‘สปก.’สุดขึงขัง ขีดเส้นปารีณา! 7วันคืนที่682ไร่


เพิ่มเพื่อน    

 

ชัดแล้ว ที่ดิน "ปารีณา" 682 ไร่ในจอมบึงรุกที่ ส.ป.ก. เลขาฯ ตั้งโต๊ะแถลงให้ส่งคืนภายใน 7 วันเพื่อนำมาจัดสรรให้เกษตรกรตัวจริง ไม่เช่นนั้นดำเนินคดีอาญา ส่วนที่ดินของ "ทวี" ผู้พ่อที่สวนผึ้งยังอยู่ระหว่างตรวจสอบ "พุทธิพงษ์" ยันรัฐบาลไม่อุ้ม  ขอให้ว่าไปตามกฎหมาย 

    เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม ที่สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ถนนราชดำเนิน นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลาขาธิการ ส.ป.ก. พร้อมผู้บริหารระดับสูง ร่วมแถลงข่าวกรณีการครอบครองที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินที่ จ.ราชบุรี ของ น.ส.ปารีณา ไกรคุปต์ ส.ส.ราชบุรี พรรคพลังประชารัฐ โดยใช้หลักฐานเป็นใบ ภ.บ.ท.5 (ภาษีบำรุงท้องที่) ในเขต ต.รางบัว อ.จอมบึง ส.ป.ก.จึงได้เข้าตรวจสอบเกี่ยวกับการถือครองและทำประโยชน์ในที่ดินคือการเลี้ยงไก่ โค ปลูกหญ้าเลี้ยงสัตว์ โรงเรือน สระน้ำ เนื้อที่รวม 682 ไร่ 
    จากการตรวจสอบข้อมูลจากผู้ปกครองท้องที่และที่ดินแปลงข้างเคียงที่มีการทำประโยชน์ในที่ดิน สรุปได้ดังนี้ ที่ดินซึ่ง น.ส.ปารีณาถือครองทำประโยชน์ เนื้อที่ 682 ไร่ เข้าครอบครองเมื่อประมาณปี 2548-2549 โดยได้รับมาจากบิดา ดังนี้ แปลง No.73 เนื้อที่ 417 ไร่ ใช้ประโยชน์ในการทำโรงเลี้ยงไก่, แปลง No.75 เนื้อที่ประมาณ 190 ไร่ ใช้ประโยชน์ในการเลี้ยงวัว ปลูกหญ้าเลี้ยงวัว, แปลง CL.424 เนื้อที่ประมาณ 48 ไร่ ใช้ประโยชน์ในการเลี้ยงวัว ปลูกหญ้าเลี้ยงวัว และแปลง No.74 เนื้อที่ประมาณ 27 ไร่ ใช้วางมูลไก่ ซึ่งที่ดินแปลงข้างเคียง ที่ ส.ป.ก.ได้อนุญาตให้เข้าทำประโยชน์แล้วรวม 14 ราย 15 แปลง เนื้อที่รวมประมาณ 491 ไร่ (ทิศเหนือ) และที่ดินแปลงย่อยบริเวณที่ติดถนนสายจอมบึง-ชัฏป่าหวาย ฝั่งตรงข้ามกับที่ดินที่ น.ส.ปารีณาถือครอง มีผู้ถือครองจำนวน 16 ราย 20 แปลง เนื้อที่ประมาณ 222 ไร่
    นายวิณะโรจน์กล่าวว่า วันที่ 4 ธ.ค.62 น.ส.ปารีณามีหนังสือแจ้ง ส.ป.ก. ขอเข้าสู่กระบวนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ส.ป.ก. ประชุมคณะทำงานเพื่อพิจารณากำหนดแนวทางการดำเนินการตามกฎหมาย ส.ป.ก.แล้ว เห็นว่าจากการที่ น.ส.ปารีณาขอเข้าสู่กระบวนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมนั้น เมื่อ ส.ป.ก.ตรวจสอบคุณสมบัติบุคคลแล้ว ปรากฏว่า น.ส.ปารีณามีสถานะเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และกรรมการบริษัท ปารีณา ไกรคุปต์ จำกัด ซึ่งลงชื่อผูกพันบริษัทได้ จึงไม่ใช่เกษตรกรผู้มีสิทธิจะได้รับการจัดที่ดินจาก ส.ป.ก.
     "ดังนั้น ส.ป.ก.จึงมีแนวทางการดำเนินการโดย ส.ป.ก. จะแจ้งให้ น.ส.ปารีณาคืนที่ดินที่ครอบครองและทำประโยชน์ทั้งหมดให้ ส.ป.ก. นำมาดำเนินปฏิรูปที่ดิน ภายใน 7 วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือ ซึ่ง ส.ป.ก.จะนำที่ดินไปจัดให้แก่เกษตรกรตามนโยบายจัดที่ทำกินชุมชนของรัฐบาลต่อไป หากครบกำหนดดังกล่าวแล้ว น.ส.ปารีณาไม่ส่งคืนที่ดิน ส.ป.ก. จะใช้อำนาจตามคำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 36/2559 เรื่องมาตรการในการแก้ไขปัญหาการครอบครองที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมโดยมิชอบกฎหมาย โดย ส.ป.ก. จะนำที่ดินไปจัดให้แก่เกษตรกรตามนโยบายจัดที่ทำกินชุมชนของรัฐบาลต่อไป" นายวิณะโรจน์ระบุ
    นายวิณะโรจน์กล่าวว่า ในส่วนการครอบครองพื้นที่ ส.ป.ก.ของนายทวี ไกรคุปต์ บิดา น.ส.ปารีณา อีก 600 ไร่ ที่ อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจสอบ รวมทั้งในรายอื่นๆ หากพบว่ากระทำผิด ก็จะยึดที่คืนและจัดสรรให้เกษตรกรต่อไป แต่ในส่วนของกรมป่าไม้ที่ดำเนินคดีกับ น.ส.ปารีณา ส.ป.ก.จะไม่เข้าไปเกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ส.ป.ก.รับมอบที่ดินป่าเสื่อมโทรมจากกรมป่าไม้มา 40 ล้านไร่ และนำที่ดินมาปฏิรูปจัดสรรให้เกษตรกร เฉลี่ยปีละ 63,000 ราย พื้นที่ประมาณ 50,000 ไร่ต่อปี และเมื่อมอบที่ดินให้แล้วก็ต้องตามดูแล ป้องกันไม่ให้ซื้อขายเปลี่ยนมือ 
    ด้านนายนภดล ตันติเมฆิน ผอ.สำนักกฎหมาย กล่าวว่า ตอนนี้ยังไม่ดำเนินคดี แต่หากผู้ถือครองที่ดินไม่ให้ความร่วมมือ จึงจะเข้าสู่กระบวนการตามกฎหมายในการดำเนินคดีอาญา กรณีป้องปัดขัดขวางไม่ให้ตรวจสอบทำประโยชน์เกษตรกรรม นอกจากนี้ยังสั่งการให้ ส.ป.ก.ตรวจสอบการถือครองที่ดินแปลงอื่นๆ ทั่วประเทศ ที่อาจมีคำสั่งครอบครองไม่ถูกต้องอีกครั้ง ซึ่งก่อนหน้านี้ ส.ป.ก.สำรวจพื้นที่ต่างๆ มาแล้วใน จ.ราชบุรี มี 9 แปลงที่มีผืนใหญ่เกิน 500 ไร่
    นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รมว.กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) และแกนนำพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) กล่าวว่า รัฐบาลไม่มีการยกเว้นคนใดคนหนึ่งเป็นพิเศษ แม้จะอยู่พรรคเดียวกันหรือพรรคร่วมรัฐบาล ทุกอย่างต้องว่าตามกฎหมาย เชื่อว่ารัฐมนตรีแต่ละคนเดินหน้าตามหน้าที่ มีภารกิจต้องดำเนินการตามกฎหมาย ถ้าใครผิดต้องดำเนินการ ไม่มีการช่วยเหลือหรือยกเว้น และผู้ที่ถูกกล่าวหาก็มีสิทธิตามกระบวนการยุติธรรม ไม่มีคำสั่งอะไรพิเศษไปช่วยเหลือ
    มีความเห็นจากนายสรรเสริญ อัจจุตมานัส อดีตเลขาธิการ ส.ป.ก. ว่าจากการที่นายวิณะโรจน์ระบุในการแถลงข่าวว่า น.ส.ปารีณาเพิ่งมีหนังสือแจ้ง ส.ป.ก. ขอเข้าสู่กระบวนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมเมื่อวันที่ 4 ธ.ค.นี้เอง เป็นไปได้ว่าผู้ครอบครองที่ดินเกิน 500 ไร่ เกรงถูกยึดคืน ทำให้ที่ดิน 682 ไร่ดังกล่าวยังไม่มีการรังวัด ทั้งที่แปลงข้างเคียงนั้น ส.ป.ก.อนุญาตให้เข้าทำประโยชน์แล้ว หากเจตนาเข้าสู่กระบวนการปฏิรูปที่ดินต้องมาแสดงตัวตั้งแต่มีคำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 36/2559 เพื่อให้เจ้าหน้าที่ ส.ป.ก. เข้ารังวัดและนำสู่กระบวนการจัดสรรสิทธิแล้ว โดยตามกฎหมายหากมีคุณสมบัติเป็นเกษตรกรจะได้รับอนุญาตให้ทำประโยชน์ในที่ดินของ ส.ป.ก.ได้ไม่เกินรายละ 50 ไร่.
 


วันก่อน........ "เพนกวิน" โพสต์ "พวกเราไม่ใช่ 'เด็ก' ของใคร" หมายถึงที่ปลุกระดม "ล้มเจ้า" ไม่มีใครอยู่เบื้องหน้า-เบื้องหลัง พวกเขาคิดกันเอง-ทำกันเอง ว่างั้น!

ใครทน 'ธรรมศาสตร์ไม่ทน'?
สารพันวันประเทศ 'ฝีแตก'
ชนชั้น 'นิสิต-นักศึกษา'
เดิมพัน 'สุดท้าย' ของไอ้สัส
"ตำรวจ-อัยการ" ใครคุกก่อน?
ชังชาติโดยสันดาน