'เนาวรัตน์'ร่ายกลอนวันรัฐธรรมนูญ จงประชาธิปไตย ไพบูลย์เทอญ ฯ


เพิ่มเพื่อน    

10 ธ.ค.62-เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ สมาชิกวุฒิสภา ศิลปินแห่งชาติ โพสต์กลอน วันรัฐธรรมนูญผ่านเฟซบุ๊กว่า

“วันรัฐธรรมนูญ”

สิบธันวา วันรัฐธรรนูญไทย
พระราชทานธรรมนูญไว้ ให้เป็นผล
ทรงสละอำนาจนั้น บันดาลดล
ให้เป็นของประชาชน ด้วยยินดี

อำนาจนี้ มิใช่เพื่อเฉพาะใคร
ทรงมอบให้เป็นหลักเป็นสักขี
เจตนารมณ์ อุดมทัศน์ สัจวาที
ความข้อนี้ โดยนัยโดยใจความ

สมบูรณาญาสิทธิราชย์ ภิวัตน์สมัย
สู่ประชาธิปไตย ไผทสยาม
อำนาจของปวงประชาสง่างาม
เป็นไปตามครรลองของปวงประชา

เทิดพิทักษ์ ธรรมาธิปไตย
ความเป็นไทย เป็นธรรม ต้องนำหน้า
ธำรงราษฎร์ ธรรมนูญรัฐ ภิวัฒนา
สิบธันวา วันรัฐธรรมนูญไทย

จงศักดิ์สิทธิ์สัมฤทธิ์สิทธิ์ เสรีธรรม
จงเนื่องนำสัมฤทธิ์สุขสืบยุคสมัย
จงประโยชน์ส่วนรวมร่วมจริงใจ
จงประชาธิปไตย ไพบูลย์เทอญ ฯ.

 


วันก่อน........ "เพนกวิน" โพสต์ "พวกเราไม่ใช่ 'เด็ก' ของใคร" หมายถึงที่ปลุกระดม "ล้มเจ้า" ไม่มีใครอยู่เบื้องหน้า-เบื้องหลัง พวกเขาคิดกันเอง-ทำกันเอง ว่างั้น!

ใครทน 'ธรรมศาสตร์ไม่ทน'?
สารพันวันประเทศ 'ฝีแตก'
ชนชั้น 'นิสิต-นักศึกษา'
เดิมพัน 'สุดท้าย' ของไอ้สัส
"ตำรวจ-อัยการ" ใครคุกก่อน?
ชังชาติโดยสันดาน