ขบวนพยุหยาตราฯงดงาม


เพิ่มเพื่อน    

  รวมกำลังพลซ้อมใหญ่ขบวนพยุหยาตราทางชลมารค ริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศเสมือนจริงครั้งแรก งดงามสมพระเกียรติ ปชช.ร่วมชมคึกคัก 

    วันที่ 9 พ.ย. เวลา 09.00 น. ที่อู่ทหารเรือธนบุรี กรมอู่ทหารเรือ กองทัพเรือ และสำนักพระราชวัง ได้มีการประดับตกแต่งเรือพระราชพิธีเหมือนวันพระราชพิธีจริง โดยนาวาเอกณัฏวัฐ อร่ามเกลื้อ รองผู้อำนวยการกองเรือเล็ก ในฐานะครูฝึกขบวนพยุหยาตราชลมารค ทำหน้าที่เชิญพู่ห้อยเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ประดับที่หัวเรือ เพื่อเตรียมความพร้อมในการซ้อมใหญ่ขบวนเรือพระราชพิธีในการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 วันที่ 12 ธ.ค. สำหรับพู่ห้อยทำด้วยขนจามรีจากประเทศเนปาล ถือเป็นเครื่องประกอบเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ให้มีความสง่างาม 
    ต่อเวลา 15.00 น. กองทัพเรือโดยคณะกรรมการจัดเตรียมความพร้อมขบวนเรือพระราชพิธีได้จัดเตรียมการฝึกซ้อมขบวนเรือพระราชพิธีในการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร การซ้อมวันนี้เป็นการซ้อมใหญ่ในรูปแบบเสมือนจริงครั้งแรก เส้นทางท่าวาสุกรี-ท่าราชวรดิฐ ระยะทาง 3.4 กิโลเมตร กำลังพลประจำเรือและเจ้าหน้าที่ประจำเรือแต่งกายเหมือนวันจริงเข้าร่วมฝึกซ้อมในทุกริ้วขบวน จำนวน 2,399 นาย ใช้เรือพระราชพิธีทั้งสิ้น 52 ลำ รวมถึงเรือพระที่นั่ง 4 ลำ ประกอบด้วย เรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ เรือพระที่นั่งอนันตนาคราช เรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณ รัชกาลที่ 9 และเรือพระที่นั่งอเนกชาติภุชงค์ ประดับตกแต่งเหมือนวันจริง 
    เวลา 15.52 น. การฝึกซ้อมเสมือนจริงเริ่มที่ท่าวาสุกรี เรือพระราชพิธีทั้ง 52 ลำได้เริ่มตั้งขบวนเรือโดยหัวขบวนของเรือพระราชพิธีอยู่บริเวณธนาคารแห่งประเทศไทย และท้ายขบวนอยู่บริเวณโรงแรมริเวอร์ไซด์ ก่อนถึงสะพานกรุงธน
    จากนั้นเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ได้เคลื่อนออกจากฉนวนน้ำท่าวาสุกรี มุ่งหน้าไปทางพระบรมมหาราชวัง ตลอดระยะทางประมาณ 3.4 กม. ในการซ้อมใหญ่ใช้บทเห่เรือทั้งหมด 3 องก์ด้วยกัน กึกก้องไปทั่วลำน้ำ ประกอบด้วย บทสรรเสริญพระบารมี (บทใหม่) บทชมเมือง และบทชมวัง ซึ่งประพันธ์ขึ้นใหม่โดยนาวาเอกทองย้อย แสงสินชัย ต่อมาในเวลา 16.59 น. ขบวนเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์และเรือพระที่นั่งอเนกชาติภุชงค์ได้ยาตรามาถึงยังฉนวนน้ำท่าราชวรดิฐ รวมใช้เวลาในการเคลื่อนขบวนจากจุดเริ่มต้นจนถึงที่หมายประมาณ  1 ชั่วโมง 
    ต่อมาเวลา 17.27 น. กองทัพภาคที่ 1 ได้ทำการฝึกซ้อมริ้วขบวนราบ โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะประทับพระราชยานพุดตานทองที่เกยพระที่นั่งราชกิจวินิจฉัย ท่าราชวรดิฐยาตราโดยริ้วขบวนราบมายังพระบรมมหาราชวัง ผ่านเส้นทางถนนมหาราช เลี้ยวขวาแยกมหาราช มุ่งหน้าสู่ถนนหน้าพระลานเลี้ยวขวาเข้าประตูวิเศษไชยศรี และเลี้ยวขวาประตูพิมานไชยศรีมุ่งหน้าสู่พระที่นั่งอาภรณ์พิโมกข์ ในพระบรมมหาราชวัง รวมระยะทาง 850 เมตร ใช้เวลาประมาณ 30 นาที ความยาวริ้วขบวน 380 เมตร 
    โดยการฝึกซ้อมริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศในวันนี้ กำลังพลแต่งกายเหมือนวันจริง และเป็นการเดินตามจังหวะบทเพลงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ประกอบด้วยเพลงมาร์ชราชวัลลภยามเย็น ใกล้รุ่ง มาร์ชธงชัยเฉลิมพล สรรเสริญเสือป่า และเพลงสรรเสริญพระนารายณ์ บรรเลงโดยวงดุริยางค์กองทัพบก 
    รูปแบบริ้วขบวนประกอบด้วย 3 ขบวนหลัก คือ 1.ขบวนทหารเกียรติยศนำ ซึ่งมีตำรวจม้านำวงดุริยางค์ กองบังคับการกองผสม กองพันทหารเกียรติยศนำ 2.ขบวนพระบรมราชอิสริยยศ ประกอบด้วย เจ้าพนักงานพระราชพิธีนำริ้ว ประตูหน้าธง 3 ชายหักทองขวาง สารวัตรกลองมโหระทึก มโหระทึก สารวัตรกลอง กลองชนะทอง-กลองชนะเงิน ขนาบซ้ายขวา จ่าปี่ จ่ากลอง สารวัตรแตร แตรฝรั่ง แตรงอน สังข์  เครื่องสูงหน้า บังแทรกนายทหารราชองครักษ์เชิญธงมหาราช พระราชยานถมอัญเชิญพระพุทธปฏิมาชัยวัฒน์ รัชกาลที่ 9 นำริ้วขบวนพระราชยานพุดตานทอง บังพระสูรย์ พระกลด พัดโบก คู่เคียงพระราชยานถมเครื่องสูงหักทองขวางหน้า กรับสัญญาณพราหมณ์พิธีเป่าสังข์ 1 คู่ ตำรวจหลวงรักษาพระองค์นำเสด็จนายทหารราชองครักษ์เชิญธงชัยพระครุฑพ่าห์ นายทหารราชองครักษ์เชิญธงชัยราชกระบี่ยุทธ พระราชยานพุดตานทอง พระแสงรายตีนตอง บังพระสูรย์ บังพระกลด พัดโบก อินทร์เชิญทวน เงินพรหมเชิญทวนทอง แถวแซงเสด็จขนาบซ้ายขวา ตามหลังขบวนด้วยฉัตรเครื่องสูงหักทองขวางหลัง มหาดเล็กเชิญพระแสงหว่างเครื่องหลัง มหาดเล็กเชิญพระแสงสำคัญ มหาดเล็กเชิญเครื่องบรมราชอิสริยราชูปโภค ประตูหลัง
    3.ขบวนทหารเกียรติยศตามอันเป็นขบวนหลัง ประกอบด้วยวงดุริยางค์วงตามและกองพันทหารเกียรติยศตาม โดยริ้วขบวนราบเป็นรูปขบวนที่ย่อมาจากขบวนพยุหยาตราสถลมารค 
    ส่วนการซ้อมขบวนเรือพระราชพิธีในวันนี้ เป็นการจัดรูปขบวนตามรูปแบบโบราณราชประเพณีทุกประการ โดยจัดรูปขบวนเรือแบ่งออกเป็น 5 ริ้ว 3 สาย ดังนี้ ริ้วสายกลาง ซึ่งเป็นเรือสายสำคัญประกอบด้วยเรือพระที่นั่ง 4 ลำ มีเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ เรือพระที่นั่งอนันตนาคราช เรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณ รัชกาลที่ 9 และเรือพระที่นั่งอเนกชาติภุชงค์ นอกจากนี้ มีเรืออีเหลือง เรือกลองนอก เรือแตงโม ซึ่งเป็นเรือของผู้บัญชาการขบวนเรือ เรือกลองใน พร้อมด้วยเรือตำรวจนอกและเรือตำรวจใน, ริ้วสายในขนาบข้างสายเรือพระที่นั่ง มีเรือทองขวานฟ้าและเรือทองบ้าบิ่นเป็นเรือประตูหน้า เรือเสือทยานชลและเรือเสือคำรณสินธุ์เป็นเรือพิฆาต เรือรูปสัตว์ 8 ลำ และปิดท้ายสายในด้วยเรือเอกไชยเหินหาวและเรือเอกไชยหลาวทอง ซึ่งเป็นเรือคู่ชักและริ้วสายนอกประกอบด้วยเรือดั้งและเรือแซงสายละ 14 ลำ รวมทั้งสิ้น 52 ลำ
    ในส่วนของการซ้อมครั้งต่อไปนั้น ได้กำหนดแผนการซ้อมในวันที่ 9 ธันวาคม เวลา 13.30 น. อันเป็นเวลาที่กระแสน้ำใกล้เคียงกับวันที่ 12  ธ.ค.มากที่สุด จะเป็นการฝึกซ้อมตกแต่งเรือพระราชพิธีเสมือนจริงและฝีพายแต่งกายเสมือนจริง
    ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศตลอดสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาที่ขบวนเรือพระราชพิธีผ่าน มีประชาชนและนักท่องเที่ยวรอชมความงดงามของขบวนเรือพระราชพิธีทั้ง 52 ลำ ขณะที่พื้นที่ราชนาวีสโมสรใต้สะพานพระราม 8 ฝั่งธนบุรี เปิดจุดคัดกรองให้ประชาชนเข้าชมขบวนเรือพระราชพิธี โดยประชาชนต้องแสดงบัตรประชาชนเพื่อเข้าพื้นที่ เช่นเดียวกับที่ลานปรีดี มีการจัดเตรียมอัฒจันทร์รองรับคนเข้าชมขบวนเรือ ขณะที่บนทางเท้าบริเวณถนนมหาราช ถนนหน้าพระลาน และบริเวณท่าช้าง มีประชาชนรอชื่นชมการซ้อมใหญ่ขบวนราบตลอดเส้นทางจำนวนมาก และเก็บภาพความประทับใจด้วยโทรศัพท์มือถือและกล้องถ่ายภาพริ้วขบวนอันงดงามตระการตา โดยส่วนใหญ่ตั้งใจจะมาชมริ้วขบวนเรือและริ้วขบวนราบในวันจริงด้วย.


วันก่อน........ "เพนกวิน" โพสต์ "พวกเราไม่ใช่ 'เด็ก' ของใคร" หมายถึงที่ปลุกระดม "ล้มเจ้า" ไม่มีใครอยู่เบื้องหน้า-เบื้องหลัง พวกเขาคิดกันเอง-ทำกันเอง ว่างั้น!

ใครทน 'ธรรมศาสตร์ไม่ทน'?
สารพันวันประเทศ 'ฝีแตก'
ชนชั้น 'นิสิต-นักศึกษา'
เดิมพัน 'สุดท้าย' ของไอ้สัส
"ตำรวจ-อัยการ" ใครคุกก่อน?
ชังชาติโดยสันดาน