วธ.พิมพ์หนังสือที่ระลึก 'ป๋าเปรม' 5 พันเล่ม


เพิ่มเพื่อน    

 นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ในฐานะประธานคณะกรรมการจัดทำหนังสือที่ระลึกพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ เปิดเผยว่า รัฐบาลได้มอบหมายให้กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) จัดทำหนังสือที่ระลึกพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ชื่อว่า "จารึกไว้ในแผ่นดิน พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ" เพื่อเป็นที่ระลึก เป็นเกียรติประวัติ และเผยแพร่เกียรติคุณพลเอกเปรม ที่ท่านได้ถึงแก่อสัญกรรมเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม  2562 ในฐานะที่เป็นบุรุษ 5 แผ่นดิน เป็นนายกรัฐมนตรี 3 สมัย และเป็นรัฐบุรุษ 2 รัชกาล เป็นผู้มีคุณูปการอย่างยิ่งต่อชาติบ้านเมือง และเป็นแบบอย่างของความรักชาติรักแผ่นดิน การประกอบคุณงามความดีเป็นที่ประจักษ์ทั้งต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ รวมทั้งด้านการส่งเสริม สนับสนุน  ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของชาติ 
    รมว.วัฒนธรรมกล่าวว่า หนังสือที่ระลึก "จารึกไว้ในแผ่นดิน พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ" มีเนื้อหาประกอบด้วย ภูมิหลัง ชีวประวัติและการศึกษา เส้นทางแห่งเกียรติยศ  อาทิ การรับราชการทหาร, การก้าวสู่ตำแหน่ง "นายกรัฐมนตรี", กว่าจะมาเป็น "รัฐบุรุษ" และ "ประธานองคมนตรี" รวมทั้งเกียรติยศอันสูงสุดและเกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน ซึ่งรวบรวมผลงานโดดเด่นในแต่ละด้าน 
    ได้แก่ 1.ด้านการศึกษาและการเรียนรู้ของเยาวชน อาทิ การให้ทุนการศึกษา การส่งเสริมการศึกษาและการสร้างสรรค์ศิลปะ 2.ด้านศิลปวัฒนธรรมไทย อาทิ ชุดพระราชทาน ภาษาไทย และวันศิลปินแห่งชาติ 3.ด้านดนตรี 4.ด้านเศรษฐกิจ อาทิ การดำเนินนโยบายลดค่าเงินบาทและปรับปรุงระบบอัตราแลกเปลี่ยน โครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก และ 5.ด้านการต่างประเทศ 
    นอกจากนี้ยังรวบรวมอนุสรณ์แห่งคุณงามความดีตามสถานที่ต่างๆ ที่หน่วยงาน ประชาชน รวมพลังร่วมแรงร่วมใจกันสร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึงคุณความดี ตลอดจนปาฐกถาพิเศษกว่า 59 เรื่อง ที่พลเอกเปรมได้บรรยายในโอกาสต่างๆ ซึ่งล้วนมีคุณค่าและมีประโยชน์อย่างยิ่งต่อการศึกษาเรียนรู้และนำไปปรับใช้ ถือเป็นภาพสะท้อนคุณูปการอย่างเป็นรูปธรรม และเป็นการสร้างแรงบันดาลใจในการส่งต่อความดีงามและสืบสานต่อยอดแนวความคิด "เกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน" รวมถึงเพลง "ตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน" ที่ท่านขับร้อง มีเนื้อหาซาบซึ้ง ประทับใจ ทำให้เกิดความรู้สึกรักชาติ รักแผ่นดิน  ส่งผลให้คนไทยตระหนักในความรักชาติ รักแผ่นดิน จงรักภักดี และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างมั่นคง เกิดความผาสุกร่มเย็นและความเจริญรุ่งเรืองแก่ประเทศชาติ
    ทั้งนี้ วธ.ได้จัดพิมพ์หนังสือที่ระลึกจำนวน 5,000 เล่ม โดยได้จัดทำบัตรรับหนังสือมอบผู้เข้าร่วมงานพระราชทานเพลิงศพพลเอกเปรม ในวันที่ 8 ธันวาคม 2562 ณ วัดเทพศิรินทราวาส ซึ่งผู้ที่ได้รับบัตรสามารถนำมารับหนังสือที่กระทรวงวัฒนธรรม ระหว่างวันที่ 13 ม.ค. - 14 ก.พ.63 นอกจากนี้จะแจกจ่ายแก่ห้องสมุดสถานศึกษาและส่วนราชการ เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา และประชาชนได้ใช้ประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้าและอ้างอิง อย่างไรก็ตาม ประชาชนที่สนใจสามารถดาวน์โหลดเนื้อหาจากหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (ปลายเดือน ธ.ค.) ได้ที่เว็บไซต์ www.m-culture.go.th สอบถามรายละเอียดสายด่วนวัฒนธรรม โทร.1765.
 


วันก่อน........ "เพนกวิน" โพสต์ "พวกเราไม่ใช่ 'เด็ก' ของใคร" หมายถึงที่ปลุกระดม "ล้มเจ้า" ไม่มีใครอยู่เบื้องหน้า-เบื้องหลัง พวกเขาคิดกันเอง-ทำกันเอง ว่างั้น!

ใครทน 'ธรรมศาสตร์ไม่ทน'?
สารพันวันประเทศ 'ฝีแตก'
ชนชั้น 'นิสิต-นักศึกษา'
เดิมพัน 'สุดท้าย' ของไอ้สัส
"ตำรวจ-อัยการ" ใครคุกก่อน?
ชังชาติโดยสันดาน