เพื่อไทยได้เฮ!กกต.ชี้'ธนิก'ไม่ขาดคุณสมบัติลงซ่อมสส.เขต 7 ขอนแก่น


เพิ่มเพื่อน    

11 ธ.ค.62 - สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)​ ออกเอกสารข่าวกรณีตามที่ได้มีคำร้องคัดค้านประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งเขต 7 จ.ขอนแก่น แทนตำแหน่งที่ว่างลงของนายธนิก มาสีพิทักษ์ พรรคเพื่อไทย เนื่องจากฝ่าฝืนตามมาตรา 43  ของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.)​ว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส. นั้น

โดยทางสำนักงานกกต.ได้เสนอความเห็นในกรณีดังกล่าวต่อกกต โดยเห็นว่านายธนิก ได้แสดงเจตนายกเลิกการเสนอรายชื่อตนเองเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งส.ส.แบบบัญชีรายชื่อแล้ว จึงไม่เป็นการกระทำอันเป็นการฝ่าฝืนตามมาตรา 43 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.โดยที่ประชุมกกต.ได้พิจารณาแล้ว มีมติให้ยกคำร้องตามที่สำนักงานได้เสนอไว้