ไฟเขียวยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดารับเงินชดเชยโครงการบ้านดีมีดาวน์


   

นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม) เมื่อวันที่ 11 ธ.ค. เห็นชอบยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สำหรับผู้ได้รับเงินชดเชยดาวน์บ้านจากธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) วงเงิน  50,000 บาท ตามมาตรการลดภาระที่อยู่อาศัยได้รับการยกเว้นภาษี 

สำหรับเงินลดภาระการผ่อนดาวน์ที่ได้รับจากมาตรการลดภาระการซื้อที่อยู่อาศัยภายใต้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงปลายปี 2562 หรือโครงกรบ้านดีมีดาวน์ โดยออกเป็นร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ 1 ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ ซึ่งจะทำให้ผู้ที่เข้าร่วมโครงการไม่ต้องมีภาระทางด้านภาษีจากการเข้าร่วมโครงการ

ทั้งนี้ในส่วนของสาระสำคัญของร่างกฎกระทรวง กำหนดให้เงินได้ที่ผู้มีเงินได้ได้รับจากการสนับสนุนตามมาตรการลดภาระการซื้อที่ยู่อาศัยซึ่งได้รับโอนจากธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) จากโครงการบ้านดีมีดาวน์ ซึ่งเปิดให้ลงทะเบียนวันที่ 11 ธ.ค.62 เป็นวันแรก และหากได้รับการอนุมัติ จะได้รับเงินดาวน์จากรอส. ซึ่งจะโอนให้จำนวน 50,000 บาท ถือเป็นเป็นเงินได้พึงประเมินที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องรวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
 


​​​​​​​ ไม่มีอาชญากรรมใดที่สมบูรณ์แบบ อาชญากรย่อมทิ้งร่องรอยเสมอ ขึ้นอยู่กับความสามารถของผู้สืบสวนที่จะค้นหาร่องรอยหลักฐานนั้นพบหรือไม่

ที่ไม่ได้วินิจฉัย 'ใช่ว่าไม่ผิด'
'ศิษย์หนุ่มกับอาจารย์ทารก'
๒๑ มกรา 'มีใครจะลาบวช?'
ดิ้นกันไปเมื่อรู้ว่า 'ใกล้เมรุ'
ปิยบุตร "ยังเป็นคนอยู่หรือ?"
ประชาธิปัตย์ 'ก่อนศตวรรษ'?