'เด็กตุ๊ดตู่'ปลุกประชาชนสร้างรธน.ฝ่าวิกฤตเศรษฐกิจ สังคม ฝ่ายอนุรักษ์นิยมเผด็จการ


เพิ่มเพื่อน    

10 ธ.ค.62-   น.ส.เกศปรียา แก้วแสนเมือง โฆษกพรรคเพื่อชาติ กล่าวว่า เนื่องในวันรัฐธรรมนูญ 10 ธันวาคม ตนคิดว่าระยะเวลา 87 ปี เมื่อเทียบกับอายุขัยของมนุษย์ก็จัดว่าเป็นช่วงเวลาสุดท้ายของชีวิตที่ผ่านประสบการณ์มายาวนาน พอที่จะสามารถวิเคราะห์ได้ว่าอะไรคือความจริง ความถูกต้อง เราคนไทยควรพร้อมใจกัน สร้างรัฐธรรมนูญใหม่ด้วยมติมหาชน เพื่อส่งต่อเป็นมรดกให้คนรุ่นต่อไป 

แต่ 87 ปีของระบอบการปกครองที่ถูกเรียกว่าประชาธิปไตยของไทย เปรียบได้กับวัยตั้งไข่ คือเป็นวัยฝึกยืนแต่ไม่มั่นคง หกล้มหกลุกตลอดยังไม่สามารถทรงตัวได้ ที่กล่าวเช่นนี้เพราะ 87 ปีที่ผ่านมา อำนาจการปกครองที่แท้จริงไม่ได้เป็นของประชาชนและมาจากประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ ฝ่ายอนุรักษ์นิยม ทำทุกวิธีที่จะฉ้อราษฎร์อำนาจไปเป็นของกลุ่มตน กีดกันคนส่วนใหญ่ของประเทศ จากแนวคิดที่ไม่ยอมรับความเท่าเทียมในการแสดงสิทธิในการมีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางอนาคตของประเทศ กล่าวคืออนุรักษ์นิยมมีความเป็นเผด็จการต้องการกดขี่เอาเปรียบสร้างความเหลื่อมล้ำให้เกิดขึ้นกับประชาชนส่วนใหญ่ 

น.ส.เกศปรียา กล่าวต่อไปว่า เห็นได้จากรัฐธรรมนูญที่เป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ ตามหลักการประชาธิปไตยที่เป็นสากล ต้องเป็นกติกาที่ประชาชนทั้งประเทศยอมรับและมีส่วนร่วมในการร่างผ่านตัวแทน แต่รัฐธรรมนูญของไทยทั้ง 20 ฉบับ มีเพียงรัฐธรรมนูญปี 2540 เท่านั้นที่ประชาชนมีส่วนร่วมในการร่างรัฐธรรมนูญ ในเวลา 87 ปี ประเทศไทยมีรัฐธรรมนูญ 20 ฉบับโดยเฉลี่ยแล้วรัฐธรรมนูญแต่ละฉบับมีอายุเพียงแค่ 4 ปีกว่าๆ เท่านั้น รัฐธรรมนูญจึงไม่เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นกติกาการอยู่ร่วมกันของประชาชน 

ที่เป็นเช่นนี้เนื่องจากแนวคิดของเผด็จการอนุรักษ์นิยมที่ต้องการเอาเปรียบประชาชนส่วนใหญ่ ต้องการมีอำนาจและสิทธิที่มากกว่าผู้อื่น จึงฉีกรัฐธรรมนูญที่ทำให้ตนเสียผลประโยชน์ แล้วก็ร่างขึ้นมาใหม่ตามความต้องการของกลุ่มตน ด้วยการอ้างสถานการณ์ทางการเมือง เป็นเหตุผลมากกว่าการสร้างหลักการและแนวทางที่จะนำประเทศไปสู่การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอย่างแท้จริง รัฐธรรมนูญของไทยที่ผ่านมาจึงเป็นเพียงแค่สัญลักษณ์มากกว่าหลักการที่จะนำพาประเทศชาติไปสู่การปกครองในระบอบประชาธิปไตย ยกเว้นรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2540 ฉบับที่ 16 เท่านั้น ที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน เพราะมีที่มาและกระบวนการยกร่างที่เป็นประชาธิปไตย 

น.ส.เกศปรียา กล่าวอีกว่า ดังนั้นในภาวะวิกฤติทางเศรษฐกิจและวิกฤติทางสังคมที่เต็มไปด้วยความเหลื่อมล้ำในการบังคับใช้กฏหมาย ที่ประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศกำลังประสบ เนื่องจากการมีผู้บริหารประเทศที่อ่อนด้อยความสามารถ และคำนึงถึงแต่ประโยชน์ส่วนตนและพวกพ้อง ได้ทำการร่างรัฐธรรมนูญเพื่อให้ตนเองอยู่ในอำนาจตลอดไป หน้าที่ของประชาชนไทยทุกคนคือจะต้องร่วมมือร่วมใจกันแก้ไขปัญหานี้ ก่อนที่จะเกิดวิกฤติที่มีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชนส่วนใหญ่มากกว่านี้ คือ เราต้องร่วมกันสร้างรัฐธรรมนูญใหม่ด้วยมติมหาชน เพื่อฝ่าวิกฤติประเทศไม่ให้ผู้ใดฉ้อราษฎร์อำนาจไปเป็นของกลุ่มตน

"ฝากเรียกร้องประชาชนไทยทุกคนว่า เรามาร่วมกันสร้างรัฐธรรมนูญใหม่ ที่เป็นที่ยอมรับของทุกๆ ภาคส่วน เพื่อเป็นหลักการที่จะนำประเทศไปสู่การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอย่างแท้จริง ไม่ใช่การปกครองในระบอบประชาธิปไตยแต่เพียงเปลือกนอก ที่มีรัฐธรรมนูญเอื้อประโยชน์เพื่อใครคนใดคนหนึ่งดังเช่นในปัจจุบัน แต่สร้างความยากลำบากในการใช้ชีวิตให้ผู้คนส่วนใหญ่ของประเทศเป็นประชาชนชั้นสองที่ไม่มีความเท่าเทียมในทุกด้าน"น.ส.เกศปรียา กล่าว.


"เพนกวิน-รุ้ง-ไมค์-อานนท์" วันนี้คึกเขาน่าจะรู้...คึกวันนี้ แต่คุกพรุ่งนี้!เพราะเขาไม่ใช่เด็กแล้ว เป็นทนาย เป็นนักศึกษาปริญญาตรี-โท ยกเว้นนายไมค์ ศึกษาขยะศาสตร์ ในมหา'ลัยชีวิตจริง 

ม็อบจะฆ่าพรรคฝ่ายค้าน
ใครจะพาประเทศลงเหว!
'ช่อ' ไม่เคยเปลี่ยน
โซเชียลมีเดีย 'อำนาจโลก'
'วาทะนายกฯ ที่ต้องบันทึก'
'มึงเขียน-กูล้ม' ไม่เชื่อลอง!