ปลื้มปีติเสด็จฯเยาวราช คนไทยเชื้อสายจีนเปล่งเสียงทรงพระเจริญ


เพิ่มเพื่อน    

 คนไทยเชื้อสายจีนสุดปลื้มปีติ “ในหลวง-พระราชินี”  เสด็จฯ ทรงเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ใต้ร่มพระบารมี สดุดีมหาจักรีวงศ์ พสกนิกรเฝ้าฯ รับเสด็จเนืองแน่น พร้อมเปล่งคำ “ทรงพระเจริญ” กึกก้องถนนเยาวราช   

        เมื่อวันศุกร์ที่ 6 ธันวาคม 2562 เวลา 17.35 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ใต้ร่มพระบารมี   สดุดีมหาจักรีวงศ์ และทรงเยี่ยมราษฎรชาวไทยเชื้อสายจีน โดยประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จฯ ออกจากพระที่นั่งอัมพรสถาน  พระราชวังดุสิต ไปยังวัดไตรมิตรวิทยาราม เขตสัมพันธวงศ์    กรุงเทพมหานคร โดยมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม, คณะรัฐมนตรีและภริยา,  พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพฯ และคณะกรรมการวัดไตรมิตรฯ เฝ้าฯ รับเสด็จ
        ในการนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงฉลองพระองค์ชุดสูท เนคไทสีแดง และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ในฉลองพระองค์ชุดกี่เพ้าสีแดง ทั้งสองพระองค์มีพระพักตร์แจ่มใส ครั้นเสด็จฯ ถึง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงวางพวงมาลัย ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธทศพลญาณ พระประธานพระอุโบสถ ทรงกราบ จากนั้น สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงวางพวงมาลัย ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธทศพลญาณ พระประธานพระอุโบสถ ทรงกราบ ก่อนเสด็จฯ ออกจากพระอุโบสถไปยังพระมหามณฑปเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา การนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงถวายผ้าไตรพระพุทธมหาสุวรรณปฏิมากร ทรงวางพวงมาลัย ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธมหาสุวรรณปฏิมากร ทรงกราบ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงถวายผ้าไตรพระพุทธมหาสุวรรณปฏิมากร ทรงวางพวงมาลัย ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธมหาสุวรรณปฏิมากร ทรงกราบ จากนั้น สมเด็จพระพุฒาจารย์ เจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยาราม ถวายของที่ระลึก ประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จฯ ออกจากวัดไตรมิตรวิทยาราม ไปยังซุ้มเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ ถ.เยาวราช 
       ต่อมา เสด็จฯ ถึงซุ้มเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ โดยมีนายจิตติ ตั้งสิทธิ์ภักดี ประธานกรรมการหอการค้าไทย-จีน และประธานจัดงาน พร้อมคณะกรรมการจัดงานเฝ้าฯ รับเสด็จ และถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศล โดยนางสมศรี ตั้งสิทธิ์ภักดี ผู้แทนบริษัท ห้างขายทองจินฮั้วเฮง จำกัด เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายมังกรทองคำที่ระลึกแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และนางดาว ตั้งสิทธิ์ภักดี  เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายม้าทองคำที่ระลึกแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ  พระบรมราชินี จากนั้น นายแสงชัย โสตวีรกุล นายกสมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทย และประธานดำเนินการจัดงาน กราบบังคมทูลเบิกบุคคลต่างๆ เข้าเฝ้าฯ ตามลำดับ เข้ารับพระราชทานโล่ที่ระลึก 
โอกาสนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทอดพระเนตรการแสดงเอ็งกอจากสาธารณรัฐประชาชนจีน 1 ชุด จากนั้นเสด็จฯ ไปยังบริเวณแท่นพิธี ทรงกดปุ่มไฟฟ้าเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ใต้ร่มพระบารมี สดุดีมหาจักรีวงศ์ และการแสดงสีเสียงในอุโมงค์ LED ขนาดกว้าง 9 เมตร สูง 4 เมตร ยาว 20 เมตร จากนั้นเสด็จฯ ทอดพระเนตรวีดิทัศน์สารคดีเฉลิมพระเกียรติ ใต้ร่มพระบารมีฯ ความยาว 8 นาที
         เวลา 18.32 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จฯ มายังโรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธิ โดยมีนายชาญวิทย์ หิรัญอัศว์ ประธานกรรมการโรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธิ และคณะกรรมการฯ เฝ้าฯ รับเสด็จ 
       พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงถวายผลไม้มงคล ทรงวางพวงมาลัย ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งบูชาพระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์ (พระกวนอิมโพธิสัตว์) ทรงกราบ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงถวายผลไม้มงคล ทรงวางพวงมาลัย ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งบูชาพระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์ ทรงกราบ ทอดพระเนตรนิทรรศการเกริกฟ้า ก้องไกร ประชาไทยร่มเย็น 
         โอกาสนี้ นายชาญวิทย์เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายมังกรทองคำที่ระลึกแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นางวิไล หิรัญอัศว์ เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายลูกท้อคู่ทองคำที่ระลึกแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 
         การนี้ ทรงลงพระปรมาภิไธย และทรงลงพระนามาภิไธยในสมุดที่ระลึก ฉายพระบรมฉายาลักษณ์พร้อมสมเด็จพระนางเจ้าฯ  พระบรมราชินี และคณะกรรมการจัดงานจำนวน 4 ชุด ชุดละ 30 คน จากนั้นเสด็จฯ ออกจากโรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธิ ทรงพระดำเนินเยี่ยมราษฎรไปตามถนนเยาวราช ระยะทาง 700 เมตร ทรงโบกพระหัตถ์และแย้มพระสรวลทักทายพสกนิกร ประชาชนทุกเพศทุกวัยก้มลงกราบ และเปล่งเสียงทรงพระเจริญดังกึกก้อง 
จากนั้นประทับพักพระราชอิริยาบถตามพระราชอัธยาศัย ณ โรงแรมแกรนด์ไชน่า ต่อมาทรงประทับรถไฟฟ้าพระที่นั่งเสด็จฯ ไปยังวัดมังกรกมลาวาส ตลอดเส้นทางเสด็จฯ ทรงเยี่ยมราษฎรไปตามถนนเสือป่า-ถนนเจริญกรุง-วัดมังกรกมลาวาส 
       พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จฯ ถึงวัดมังกรกมลาวาส โดยมีคณะกรรมการวัดมังกรกมลาวาส เฝ้าฯ รับเสด็จ  
การนี้ เสด็จฯ ไปยังที่ประดิษฐานพระศรีอริยเมตไตรย (พระสังกัจจายน์) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงถวายผลไม้มงคล ทรงวางพวงมาลัย ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งบูชาพระศรีอริยเมตไตรย ทรงกราบ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงถวายผลไม้ ทรงวางพวงมาลัย ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งบูชาพระศรีอริยเมตไตรย ทรงกราบ จากนั้นเสด็จ ฯ ไปยังที่ประดิษฐานพระประธานอุโบสถ อันประกอบด้วย พระศรีศากยมุนีพุทธเจ้า พระอมิตาภพุทธเจ้า และพระไภษัชยคุรุพุทธเจ้า
        พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงถวายผลไม้ ทรงวางพวงมาลัย ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งบูชาพระประธานอุโบสถ 3 องค์ ทรงกราบ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงถวายผลไม้ ทรงวางพวงมาลัย ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งบูชาพระประธานอุโบสถ 3 องค์ ทรงกราบ ประทับพระราชอาสน์ พระสงฆ์จีนนิกายเจริญชัยมงคลคาถา ถวายพระพรชัยมงคลจบ พระมหาคณาจารย์จีนธรรมสมาธิวัตร เจ้าคณะใหญ่จีนนิกาย เจ้าอาวาสวัดโพธิ์แมนคุณาราม ถวายของที่ระลึก พระคณาจารย์จีนธรรมวิริยาจารย์ รองเจ้าคณะใหญ่จีนนิกาย เจ้าอาวาสวัดโพธิ์เย็น ถวายของที่ระลึก พระอาจารย์จีนคณาณัติจีนพรต เจ้าอาวาสวัดมังกรกมลาวาส ถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศล ตามพระราชอัธยาศัย และถวายของที่ระลึก 
       ต่อจากนั้น เสด็จฯ ไปยังวิหารเทพเจ้าประจำวัด โอกาสนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงถวายผลไม้มงคล ทรงวางพวงมาลัย ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งบูชาเทพเจ้าประจำวัด ทรงกราบ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงถวายผลไม้มงคล ทรงวางพวงมาลัย ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งบูชาเทพเจ้าประจำวัด ทรงกราบ เสด็จฯ ไปยังวิหารพระกษิติครรภโพธิสัตว์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงถวายผลไม้มงคล ทรงวางพวงมาลัย ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งบูชาพระกษิติครรภโพธิสัตว์ ทรงกราบ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงถวายผลไม้มงคล ทรงวางพวงมาลัย ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งบูชาพระกษิติครรภโพธิสัตว์ ทรงกราบ 
       ต่อมา เสด็จฯ ไปยังวิหารพระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์ (พระกวนอิมโพธิสัตว์แห่งความกรุณา) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงถวายผลไม้มงคล ทรงวางพวงมาลัย ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งบูชาพระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์ ทรงกราบ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงถวายผลไม้มงคล ทรงวางพวงมาลัย ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งบูชาพระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์ ทรงกราบ จากนั้นเสด็จฯ ไปยังวิหารปฐมบูรพาจารย์ (สกเห็งโจวซือ) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงถวายผลไม้มงคล ทรงวางพวงมาลัย ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งบูชาปฐมบูรพาจารย์ (สกเห็งโจวซือ) ทรงกราบ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงถวายผลไม้มงคล ทรงวางพวงมาลัย ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งบูชาปฐมบูรพาจารย์ (สกเห็งโจวซือ) ทรงกราบ
      จากนั้น เสด็จฯ ไปยังวิหารสังฆปริณายกองค์ที่หกแห่งจีนนิกายณาน ประเทศจีน สมัยราชวงศ์ถัง (ฮุยเล้งโจวซือ) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงถวายผลไม้มงคล ทรงวางพวงมาลัย ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งบูชาสังฆปริณายกองค์ที่หกแห่งจีนนิกายณาน ประเทศจีน สมัยราชวงศ์ถัง (ฮุยเล้งโจวซือ) ทรงกราบ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงถวายผลไม้มงคล ทรงวางพวงมาลัย ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งบูชาสังฆปริณายกองค์ที่หกแห่งจีนนิกายณาน ประเทศจีน สมัยราชวงศ์ถัง (ฮุยเล้งโจวซือ) ทรงกราบ โอกาสนี้ ทรงลงพระปรมาภิไธยและพระนามาภิไธยในสมุดที่ระลึก เสด็จฯ กลับพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต
        ทั้งนี้ ตั้งแต่เวลา 12.15 น. จุดคัดกรองใหญ่ 1 จุด ถนนโปริสสภา และจุดคัดกรองย่อย 42 จุด โดยรอบพื้นที่จัดงาน เปิดให้ประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จในหลวงและพระราชินี  โดยประชาชนต้องใช้บัตรประชาชนผ่านจุดคัดกรอง มีประชาชนจำนวนมากสวมใส่เสื้อสีเหลืองทยอยเข้าพื้นที่อย่างต่อเนื่อง และจับจองพื้นที่เฝ้าฯ รับเสด็จ โดยภายในงานจัดเตรียมเสื่อปูนั่งอำนวยความสะดวกประชาชน ตลอดจนมีเจ้าหน้าที่จิตอาสาแจกจ่ายธงตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562 ธงพระปรมาภิไธยย่อ วปร. พระปรมาภิไธยย่อ สท. และธงชาติแก่ประชาชน
       บรรยากาศถนนเยาวราชตลอดทั้งสายเต็มไปด้วยโคมไฟ ธงตราสัญลักษณ์ ผ้าสีเหลืองและม่วง พร้อมป้ายข้อความทรงพระเจริญ ที่หน่วยงานภาครัฐและเอกชนรวมถึงประชาชนชาวไทยเชื้อสายจีนย่านเยาวชนพร้อมใจกันนำมาประดับตกแต่งอาคารร้านค้าบ้านเรือน เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีและปลื้มปีติที่ได้ชื่นชมพระบารมีของสองพระองค์อย่างใกล้ชิด โดยมีประชาชนเฝ้าฯ รับเสด็จเนืองแน่นพื้นที่ ถ.เยาวราช และ ถ.เจริญกรุง อีกทั้งสมาคมต่างๆ และผู้ประกอบการย่านเยาวราช จัดเตรียมอาหาร 150 ร้านค้า เพื่อบริการอาหารฟรีแก่ผู้มาร่วมงานด้วย ขณะที่เวลา 13.00 น. บริเวณหน้าโรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธิ สมาคมต่างๆ จัดขบวนแห่เฉลิมพระเกียรติ 10 ริ้วขบวน 
        น.ส.จิสมา ศิโรรัตน์สกุล ชาวหัวลำโพง กล่าวว่า อาศัยอยู่ย่านนี้ เวลาที่พระบรมวงศานุวงศ์เสด็จฯ มาเยาวราช จะมารับเสด็จเสมอ ครั้งนี้นับเป็นครั้งแรกที่ได้รับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เมื่อรู้ว่าพระองค์จะเสด็จฯ มา ก็รีบมาปักหลักรอ อยากจะเห็นอย่างใกล้ๆ และรู้สึกปลาบปลื้มใจยิ่งที่เมื่อพระองค์เสด็จขึ้นครองราชย์แล้ว ได้เสด็จฯ มาเยือนชาวไทยเชื้อสายจีน ยังความปลาบปลื้มเป็นที่สุด 
         สำหรับนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ใต้ร่มพระบารมี สดุดีมหาจักรีวงศ์ และการแสดงสีเสียงในอุโมงค์ LED ขนาดกว้าง 9 เมตร สูง 4 เมตร ยาว 20 เมตรที่ ถ.เยาวราช จะจัดแสดงจนถึงวันที่ 8 ธันวาคม 2562. 


ก็พลอยปีติยินดีไปด้วย......กับพี่น้องชาวใต้ "นราธิวาส-ปัตตานี-ยะลา-สงขลา" ที่มีโอกาสได้รับเสด็จ"สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี" พระผู้ซึ่งเป็นแก้วตา-ดวงใจของมวลพสกนิกรไทยทั้งมวล

ประตูบานที่ ๓ 'ระบอบทักษิณ'
ด้วย 'รู้เช่น-เห็นชาติ' ธนาธร
ม็อบจะฆ่าพรรคฝ่ายค้าน
ใครจะพาประเทศลงเหว!
'ช่อ' ไม่เคยเปลี่ยน
โซเชียลมีเดีย 'อำนาจโลก'