"ณรงค์"ขึ้นแท่นอันดับหนึ่งผู้บริหารดีเด่น "ณัฏฐพล"ปลื้มสุด ผลักดันงานอาชีวะได้ตามเป้า


   

9ธ.ค.62-“ครูตั้น” ปลื้มผลงาน ผู้บริหาร ศธ. ให้คะแนน “เลขาฯ กอศ.” อันดับ 1 ชี้บริหารจัดการและผลักดันงานอาชีวศึกษาได้ตามเป้าหมาย  ยันภาพรวมพอใจผู้บริหารทุกคนที่เลือกมากับมือ พร้อม ฝาก ทุกหน่วยงาน ขับเคลื่อนงาน ตามนโยบายอย่างรวดเร็ว บูรณาการการทำงานให้เชื่อมโยงกันมากขึ้น

นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) กล่าวว่า ตามที่ตนได้มีการเสนอรายชื่อนายประเสริฐ บุญเรือง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ปลัด ศธ.) นายอำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาฯ กพฐ.) และนายณรงค์ แผ้วพลสง เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (เลขาฯ กอศ.) ให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับ 11 ศธ.ทดแทนอัตราเกษียณอายุราชการนั้น ขณะนี้ผู้บริหารทั้งตำแหน่งได้ปฏิบัติหน้าที่มาเป็นระยะเวลาเกือบ 3 เดือนแล้ว ซึ่งที่ผ่านมาตนเคยบอกไว้ว่าจะมีการประเมินการทำงานของผู้บริหารทั้ง 3 คนหลังรับตำแหน่ง โดยการทำงานทั้ง 3 ตำแหน่งขณะนี้ตนพอใจและมีความสุขกับการเลือกบุคคลที่เหมาะสมให้มาดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงทั้งสำนักงานปลัด ศธ. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา (สอศ.) ผู้บริหารทั้ง 3 คน ที่ตนเลือกมาเองนั้นถือว่าทำงานตอบสนองนโยบายของตนและของรัฐบาลได้เป็นอย่างดี อีกทั้งสามารถนำนโยบายของตนมาขยายผล ต่อยอดได้อย่างเป็นรูปธรรม

“สำหรับคะแนนการประเมินการทำงานของผู้บริหารทั้ง 3 คน ผมจะให้คะแนนผู้บริหารคนไหนเป็นอันดับหนึ่งนั้น ผมก็คงต้องเลือกให้คะแนน เลขาฯ กอศ.มาเป็นที่หนึ่ง เพราะนายณรงค์ สามารถบริหารจัดการและผลักดันงานอาชีวศึกษาได้ตามเป้าหมายมากที่สุด ทั้งนี้ผมขอฝากให้ทุกหน่วยงานและทุกภาคส่วนได้ขับเคลื่อนงานต่างๆ ตามนโยบายที่วางไว้ให้ได้อย่างรวดเร็ว พร้อมกับบูรณาการการทำงานให้เชื่อมโยงกันมากขึ้น”รมว.ศธ. กล่าว


สมัยก่อน......... เรือสำเภา มีหินเป็น "ตัวอับเฉา" ถ่วงท้องเรือ กันเรือโคลง สมัยนี้...... ประชาธิปไตยเลือกตั้ง มี ส.ส.เป็น "ตัวอับเฉา" ถ่วงประเทศ กันบ้านเมืองเจริญ!

แรงจูงใจของอาชญากร
ที่ไม่ได้วินิจฉัย 'ใช่ว่าไม่ผิด'
'ศิษย์หนุ่มกับอาจารย์ทารก'
๒๑ มกรา 'มีใครจะลาบวช?'
ดิ้นกันไปเมื่อรู้ว่า 'ใกล้เมรุ'
ปิยบุตร "ยังเป็นคนอยู่หรือ?"