100 เดียวเที่ยวทั่วไทยส่อแป๊ก!กรุงเทพโพลสำรวจประชาชนเกินครึ่งไม่สนใจ


เพิ่มเพื่อน    

10 ธ.ค.62-  กรุงเทพโพลล์โดยศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ดำเนินการสำรวจความคิดเห็นประชาชน เรื่อง “ความเห็นของประชาชนต่อมาตรการ 100 เดียวเที่ยวทั่วไทย” โดยเก็บข้อมูลกับประชาชนจากทุกภูมิภาคทั่วประเทศจำนวน 1,139 คน พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 55.9 ทราบเกี่ยวกับมาตรการ 100 เดียวเที่ยวทั่วไทยที่จะเปิดอีกรอบในวันที่ 11-12 ธ.ค. ที่จะถึงนี้ ขณะที่ร้อยละ 44.1 ไม่ทราบ

เมื่อถามว่าสนใจที่จะลงทะเบียนเข้าร่วมมาตรการ 100 เดียวเที่ยวทั่วไทยหรือไม่ ส่วนใหญ่ร้อยละ 55.7 ไม่สนใจ ขณะที่ร้อยละ 44.3 สนใจ

สำหรับสิ่งที่อยากได้ในราคา 100 บาท หากเข้าร่วมมาตรการ 100 เดียวเที่ยวทั่วไทยพบว่า ส่วนใหญ่ร้อยละ 58.4อยากใช้กับร้านอาหาร รองลงมาร้อยละ 40.9 อยากใช้กับโรงแรมที่พัก และร้อยละ 20.2 อยากใช้กับ บัตรโดยสารเครื่องบิน

ส่วนเรื่องที่ท่านกังวลหากต้องลงทะเบียนเข้าร่วมมาตรการ 100 เดียวเที่ยวทั่วไทยพบว่า ส่วนใหญ่ร้อยละ 55.0 กลัวลงทะเบียนไม่ทัน รองลงมาร้อยละ 48.4 กลัวลงทะเบียนซับซ้อนยุ่งยาก และร้อยละ 33.3 กลัวระบบล่มเข้าได้ยาก

สุดท้ายเมื่อถามว่าอยากให้มีการเพิ่มจำนวนผู้เข้าร่วมลงทะเบียน และขยายเวลาในการใช้สิทธิ์มาตรการ 100 เดียวเที่ยวทั่วไทยหรือไม่ ส่วนใหญ่ร้อยละ 62.6 อยากให้มี ขณะที่ร้อยละ 27.4 ไม่อยากให้มี ที่เหลือร้อยละ 10.0 ไม่แน่ใจ.


เอาละครับ..... นับจากวันนี้ (๘ ส.ค.๖๓) เป็นต้นไป ถึงสิ้นปี และมีความเป็นไปได้ ที่จะติดพันไปถึงต้นปีหน้า

"ตำรวจ-อัยการ" ใครคุกก่อน?
ชังชาติโดยสันดาน
'ประยุทธ์' ชวนแก้รัฐธรรมนูญ
'คำสั่งไม่ฟ้องของอัยการ'
บันทึกช่วย 'อัยการ-ตำรวจ' จำ
นิมิตหมายจาก 'ไฟในเมือง'