปอื่นเช่นฝรั่งเศส ยังไม่มีทีท่าอะไร แต่คิดจะเกณฑ์เยาวชนมาฝึกอาวุธ ๒ สัปดาห์และทำสาธารณประโยชน์โดยมอบให้ท้องถิ่นดูแลอีก ๒ สัปดาห์ แต่งกายชุดทหารเรือ เช่นเดียวกับอิตาลีที่จะให้บำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพราะ ข้อเสนอเกณฑ์ทหารไม่ผ่านสภา เรื่องนี้ยืนยันว่าการยกเลิกเกณฑ์ทหารไปเลยจะมีความยากลำบากในการจะเสนอกฎหมายใหม่ การเปิดให้ ครม.ออก พรฎ. เกณฑ์ทหารได้เมื่อใกล้เกิดสงครามเหมือนสวีเดนหรือเยอรมนีจะรอบคอบกว่า

๕. ไทยอาจเรียกเกณฑ์ไม่ทันเวลา คำตอบในข้อ ๔ ชัดเจนอยู่แล้ว

๖. เร็วเกินไปสำหรับไทย คำตอบในข้อ ๓ หมายถึง ๓๐ ปีมาแล้วที่ค่อยเป็นค่อยไป ความจริงเป็นอย่างไรคงพอเห็นได้

๗. ที่ว่าจะขาดแคลนกำลังพลสำรอง คำตอบคือ ทหารที่อาสาสมัครเข้ามาหลังปลดแล้วจะเป็นกองหนุนประเภทที่ ๑ ที่มีความชำนาญสูง สมมติว่ามีใช้งานได้จริงปีละ ๑๕๐๐๐ คน ๑๐ ปี ที่กำลังสำรองเดิมเปลี่ยนประเภทไป ก็จะทดแทนได้ ๑๕๐๐๐๐ คน รวมกับกำลังพลทหารหลัก ๕ ปี ก็น่าจะมีกำลังพลทหาร ประมาณ ๓ แสนคน ไม่รวมกำลังประจำการอื่น ก็จะเท่าๆกับกำลังในปัจจุบันนั่นเอง เหตุผลนี้เกิดจากการประจำการ ๕ ปีนั่นเอง อีกประการหนึ่งคือ ยังคงกำลังหลักและกำลังสำรองไว้ที่ประมาณ ๕ แสนนายเช่นเดิม

๘. การรับสมัครอายุ ๑๘ ถึง ๔๐ ปี ช่วงอายุต่างกันมากจะทำงานไม่ได้ คำตอบคือ การรับสมัครจะต้องผ่านการทอสอบทางร่างกายและวิชาการ นักวิ่งมาราธอนบางคนอายุ ๔๐ ปีก็ยังทำได้ดีกว่าคนอายุน้อยกว่า อย่างไรก็ตาม ต้องได้มาตรฐานเดียวกัน แต่การเปิดช่วงอายุไว้กว้างก็เพื่อให้เป็นโอกาสสำหรับผู้สนใจ ซึ่งจะทำให้มีการสมัครหรือสมัครซ้ำได้อย่างเสรีจำนวนมาก ไม่จำกัดอายุ และเปิดโอกาสในเรื่องการศึกษาและอาชีพ

๙. กระทบการฝึกอาชีพ คำตอบคือ แบบเดิมที่ฝึกอาชีพ ๓ เดือนเรัยน กศน. กับ โอกาสทุนการศึกษาตลอด ๕ ปี อาจฝึกได้ทั้งทักษะอาชีพ ปริญญาตรี ปริญญาโทหรือมากกว่า อย่างใด อย่างหนึ่งที่มีโอกาส อย่างหลังน่าจะเปิดกว้างกว่า

๑๐. การนิรโทษกรรม ผิดหลักนิติธรรม ไม่เท่าเทียม ไม่ทำตามกฎหมาย ขัดกับหน้าที่คนไทย คำตอบคือ หลักเดิมคือการบังคับแรงงานเมื่อใครหนีต้องมีโทษ แต่เมื่อหลักเปลี่ยนเป็นสมัครใจแนวทางการลงโทษก็ต้องเปลี่ยน คนที่เคยหนีไปอาจกลับมาสมัครก็ยังได้ เมื่อเดิมมีผู้ถูกเกณฑ์กับผู้เรียน รด. ก็ไม่เท่าเทียมกันแต่แรก การรับสมัครจะสร้างความเท่าเทียมกันทันที การที่จะมีผู้หนีทหารนั้นหากกฎหมายประกาศแล้วการเกณฑ์ในช่วงนั้นยังคงมีอยู่และยังบังคับตามกฎหมายเดิม หากหนีทหารจะไม่ได้รับการยกเว้น ส่วนหน้าที่คนไทยนั้นยังคงอยู่เพราะยังเกณฑ์ได้เมื่อใกล้เกิดสงครามดังที่เห็นได้ในยุโรปเป็นตัวอย่าง

๑๑. กรณีไม่ให้เอาความมั่นคงมาเป็นการเมืองนั้น คำตอบคือ น่าจะหมายถึงคณะทหารที่นิยมการยึดอำนาจซึ่งอ้างความมั่นคงโดยไม่เคารพต่อประชาชนมากกว่า

๑๒. การใช้เหตุผล เรียนรู้ร่วมกัน ปราศจากอคติ เรื่องนี้เห็นด้วย และหากอ่านหรือศึกษาเหตุผลในเรื่องการสมัครเข้ารับราชการทหารในประเทศอื่นโดยปราศจากอคติ ใช้เหตุผล และเห็นแก่ความเข้มแข็งของกองทัพ และความมั่นคงของประเทศชาติ บ้านเมือง ร่วมกัน

การปฏิรูปการเข้ารับราชการของทหารกองประจำการ เป็นเรื่องที่มุ่งสร้างกองทัพที่เป็นมืออาชีพ มีขีดความสามารถสูง และมีขวัญ กำลังใจสูง สร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในเรื่องการป้องกันอธิปไตย ครับ.

 


โทษทีเถอะ.... มัวไปนอนเล่นที่โรงพยาบาลซะ ๒ วัน เรื่อง "ตำรวจ-อัยการ" สั่งไม่ฟ้อง "นายบอส เรดบูล" เลยเหมือนผม "สับไกค้าง"

ชังชาติโดยสันดาน
'ประยุทธ์' ชวนแก้รัฐธรรมนูญ
'คำสั่งไม่ฟ้องของอัยการ'
บันทึกช่วย 'อัยการ-ตำรวจ' จำ
นิมิตหมายจาก 'ไฟในเมือง'
"บอส-เรดบูล" เมาหลังขับ?