'ลำปาง'ประกาศ'วันห้ามเผา'ตั้งแต่1มี.ค.-30เม.ย.63ฝ่าฝืนจับปรับ


เพิ่มเพื่อน    

23 ธ.ค.62- นายสุรพล บุรินทราพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมเปิดศูนย์รวบรวมข้อมูลและสั่งการ (War room) ระดับจังหวัด และศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำปาง

นายสุรพลกล่าวว่า  จังหวัดลำปางได้ประกาศงดเว้นการเผาป่า เผาวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร เผาขยะ เผาวัชพืชข้างทาง เผาในพื้นที่โล่งแจ้งทุกกรณี ในพื้นที่จังหวัดลำปาง ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม ถึงวันที่ 30 เมษายน 2563 โดยเด็ดขาด ผู้ใดฝ่าฝืนมีความผิดตามกฎหมาย จะถูกดำเนินการจับ ปรับ ทันที หากพบเห็นผู้กระทำผิด โดยในขณะนี้ให้ทุกพื้นที่ทั้ง 13 อำเภอ ดำเนินการบริหารจัดการเชื้อเพลิง ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 และตั้งแต่วันที่ 1 ถึง 31 พฤษภาคม 2563 โดยให้จัดการด้วยวิธีการที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและประชาชนเป็นลำดับแรก เช่น การไถกลบตอซังหรือเศษวัชพืชในพื้นที่เกษตร การทำปุ๋ยหมักหรือการนำไปเป็นอาหารสัตว์ และขอรับการสนับสนุนข้อมูลสภาพอากาศและความแห้งแล้ง จากสถานีอุตุนิยมวิทยาลำปาง และสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)

"ในขณะนี้ จังหวัดลำปางได้มีการจัดตั้งศูนย์รับแจ้งเหตุไฟป่าและหมอกควันจังหวัดลำปาง ณ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปาง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง เพื่อทำหน้าที่รับแจ้งเหตุไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่จังหวัดลำปาง และประสานการปฏิบัติไปยังศูนย์รวบรวมข้อมูลและสั่งการ (War room) ระดับอำเภอ โดยรับแจ้งเหตุไฟป่าและหมอกควันทางหมายเลขโทรศัพท์ 054-265073 ตลอด 24 ชั่วโมง"


สนใจกันทำไม.....?กับแถลงการณ์เนื้อหาบ่งบอก "คนถ่อย-คนเถื่อน" เขียน ถ้าระดับ "ตัวแทนประเทศ" เขียนแถลงการณ์นั้น.......

จบที่ 'ไม่ยอมจบ' ของทอน
ภาวะโลก "Covid-19" เซตซีโร
'บทบาท กมธ.ที่น่าทบทวน'
เรื่องกฎหมาย 'สไตล์ปิยบุตร'
พงศกร 'สะท้อนภาพ' ธนาธร
จะเอาให้ 'เผาศาล' กันใช่มั้ย?