กลุ่มรรร.เอกชนนอกระบบทั่วปท.ร้องไม่ได้รับสิทธิ์ลดหย่อนภาษี ในร่าง พ.ร.ฎ.ลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างฯ


เพิ่มเพื่อน    9ธ.ค.62-เมื่อ 15.30 น. ที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) กลุ่มผู้แทนผู้บริหารในคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน และผู้แทน ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนนอกระบบและสมาคมโรงเรียนเอกชนนอกระบบทั่วประเทศ ได้เข้าพบ นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมช.ศธ.) เพื่อร้องขอความเป็นธรรมให้พิจารณาปรับแก้ ร่าง พ.ร.ฎ.ลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ...ที่ผ่านความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี (ครม.)

โดยนายธนาชัย อึ้งสมรรถโกษา ผู้แทนผู้บริหารในคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน และผู้แทนผู้บริหารโรงเรียนอกชนนอกระบบและสมาคมโรงเรียนเอกชนนอกระบบทั่วประเทศ กล่าวว่าร่างพ.ร.ฎ.ฉบับดังกล่าว แสดงให้เห็นถึงความเหลื่อมล้ำและขาดความเป็นธรรม อีกทั้งขัดต่อแผนปฏิรูปยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีตามมาตรา 37 ข้อ 2(4) ของร่าง พ.ร.ฎ.ลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ....โดยได้ระบุให้โรงเรียนเอกชนได้รับการลดหย่อนภาษี ร้อยละ 90 ต่อมาได้กำหนดให้มีเพียงโรงเรียนเอกชนในระบบ และโรงเรียน เอกชนนอกระบบประเภทปอเนาะ ตาฎีกา และสอนศาสนาเท่านั้น แต่ไม่รวมไปถึงโรงเรียนเอกชนนอกระบบอีก 4 ประเภทที่เหลือ ได้แก่ วิชาการ, วิชาชีพ, ศิลปะและกีฬาและสร้างเสริมทักษะชีวิต ซึ่งที่ผ่านมาเป็นที่ประจักษ์ ว่าโรงเรียนเอกชนนอกระบบที่ดำเนินการขออนุญาตอย่างถูกต้องกับกระทรวงศึกษาธิการใน 4 ประเภทนี้ มีส่วนสำคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศให้มีศักยภาพมากขึ้น เกิดทักษะทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ เป็นการเสริมอาชีพให้ประชาชนได้มีงานทำตรงกับความต้องการของตลาดอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดรับกับนโยบายของรัฐบาลในการสร้างงานสร้างอาชีพตลอดมา และได้ดำเนินการจัดการศึกษาอย่างเต็มรูปแบบต่อเนื่อง โดยไม่ได้รับการอุดหนุนใดๆ จากภาครัฐ รวมทั้งยังต้องต่อสู้กับปัญหาที่เกิดจากสภาวะเศรษฐกิจและจำนวนผู้เรียนทั้งระบบที่ลดลง ทำให้มีโรงเรียนเอกชนนอกระบบจำนวนมากอยู่ขึ้นภาวะที่ใกล้จะปิดตัวลงเพราะรายได้ไม่เพียงพอกับรายง่าย ดังนั้นการที่ไม่ได้รับการพิจารณาให้ลดหย่อนภาษี ในครั้งนี้ จึงเป็นการซ้ำเติมให้โรงเรียนเหล่านี้ประสบปัญหามากยิ่งขึ้น

“ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา การจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชนนอกระบบภายใต้การกำกับดูแลของ ศธ. โดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช) ได้สนองตอบและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีในการพัฒนาคน ตามนโยบายของรัฐบาลปัจจุบัน แต่เมื่อรัฐจัดทำร่างพ.ร.ฎ.ลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง โดยมีการลดหย่อนให้กับสถานศึกษาเอกชนทุกประเภทแต่กลับไม่ครอบคลุมให้ทั่วถึงการศึกษาเอกชนนอกระบบทั้งหมด ทั้งๆ ที่โรงเรียนเอกชนนอกระบบก็เป็นโรงเรียนเอกชนประเภทหนึ่งที่ถูกกำหนดภายใต้ พ.ร.บ.การศึกษาเอกชน และอยู่ในสังกัด สช ศธ. เช่นเดียวกัน การกระทำดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงเจตนาที่มีการเลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมและสร้างความเหลื่อมล้ำอย่างเห็นได้ชัดจน โดยขาดเหตุผลที่มีตรรกะอย่างสิ้นเชิง”นายธนาชัย กล่าวและว่า อย่างไรก็ตาม หลังจากการหารือ ทาง รมช.ศธ.ได้ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินการต่าวๆ รวมถึงให้กำลังใจ เนื่องจากการดำเนินแก้ไขปัญหานี้ถือว่ามีระยะเวลาสั้น


เอาละครับ..... นับจากวันนี้ (๘ ส.ค.๖๓) เป็นต้นไป ถึงสิ้นปี และมีความเป็นไปได้ ที่จะติดพันไปถึงต้นปีหน้า

"ตำรวจ-อัยการ" ใครคุกก่อน?
ชังชาติโดยสันดาน
'ประยุทธ์' ชวนแก้รัฐธรรมนูญ
'คำสั่งไม่ฟ้องของอัยการ'
บันทึกช่วย 'อัยการ-ตำรวจ' จำ
นิมิตหมายจาก 'ไฟในเมือง'