ผลดีต่อพลังงานโลก


เพิ่มเพื่อน    

 

         กลับมาอีกครั้งกับการประกวดผลงานด้านพลังงานที่ยิ่งใหญ่ระดับสากล โดยจะคัดเลือกตัวแทนของประเทศไทยเข้าไปชิงชัยในระดับอาเซียน ซึ่งถือว่าเป็นเวทีที่จะสร้างการรับรู้ สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศ ยังเป็นการต่อยอดนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อตอบสนองแนวความต้องการของโลกได้ในปัจจุบัน

                หลังจากที่ปีก่อนตัวแทนของประเทศไทยกวาดรางวัลมาเพียบในการประกวดโครงการด้านอนุรักษ์พลังงานในระดับอาเซียน ซึ่งทำให้ปีนี้ไทยก็หวังที่จะขึ้นไปเป็นผู้นำตารางอีกเช่นเคย จึงเร่งในการที่จะจัดประกวดผลงานร่วมโครงการไทยแลนด์ เอนเนอร์ยี่ อวอร์ด (Thailand Energy Awards) ประจำปี 2563 ซึ่งเชื่อว่าผลงานของประเทศไทยนั้นมีศักยภาพพอเพียงที่จะไปความชัยในระดับสากลได้

                โดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) อยู่ระหว่างการเปิดให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่สนใจ เข้าร่วมส่งผลงานที่จะประกวดภายในประเทศก่อน ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 20 ธ.ค.นี้ ภายหลังจากที่คณะกรรมการจัดการประกวดได้เดินสายชี้แจงหลักเกณฑ์การประกวดทั่วประเทศ 5 ครั้ง ที่กรุงเทพมหานคร จังหวัดชลบุรี จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดกระบี่ ซึ่งได้รับความสนใจจากทุกภาคส่วน ที่ได้ดำเนินโครงการด้านการอนุรักษ์พลังงานและการใช้พลังงานทดแทนในพื้นที่ต่างๆ เป็นจำนวนมาก

                ซึ่งทั้งหมดนี้ได้สะท้อนถึงการตื่นตัวด้านบริหารจัดการพลังงาน เพื่อเพิ่มผลผลิต และการลดต้นทุนด้านพลังงาน ทั้งในส่วนราชการ ภาคประกอบการ รวมถึงวิสาหกิจชุมชน รวมถึงเป็นอีกเครื่องมือหนึ่งที่ปลูกจิตสำนึกการอนุรักษ์พลังงานให้คนในประเทศเพิ่มขึ้นด้วย เนื่องจากจะต้องผ่านการใช้งานได้จริง และตอบโจทย์ความต้องการของคนในสังคม และเศรษฐกิจ รวมทั้งบางโครงการยังได้ความร่วมมือจากหน่วยงานและภาคประชาชนในวงกว้างอีกด้วย

                สำหรับเป้าหมายการดำเนินโครงการไทยแลนด์ เอนเนอร์ยี่ อวอร์ด (Thailand Energy Awards) เป็นการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพด้านพลังงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด  โดยเน้นการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านพลังงานมาพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้พลังงานทดแทน และการอนุรักษ์พลังงาน โดยเปิดให้ผู้ที่สนใจส่งผลงานเข้าประกวดใน 5 ด้าน ประกอบด้วย 1.ด้านพลังงานทดแทน 2.ด้านอนุรักษ์พลังงาน 3.ด้านบุคลากร 4.ด้านพลังงานสร้างสรรค์ และ 5.ด้านผู้ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน

                ทั้งนี้ ในการดำเนินโครงการดังกล่าว ได้เปิดกว้างให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนด้านอนุรักษ์พลังงาน และการพัฒนาพลังงานทดแทน ผ่านการประกวด Thailand Energy Awards ต่อเนื่องกว่า 20 ปี มีการส่งผลงานเข้าประกวดรวม 3,465 ผลงาน ได้รับการคัดเลือกรับรางวัลในสาขาต่างๆ จำนวน 951 รางวัล คิดเป็นสัดส่วนลดการใช้พลังงานมูลค่ากว่า 9,300 ล้านบาท สามารถลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้กว่า 1.9 ล้านตันต่อปี

                ซึ่งผู้ที่ได้รับรางวัลในปี 2563 จะได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนของประเทศไทยเข้าร่วมประกวดโครงการดีเด่นด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนในเวทีอาเซียน เอนเนอร์ยี่ อวอร์ด (ASEAN Energy Awards) 2020 ที่ประเทศเวียดนามเป็นเจ้าภาพจัดงาน ทั้งนี้ผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้ถึงวันที่ 20 ธ.ค.2562 และสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.thailandenergyaward.com

                อย่างไรก็ตาม ในปีก่อนก็มีผู้แทนประเทศไทยได้รับรางวัลในระดับอาเซียนกว่า 23 รางวัล แบ่งเป็นโครงการพลังงานหมุนเวียนดีเด่นได้รับรางวัลรวม 10 รางวัล การบริหารจัดการพลังงานดีเด่นรวม 5 รางวัล อาคารอนุรักษ์พลังงานดีเด่นรวม 5 รางวัล และอาคารเขียวดีเด่นรวม 3 รางวัล ซึ่งถือว่ามากที่สุดต่อเนื่องเป็นปีที่ 10 และในปีนี้เองก็ควรติดตามเป็นอย่างยิ่งว่านวัตกรรมสมัยใหม่จะสามารถผลักดันผลงานให้ล้ำหน้าไปได้ถึงไหนแล้ว และจะมีกี่ผลงานที่จะสามารถพูดได้ว่าเป็นการพลิกโฮมด้านพลังงานได้หรือไม่

                จึงเป็นอีกโครงการหนึ่งที่ได้รับเสียงตอบรับที่ดีมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งจากภาคประชาชนและเอกชน โดยที่ผ่านมานั้นนอกจากไทยจะได้แข่งขันกันเองในประเทศแล้ว ต่างประเทศในอาเซียนเองก็เกิดการแข่งขันและพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ มาสู้กับอีกด้วย ซึ่งเป็นผลดีกับด้านพลังงานของโลกที่จะมีช่องทางในการต่อยอด และพัฒนาให้ไปอยู่ในจุดที่ดีที่สุด สูงที่สุด และครบครันที่สุด ผ่านการดำเนินโครงการ การนำเสนอ และการเผยแพร่ที่ตรงจุด.

ณัฐวัฒน์ หาญกล้า


เดือดจริงๆ! สนามเลือกตั้งนายกฯ อบจ.เชียงใหม่เที่ยวนี้มันหยด ฟาดฟันกันซะยิ่งกว่าการเลือกตั้งระดับชาติทุกครั้งที่ผ่านมา อย่างนั้นเลย.... ก็...ถึงขั้นที่ ทักษิณ ชินวัตร ต้องลงมาเองก็แล้วกัน

หมาเยี่ยวรดภูเขาทอง
บาปหนาของคณะราษฎร
'ท่านสส.ครับ...โปรดฟังสักนิด'
เหตุจาก 'เลือดนอง' กลางจอ
สืบสายโลหิต 'ม็อบ ๓ นิ้ว'
ก็มันยาว "ก่อนจะเป็นศพ"