ทส.รณรงค์จัดการขยะทะเล SAVE เพื่อนมาเรียม


เพิ่มเพื่อน    

 

นายยุทธพล อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เป็นประธานกิจกรรรณรณรงค์สร้างการเรียนรู้การจัดการขยะ สู่การพัฒนาการขับเคลื่อนตรังยั่งยืน ทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม : ปฏิบัติการ SAVE เพื่อนมาเรียม "รณรงค์ตักขยะทะเล เขตเลเสบ้าน เพื่อตรังยั่งยืน" เพื่อรณรงค์สร้างความตื่นรู้ต่อสถานการณ์ทะเล แลกเปลี่ยน และเสริมสร้างความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการจัดการขยะ ร่วมกับเครือข่ายชมรมประมงพื้นบ้านจังหวัดตรัง ภาคธุรกิจ องค์กรพัฒนาเอกชน เครือข่ายเยาวชน และสถาบันการศึกษา โดยมุ่งหวังให้ชาวประมงพื้นบ้าน ชุมชนชายฝั่งเห็นความสำคัญ เกิดความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการจัดการขยะ

 

นายยุทธพล อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) กล่าวว่ารัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับการดำเนินงานต้านการฟื้นฟู อนุรักษ์ ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะเรื่องของขยะ ที่ได้ชูให้เป็น 1ใน 4 ด้านที่เป็นนโยบายเร่งด่วนที่ต้องเร่งดำเนินการ โดยที่ผ่านมาได้มีการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ การทำงานกับภาคเอกชน เพื่อสร้างการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมกับการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทาง ต้องยอมรับว่าสถานการณ์ขยะโดยเฉพาะขยะทะเล มีความรุนแรงมากขึ้น ก็ถือเป็นหน้าที่ของทุกคนที่ต้องตระหนัก เรียนรู้และช่วยกันซึ่งการจากไปของน้องมาเรียมก็ถือเป็นอีกหนึ่งบทเรียนสำคัญที่ทำให้สังคมไทยได้ตื่นรู้ และให้ความสนใจกับการจัดการขยะมากยิ่งขึ้น ประกอบกับการสูญเสียสัตว์จากปัญหาพลาสติกไม่ว่าจะเป็น กวาง ช้าง นก วาฬ เต่าทะเล หรือสัตว์อื่นๆ

 

 

กิจกรรมในวันนี้ถือเป็นอีกตัวอย่างที่แสดงให้เห็นถึงพลังความร่วมมือ และสร้างการรับรู้เรื่องของขยะต่อสาธารณะซึ่งจะมีส่วนช่วยให้เกิดการเรียนรู้และการจัดการตั้งแต่ต้นทาง ซึ่งถือเป็นเรื่องสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่ง เพราะหากไม่ร่วมกันในวันนี้ อาจะมีเพื่อนของมาเรียมอีกกี่ตัวต้องจากเราไป วันนี้แม้จะเป็นเพียงจุดเล็กๆของการจัดการขยะทะเล แต่ถือเป็นจุดเริ่มที่สำคัญที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ดีในอนาคต ซึ่งจังหวัตตรังถือเป็นตัวอย่าง ของจังหวัดที่มีการจัดการขยะทั้งจังหวัดโดยเฉพาะอย่างยิ่งพลาสติกและโฟม ซึ่งถือเป็นเรื่องที่ดีที่ควรขยายผลการเรียนรู้ให้พื้นที่อื่นด้วย ที่ปรึกษา รมว.ทส. กล่าว

 

 

ด้าน นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า กิจกรรมนี้ถือเป็นหนึ่งในปฏิบัติการขับเคลื่อนโครงการตรังยั่งยืน ทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากทุกภาคส่วน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเครือข่ายประมงพื้นบ้าน จังหวัดตรัง หน่วยงานราชการ องค์กรพัฒนาเอกชน และภาคเอกชน ซึ่งถือเป็นครั้งแรกของพี่น้องเครือข่ายที่จัดกิจกรรมรณรงค์เก็บขยะทะเล นอกจากนั้นยังมีการเสวนาทางวิชาการ การร่วมปล่อยพันธ์สัตว์น้ำ การเก็บและคัดแยกขยะจากทะเล โดยมีผู้เข้าร่วมกว่า 600 คน จากเครือข่ายประมงพื้นบ้านจังหวัดตรังเครือข่ายอาสาสมัคร หน่วยงานราชการ องค์กรปกครองท้องถิ่น ภาคเอกชน นักเรียน นักศึกษา และองค์กรพัฒนาเอกชนเพื่อกิจกรรมนี้จะช่วยให้เกิดการเติมความรู้ ความเข้าใจ และเสริมสร้างความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการจัดการขยะที่ดีต่อไป


เห็น "นพ.บุญ วนาสิน" ประธาน "ธนบุรี  เฮลท์แคร์ กรุ๊ป" ออกโทรทัศน์ช่องเนชั่น เที่ยงวาน (๒๓ มิ.ย.) ฉอดๆ เรื่องจัดหาวัคซีนทางเลือกและเศรษฐกิจแบบเมามัน ใจร้องถามขึ้นมาเองว่า "อีกแล้วหรือ...คุณหมอ เห็นหลบหน้าไปตั้งนาน?"

เรตติงวันเกิด 'ตูดตุ๊กๆ'
เขา 'แก้กันอีกแล้ว' พี่ขา
กีฬา 'ใหญ่กว่า' แก้รัฐธรรมนูญ
ภาษาสื่อ"ปูติน-ไบเดน"
"ลุงป้อม-น้องธรรมนัส"
'เวียดนาม' ใกล้บอลโลก