100 เดียวเที่ยวทั่วไทยส่อแป๊ก!กรุงเทพโพลสำรวจประชาชนเกินครึ่งไม่สนใจ


   

10 ธ.ค.62-  กรุงเทพโพลล์โดยศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ดำเนินการสำรวจความคิดเห็นประชาชน เรื่อง “ความเห็นของประชาชนต่อมาตรการ 100 เดียวเที่ยวทั่วไทย” โดยเก็บข้อมูลกับประชาชนจากทุกภูมิภาคทั่วประเทศจำนวน 1,139 คน พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 55.9 ทราบเกี่ยวกับมาตรการ 100 เดียวเที่ยวทั่วไทยที่จะเปิดอีกรอบในวันที่ 11-12 ธ.ค. ที่จะถึงนี้ ขณะที่ร้อยละ 44.1 ไม่ทราบ

เมื่อถามว่าสนใจที่จะลงทะเบียนเข้าร่วมมาตรการ 100 เดียวเที่ยวทั่วไทยหรือไม่ ส่วนใหญ่ร้อยละ 55.7 ไม่สนใจ ขณะที่ร้อยละ 44.3 สนใจ

สำหรับสิ่งที่อยากได้ในราคา 100 บาท หากเข้าร่วมมาตรการ 100 เดียวเที่ยวทั่วไทยพบว่า ส่วนใหญ่ร้อยละ 58.4อยากใช้กับร้านอาหาร รองลงมาร้อยละ 40.9 อยากใช้กับโรงแรมที่พัก และร้อยละ 20.2 อยากใช้กับ บัตรโดยสารเครื่องบิน

ส่วนเรื่องที่ท่านกังวลหากต้องลงทะเบียนเข้าร่วมมาตรการ 100 เดียวเที่ยวทั่วไทยพบว่า ส่วนใหญ่ร้อยละ 55.0 กลัวลงทะเบียนไม่ทัน รองลงมาร้อยละ 48.4 กลัวลงทะเบียนซับซ้อนยุ่งยาก และร้อยละ 33.3 กลัวระบบล่มเข้าได้ยาก

สุดท้ายเมื่อถามว่าอยากให้มีการเพิ่มจำนวนผู้เข้าร่วมลงทะเบียน และขยายเวลาในการใช้สิทธิ์มาตรการ 100 เดียวเที่ยวทั่วไทยหรือไม่ ส่วนใหญ่ร้อยละ 62.6 อยากให้มี ขณะที่ร้อยละ 27.4 ไม่อยากให้มี ที่เหลือร้อยละ 10.0 ไม่แน่ใจ.


"ช่อ-พรรณิการ์" นี่.......... ต้องยกให้เธอเป็น "เตียวเสี้ยน" แห่งสำนัก "อนาคตโคตรใหม่" อย่างนั้นเลยจริงๆ "เหว" ว่าลึกแล้ว แต่คิดจากก้อนสมองในหัวกะโหลกที่ทิ่มคอจมลงไปถึงไหล่ ลึกและล้ำกว่ามากนัก!

๒๑ มกรา 'มีใครจะลาบวช?'
ดิ้นกันไปเมื่อรู้ว่า 'ใกล้เมรุ'
ปิยบุตร "ยังเป็นคนอยู่หรือ?"
ประชาธิปัตย์ 'ก่อนศตวรรษ'?
ยำใหญ่ “ใส่ไข่” นายกฯประยุทธ์
'ผีบุญ' แนวทางศึกษา 'ทอน'