อนค.บุกวางพวงหรีด-อ่านแถลงการณ์เขย่ากกต.ภูเก็ต


เพิ่มเพื่อน    

25 ธ.ค. 62 – ที่หน้าสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดภูเก็ต  เมื่อเวลา 11.00 น. นายธีรพงศ์ ทวีทรัพย์ หัวหน้าคณะทำงานจังหวัดภูเก็ต  ศูนย์ประสานงานพรรคอนาคตใหม่จังหวัดภูเก็ต และสมาชิกพรรค รวมตัวกันประมาณ 20 คน จัดกิจกรรมรวมพลคนรักความยุติธรรม  ยืนถือป้ายผ้าข้อความต่างๆ เช่น อาลัย กกต. ไม่รับใช้ประชาชนจริงๆ  ,เสียง 6.2 ล้าน ไม่มีความหมายกับ กกต.ใช่หรือไม่, เผด็จการจงพินาศ ประชาธิปไตยจงเจริญ, ยุติธรรม ที่ไม่เป็นธรรม ,กกต. ทาสรับใช้ใคร?   พร้อมนำพวงหรีดวางที่หน้าป้ายสำนักงาน กกต. จังหวัดภูเก็ต แสดงความอาลัยกกต. และอ่านแถลงการณ์ "ประชาชนคนเห็นต่าง"

นายธีรพงศ์ กล่าวว่า  กิจกรรมการวางหรีดวางวัตถุเป็นสัญลักษณ์ไม่เห็นด้วยในสิ่งที่ กกต. กระทำหน้าที่โดยบกพร่องหรือข้อมูลกระทำไปภายใต้กรอบของกฎหมาย จึงมาแสดงสัญลักษณ์วันนี้ ส่วนมาตรการต่อไปที่จะกระทำขึ้นกับสถานการณ์ ยังไม่อาจระบุได้ว่าจะเคลื่อนไหวอะไรต่อไป แต่หมายถึงความเป็นธรรมที่จะเกิดขึ้นกับพรรคอนาคตใหม่ ความไม่เป็นธรรมทั้งหลายที่จะเกิดขึ้นกับประชาชน พรรคอนาคตใหม่อาสาทำเพื่อประชาชนจึงกล้าออกมาแสดงสัญลักษณ์ พรรคอนาคตใหม่ อยู่เคียงข้างประชาชนเป็นสถาบันทางการเมืองที่ไม่สมควรต้องถูกยุบ

“วันนี้นโยบายของพรรคอนาคตใหม่เคลื่อนไหวพร้อมกันทุกจังหวัดทั่วประเทศ แล้วแต่จังหวัดใดเลือกกิจกรรมแบบไหน  และมีการประกาศรับสมัครสมาชิกพรรคฯเพื่อสะท้อนให้เห็นว่า นี่คือความต้องการของประชาชนยังเห็นความสำคัญและไม่มีความผิดใดต่อกรณีที่มีการเสนอให้ยุบพรรค การแสดงสัญลักษณ์วันนี้จึงเป็นการแสดงภายใต้พรรคเจตนารมณ์ของประชาชนผู้รักความเป็นธรรมทั้งสิ้น"นายธีรพงศ์ ระบุ

ทั้งนี้  ข้อความใน แถลงการณ์ประชาชนคนเห็นต่าง ระบุว่า    สืบเนื่องจากการสำนึก  การรู้สึก   และการสัมผัสได้ของประชาชนที่เข้าใจได้ว่าความแห้งแล้งแห่งความเป็นธรรม ที่กำลังแผ่กระจายไปทั่วทั้งแผ่นดินผ่านกระบวนการและผลที่ได้รับจากรัฐและองค์กรอิสระ เบียดบังแย่งยื้อผลักไส และขับไล่ ให้ประชาชน นักการเมือง พรรคการเมือง ไม่มีที่ยืนในสังคมแห่งการใช้สิทธิและแสดงออกทางการเมืองในระบบรัฐสภา พรรคอนาคตใหม่คือหนึ่งในจำนวนนั้นที่ถูกกระทำ

วันนี้จึงถือเป็นการแสดงตนเพื่อการรับรู้แก่ทุกภาคส่วนในสังคมว่า หากผู้ปฏิบัติหน้าที่ในทุกระดับยังไม่เปลี่ยนความคิดในการปิดช่องทางการต่อสู้เรียกร้องของประชาชนผ่านพรรคการเมืองที่ประชาชนศรัทธาและเชื่อมั่น ความล่มสลายแห่งสังคม
จะยิ่งบังเกิดขึ้นในทุกมิติ การที่องค์กรอิสระอย่าง กกต. ซึ่งผู้ดำรงตำแหน่งมีที่มาจากกระบวนการที่มิได้เป็นไปตามหลักการแห่งประชาธิปไตยอย่างแท้จริง นั่นคือ การที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) แต่งตั้งสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.)  และสนช.แต่งตั้ง กกต จึงเป็นผลให้เกิดความไม่ชื่อมั่นศรัทราต่อผลการปฏิบัติที่ต้องผูกโยงทั้งทางตรงหรือทางอ้อมต่อฐานที่มาแห่งอำนาจเช่นว่านี้หรือไม่เพียงใด นำมาสู่ผลการปฏิบัติงานของ กกต. อันทำให้เกิดความเคลือบแคลงสงสัยในมาตรฐานการใช้หลักวิชาหลักกฎหมายในทุกเรื่องราว

จากผลแห่งการแสดงตัวเลขผลการนับคะแนนการเลือกตั้งใหญ่ ส.ส.เมื่อครั้งที่ผ่านมาที่มีจำนวนผู้ใช้สิทธิไม่ตรงตามจำนวนคะแนนที่นับได้ในหลากหลายพื้นที่ การใช้หลักการหรือกฎระเบียบหรือกภูหมายในการคำนวณจำนวน ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อที่ผิดแผกไปจากหลักการเดิมที่ได้ประชาสัมพันธ์ต่อประชาชนไว้ก่อนการเลือกตั้ง และโดยเฉพาะการรับเรื่องราวการเสนอให้พิจารณากรณีการที่ นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรค ให้พรรคกู้เงินเพื่อนำไปทำกิจกรรมของพรรค ที่ไม่ครบถ้วนกระบวนความขั้นตอนตามสิทธิที่พึงมีนำมาสู่การออกมติส่งเสนอยุบพรรคอนาคตใหม่ต่อศาลรัฐธรรมนูญในวันนี้ ยิ่งตอกย้ำความศรัทธาและความเชื่อมั่นในองค์กรอิสระอย่าง กกต. ในหมู่ประชาชนให้ตกต่ำลงไปเรื่อยๆ

ประชาชนไม่มีทางออกไม่มีพื้นที่แสดงความไม่เห็นด้วยและพื้นที่ในการยับยั้งการกระทำเช่นว่านี้ได้ จึงได้แต่ร่วมกันทำกิจกรรมในวันนี้ด้วยการวางหรีดวางวัตถุเป็นสัญลักษณ์การไม่เห็นด้วยในสิ่งที่ กกต.กระทำอันถือได้ว่าเป็นการใช้สิทธิขั้นพื้นฐานตามที่รัฐธรรมนูญได้ให้อำนาจไว้ และจะในจุดเริ่มต้นแห่งการร่วมประสานการเสดงตนเพื่อการต่อต้านความไม่ถูกต้องและเป็นธรรมต่อไปภายใต้กรอบแห่งการไม่ก่อให้เกิดผลกระทบกับสังคมโดยส่วนรวมในพื้นที่   และขอยืนยันว่านับแต่นี้ต่อไปความเข้มเข็งแห่งการต่อสู้เรียกร้องความเป็นธรรมของประชาชนจะยิ่งเพิ่มพูนแผ่ขยายไปไพศาลยิ่งขึ้น

จึงขอแสดงกิจกรรมนี้เพื่อย้ำเตือนสติและความคิดของ กกต. และองคาพยพทุกกาดส่วนที่มีส่วนทั้งที่สนับสนุนส่งเสริมทั้งเปิดเผยและไม่เปิดเผยให้ได้สำนึกความรับผิดชอบแห่งความผาสุกของประชาชนทั่วทั้งแผ่นดิน และหยุดคิดว่าอำนาจของประชาชนไม่มีอยู่จริงอีกต่อไป

กล่าวโดยสรุป คือ พรรคอนาคตใหม่รวมทั้งประชาชนไม่น้อยกว่า 6.2 ล้านคนไม่เห็นด้วยกับการกระทำของ กกต.ที่เสนอส่งเรื่องราวยุบพรรคอนาคตใหม่ต่อศาลรัฐธรรมนูญในวันนี้ และเรียกร้องให้กกต.รับผิดชอบหรือทบทวนการกระทำของตนเองในวันนี้เสียใหม่โดยเร็วที่สุด ด้วยความศรัทธาและเชื่อมั่นในอำนาจของประชาชนอย่างที่สุด.


การตั้งหัวข้อไลฟ์สด.... "วัคซีนพระราชทาน ใครได้-ใครเสีย" วันก่อนของ "ธนาธร" ถือว่า พบความสำเร็จ "๒ เด่นชัด" เด่นชัดแรก "ตัวนำ" ผู้ทรงอิทธิพลทางคิดชั่วของขบวนการล้มเจ้า ที่มะลำ-มะเลืองมาตลอด "โผล่หน้า" แล้ว

'ประตูบานที่ ๒ ของธนาธร'
พงศาวสันดานเรื่อง 'อุ้ม'
ขาลง 'สามนิ้ว-สามสัส'
กาสิโนในมุม"ศีลธรรม"
เมืองไทย"มีบ่อน"เอามั้่ย?
ยะลาที่ "อนาคตจะเปลี่ยน"