5 อันดับสายงานที่ต้องการผู้สูงอายุ


เพิ่มเพื่อน    

    สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) หรือ DGA จัดโครงการประกวดนวัตกรรมข้อมูลเปิดภาครัฐ (Thailand Data Innovation Awards 2019, DIA by DGA) ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐให้เกิดนวัตกรรมทางด้านข้อมูลเปิด พร้อมขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 และเพิ่มความสะดวกให้ประชาชนและภาคธุรกิจในการขอรับบริการจากทางรัฐ โดยมีนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี 


    งานนี้นักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (มธบ.) คว้ามาได้ 2 รางวัล ได้แก่ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ทีม J-Elder+ ในชื่อผลงาน J-Elder+ เป็นแอพปพลิเคชันที่ออกแบบให้ผู้สูงอายุหางานได้ง่ายขึ้น ส่วนทีม Trialation ได้รางวัลชมเชยจากผลงานแอปพลิเคชัน Free man เป็นแอปพลิเคชันที่ช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถว่าจ้างงานผู้ต้องขังได้
    นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า "รัฐบาลจะเร่งส่งเสริมให้เกิดชุมชนผู้ใช้ข้อมูล (Data Community Engagement) ในทุกส่วนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมในการผลักดันให้เกิดบริการใหม่ที่ช่วยให้ประชาชนสามารถใช้ชีวิตได้สะดวกสบายยิ่งขึ้น ซึ่งถือเป็นบทบาทที่สำคัญของ DGA ได้ดำเนินการผลักดันให้เกิดการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ รวมถึงการใช้ประโยชน์จากข้อมูลภาครัฐอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาให้เกิดระบบเศรษฐกิจใหม่ที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล (Data-driven) ต่อไป” 


    นางสาวกัลยรัตน์ พิกุลน้อย (พลอย) นักศึกษาชั้นปีที่ 4 วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี (CIBA) มธบ. ตัวแทนทีม J-Elder+ กล่าวว่า  รู้สึกดีใจมากที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ ส่วนทุนที่ได้รับวางแผนเก็บสำรองไว้เพื่อพัฒนาและต่อยอดผลงาน เพื่อให้เกิดธุรกิจจริงในอนาคต โดยแบ่งออกเป็น 2 ระยะ  ระยะแรกจะนำไปทำแช้ตบอต เพื่อดูฐานข้อมูลผู้ใช้งานและสอนการใช้แอปพลิเคชันให้แก่ผู้สูงอายุ ระยะที่ 2 จะนำฐานข้อมูลต่างๆ มาสร้างแอปพลิชันให้ใช้งานได้จริงคาดว่าภายใน 5 ปี ทุกคนจะได้เห็นหน้าตาของแอปพลิเคชันดังกล่าว สำหรับแอปพลิเคชัน J-Elder+ ได้พัฒนามาจากแอปพลิเคชัน J-Elder เป็นแอปพลิเคชันที่ช่วยให้ผู้สูงอายุหางานตรงตามคุณสมบัติ โดยทางทีมงานได้เพิ่มการแก้ไขตัวอักษรที่มีขนาดเล็กให้ใหญ่ขึ้น และออกแบบหน้าจอให้ผู้ใช้งานใช้งานง่ายขึ้น นอกจากนี้ J-Elder+ ยังถูกออกแบบให้อยู่ในกลุ่มของสายงานของลูกจ้าง ซึ่งแตกต่างจาก J-Elder ที่สายงานจะอยู่ในหมวดของผู้นำหรือผู้บริหารเท่านั้น 


    นายญาณกร แจ่มนิยม (เซฟ) นักศึกษาชั้นปีที่ 3 วิทยาลัยการพัฒนาและฝึกอบรมด้านการบิน (CADT) มธบ. ตัวแทนทีม J-Elder+ กล่าวเสริมว่า ปัจจุบันสังคมผู้สูงอายุในประเทศไทยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบโจทย์ผู้สูงอายุที่ต้องการหางานทำ ทางทีมงานจึงได้นำข้อมูลตำแหน่งงานจากทางภาครัฐมาจัดเป็น 5 อันดับสายงานที่ต้องการแรงงานผู้สูงอายุมากที่สุด ได้แก่ 1.งานด้านการผลิต 2.งานเสมียน 3.เจ้าหน้าที่สำนักงาน 4.งานด้านการประมง และ 5.พนักงงานขาย ซึ่งเห็นได้ชัดว่าผู้ประกอบการต้องการแรงงานในกลุ่มดังกล่าวจำนวนมาก 
    นอกจากนี้ สถานประกอบการที่เปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุเข้าร่วมงานจะได้ Corporate Social Responsibility (CSR) หรือความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กร ที่ดำเนินกิจการภายใต้หลักจริยธรรมและการจัดการที่ดี นอกจากนี้ สามารถนำค่าจ้างจากผู้สูงอายุไปหักภาษีได้ถึง 2 เท่า ในส่วนของผู้สูงอายุจะได้คุณสมบัติพิเศษในด้านประสบการณ์การทำงาน. 


"๘ กรกฎา" ไม่ใช่วัน "แดงเดือด"! แต่เป็น "วันส้มเดือด" หรือ "วันปลอกแตก" ก็ได้เหมือนกัน สุดแต่ใครพอใจเรียกแบบไหน

'การเมืองหน้ากาก' ไทย-สหรัฐฯ
'การเมือง' ที่ไม่มี 'วันพระ'
'การอยู่-การไป' ของสมคิด
หมอชาญชัย"เผยตาหมาก"
ภาพสะท้อน 'อนาคตไทย'
อาจารย์แหม่ม 'ผิดตรงไหน?'