ไฟเขียวยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดารับเงินชดเชยโครงการบ้านดีมีดาวน์


เพิ่มเพื่อน    

นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม) เมื่อวันที่ 11 ธ.ค. เห็นชอบยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สำหรับผู้ได้รับเงินชดเชยดาวน์บ้านจากธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) วงเงิน  50,000 บาท ตามมาตรการลดภาระที่อยู่อาศัยได้รับการยกเว้นภาษี 

สำหรับเงินลดภาระการผ่อนดาวน์ที่ได้รับจากมาตรการลดภาระการซื้อที่อยู่อาศัยภายใต้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงปลายปี 2562 หรือโครงกรบ้านดีมีดาวน์ โดยออกเป็นร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ 1 ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ ซึ่งจะทำให้ผู้ที่เข้าร่วมโครงการไม่ต้องมีภาระทางด้านภาษีจากการเข้าร่วมโครงการ

ทั้งนี้ในส่วนของสาระสำคัญของร่างกฎกระทรวง กำหนดให้เงินได้ที่ผู้มีเงินได้ได้รับจากการสนับสนุนตามมาตรการลดภาระการซื้อที่ยู่อาศัยซึ่งได้รับโอนจากธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) จากโครงการบ้านดีมีดาวน์ ซึ่งเปิดให้ลงทะเบียนวันที่ 11 ธ.ค.62 เป็นวันแรก และหากได้รับการอนุมัติ จะได้รับเงินดาวน์จากรอส. ซึ่งจะโอนให้จำนวน 50,000 บาท ถือเป็นเป็นเงินได้พึงประเมินที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องรวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
 


เอาละครับ..... นับจากวันนี้ (๘ ส.ค.๖๓) เป็นต้นไป ถึงสิ้นปี และมีความเป็นไปได้ ที่จะติดพันไปถึงต้นปีหน้า

"ตำรวจ-อัยการ" ใครคุกก่อน?
ชังชาติโดยสันดาน
'ประยุทธ์' ชวนแก้รัฐธรรมนูญ
'คำสั่งไม่ฟ้องของอัยการ'
บันทึกช่วย 'อัยการ-ตำรวจ' จำ
นิมิตหมายจาก 'ไฟในเมือง'