คมนาคมลุยแก้กม.เพิ่มความเร็วรถเป็นไม่เกิน120 กม.จากเดิม 90 กม.


เพิ่มเพื่อน    

10 ธ.ค. 2562 นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการแปลนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงคมนาคมไปสู่การปฏิบัติ ว่าในที่ประชุมได้มีการพิจารณาเรื่องของการเพิ่มอัตราความเร็วรถจากเดิม 90 กิโลเมตรต่อชั่วโมงเป็น 120 กิโลเมตรต่อชั่วโมงบนถนนที่มี 4 ช่องจราจรขึ้นไป และจากที่ได้มีการรับฟังข้อมูลทั้งหมดแล้วก็มีความเห็นว่าจะเสนอไปยังคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก (คจร.) ในการแก้ไขกฎกระทรวงเรื่องอัตราความเร็วของรถเป็นไม่เกิน 120 กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่จะต้องมีการลงรายละเอียดในเรื่องของกฎกระทรวงเกี่ยวกับการประกาศตามประเภทของถนนที่มีความปลอดภัย และการประกาศในพื้นที่ที่จะต้องลดความเร็วลง

อย่างไรก็ตามได้มีการมอบหมายให้สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) ไปบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพิจารณารายละเอียดข้อความให้มีความสมบูรณ์ก่อนนำเสนอเรื่องให้ คจร.พิจารณา ต่อไป
สำหรับความคืบหน้านโยบายการปรับเวลาการอนุญาตให้รถยนต์บรรทุกขนาดตั้งแต่ 10 ล้อขึ้นไปเข้าเขตกรุงเทพฯและปริมณฑลได้ตั้งแต่เวลา 24.00 น. -04.00 น. ภายในเขตเมืองหลวงกรุงเทพมหานครนั้นตนได้ขยายระยะเวลาพิจารณาออกไปอีก 30 วัน เนื่องจากมีกลุ่มผู้ประกอบการสหพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย ไม่เห็นด้วยพร้อมร้องเรียนความเดือดร้อนเข้ามา อย่างไรก็ตามหากสามารถประกาศใช้นโยบายดังกล่าวได้จะเริ่มเพียงบางวันไปก่อนในช่วงแรก เพื่อวัดผลการเปลี่ยนแปลงก่อนประกาศใช้ตลอดทั้ง 7 วัน

นายศักดิ์สยามกล่าวต่อว่า สำหรับเรื่องที่มีการร้องเรียนเข้ามานั้นอาทิต้นทุนที่มีการเพิ่มขึ้น การดำเนินโครงการก่อสร้างต่างๆที่อาจมีข้อจำกัดในเรื่องของเวลา การมีโรงงานอุตสาหกรรมในเขตกรุงเทพและปริมณฑล การไม่มีความพร้อมในเรื่องของจุดที่จอดพักรถ เป็นต้น โดยได้มีการมอบให้ สนข. ,สำนักงานตำรวจแห่งชาติ,กรุงเทพมหานคร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปพิจารณารายละเอียดอีกครั้งว่าจะมีวิธีการแก้ไขปัญหาหรือเยียวยาอย่างไร

“เรื่องผลกระทบนั้นต้องไปดูว่าปัจจุบันประชาชนทั้งหมดได้รับผลกระทบจากรถบรรทุกมีอะไรบ้าง เช่น ด้านจราจร แล้วผลกระทบของผู้ประกอบการมีอะไรต้องเอามาชั่งน้ำหนักว่าอะไรมีมากกว่ากัน เพื่อประโยชน์ของทุกฝ่าย โดยจะมีการเยียวยาด้วยตามความจำเป็น” นายศักดิ์สยามกล่าว

 


วันก่อน........ "เพนกวิน" โพสต์ "พวกเราไม่ใช่ 'เด็ก' ของใคร" หมายถึงที่ปลุกระดม "ล้มเจ้า" ไม่มีใครอยู่เบื้องหน้า-เบื้องหลัง พวกเขาคิดกันเอง-ทำกันเอง ว่างั้น!

ใครทน 'ธรรมศาสตร์ไม่ทน'?
สารพันวันประเทศ 'ฝีแตก'
ชนชั้น 'นิสิต-นักศึกษา'
เดิมพัน 'สุดท้าย' ของไอ้สัส
"ตำรวจ-อัยการ" ใครคุกก่อน?
ชังชาติโดยสันดาน