ปภ.ประกาศ 4 จว.ประสบภัยหนาว เร่งมอบเครื่องนุ่งห่มบรรเทาความเดือดร้อน


เพิ่มเพื่อน    

19 ธ.ค.62 - นายมณฑล สุดประเสริฐ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เปิดเผยว่า มีจังหวัดที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ภัยหนาว รวม 4 จังหวัด 35 อำเภอ 260 ตำบล 3,153 หมู่บ้าน แยกเป็นจังหวัดที่ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย (ภัยหนาว) จำนวน 2 จังหวัด 16 อำเภอ 131 ตำบล 1,361 หมู่บ้าน ได้แก่ 1.แพร่ มีพื้นที่ได้รับผลกระทบจากภัยหนาว จำนวน 8 อำเภอ 78 ตำบล 744 หมู่บ้าน และ 2.บึงกาฬ มีพื้นที่ได้รับผลกระทบจากภัยหนาว จำนวน 8 อำเภอ 53 ตำบล 617 หมู่บ้าน

จังหวัดที่ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ภัยหนาว) รวม 2 จังหวัด 19 อำเภอ 129 ตำบล 1,792 หมู่บ้าน ได้แก่ 3.เชียงราย ประกาศเขตฯ (ภัยหนาว) รวม 18 อำเภอ 123 ตำบล 1,164 หมู่บ้าน และ 4.ตาก ประกาศเขตฯ (ภัยหนาว) รวม 1 อำเภอ 6 ตำบล 36 หมู่บ้าน

ทั้งนี้ กรมบัญชีกลางได้อนุมัติตามที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเสนอให้จังหวัดที่ประสบภาวะอากาศหนาวถึงหนาวจัด ซึ่งมีอุณหภูมิต่ำกว่า 15 องศาเซลเซียส และมีช่วงเวลาอากาศหนาวยาวนานติดต่อกันเกิน 3 วัน สามารถประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ภัยหนาว) เพื่อให้การช่วยเหลือตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่กำหนด

ทั้งนี้ ปภ. จะได้ประสานจังหวัดให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว โดยจัดสรรเครื่องนุ่งห่มกันหนาวแก่ผู้ประสบภัยหนาวเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในเบื้องต้นอย่างทั่วถึงต่อไป ท้ายนี้ หากได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์ภัยสามารถติดต่อขอความช่วยเหลือได้ทางสายด่วนนิรภัย 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อประสานให้การช่วยเหลือโดยด่วนต่อไป


เฮ้อ..... เราจะต้องนับหัวคนป่วย-คนตายเป็น "ปฏิทินรายวัน" กันอีกนานมั้ยเนี่ย? พูดแล้วก็เหงาใจนัก! แต่ไม่น่ะ....

'สำรวจแนวรบรอบไตรมาส'
'เหนื่อยนักก็พักตีกันก่อน'
ทั้ง"พระคุณ-พระเดช"คู่กัน
"ถึงฉุกเฉินพวกโคก็ยังฉุน"
ที่สุด 'ในสถานการณ์' คิดบวก
โควิด-๑๙ 'ภาคนรก-สวรรค์'