พท.จี้รัฐบาลเยียวยาชาวนาเผชิญภัยแล้งข้าวแห้งตาย


เพิ่มเพื่อน    

31 ธ.ค.62- นางลดาวัลลิ์ วงศ์ศรีวงศ์ รองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย(พท.) ในฐานะประธานศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของพรรค พท. กล่าวว่า จากการลงพื้นที่เยี่ยมเยียนประชาชนชาวอำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา ระหว่าง 30-31 ธ.ค.2562 นี้ ได้รับฟังปัญหาความเดือดร้อนของชาวนา จากผู้นำชุมชน ผู้ใหญ่บ้าน และเกษตรกรทำนา หมู่ 8 ตำบลอ่างทอง ซึ่งได้รับความเสียหายจากภัยแล้งอย่างรุนแรงในฤดูทำนาปี 2562 จะส่งผลให้ชาวนาผู้ปลูกข้าวจะไม่มีข้าวกินเลยนับจากวันนี้ไปเป็นเวลา 1 ปีกว่าจะถึงฤดูเก็บเกี่ยวข้าวปลายปี2563 ตนเป็นห่วงชาวนาที่ข้าวแห้งตาย 50% - 100% เนื่องจากจะไม่มีข้าวกิน และยังเกิดมีหนี้เพิ่มขึ้นอีกจากค่าใช้จ่ายลงทุนปลูกข้าวที่ผ่านมา เช่นค่าปุ๋ย ค่ารถไถ และส่วนหนึ่งต้องจ่ายค่าน้ำมันสูบน้ำ ค่าซื้อน้ำมารถต้นข้าว ดังนั้นจึงขอให้รัฐบาลรีบนำข้อมูลที่เกษตรอำเภอเก็บรวบรวมจำนวนเกษตรกรและจำนวนพื้นที่นาข้าวที่ได้รับความเสียหายจากภัยแล้งมาพิจารณาให้การเยียวยาโดยเร็ว เพื่อช่วยให้ชาวนาดังกล่าวมีข้าวกินทุกวันอย่างต่อเนื่องไปจนถึงปลายปี2563 ซึ่งสามารถคิดคำนวนได้ว่า ข้าวสารเหนียว กก.ละ ประมาณ 37.77บาท 1กก.จะกินได้ 1วัน/สองคนหรือปีละ 13,788 บาท/สองคน/ปี 

นางลดาวัลลิ์ กล่าวว่า ถ้าหากแยกข้อมูลอย่างชัดเจนจะพบว่า เงินเยียวยาช่วยเหลือให้ชาวนามีข้าวกินตลอดปี จะไม่มากมายเกินความสามารถของรัฐบาลเลย คิดว่ารัฐบาลจะสามารถช่วยเหลือชาวนาผู้ประสบภัยแล้งได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึงทุกพื้นที่ทั่วประเทศ อย่าปล่อยให้ชาวนาต้องอดอยาก อดข้าวเพราะอาจจะเกิดปัญหาสังคมตามมา


"รัฐบาลต้องพิจารณาดำเนินโครงการแก้ไขภัยแล้งทั้งระยะสั้นและระยะยาวให้เป็นผลสำเร็จ เช่นการสร้างอ่างเก็บนำห้วยไร่ที่เสนอขอเป็นโครงการพระราชดำริไปแล้ว รวมทั้งการขุดแก้มลิ้งที่ห้วยร่องแจ้เป็นต้น อย่าปล่อยปละละเลยให้ประชาชนต้องเผชิญความทุกข์ยากและต้องปากกัดตีนถีบแต่เพียงลำพัง และตนไม่เชื่อว่ารัฐบาจะดีใจถ้าตัวเลขคนจนที่ขึ้นทะเบียนรอบใหม่จะเพิ่มขึ้น และในจำนวนนั้นมีเกษตรกรที่ได้รับความเสียหายจากภัยธรรมชาติจนสิ้นเนื้อประดาตัว ต้องขายทรัพย์สินใช้หนี้ กลายเป็นคนยากจน”
 


มีคนถาม........ กับเรื่องเหลวไหลไร้สาระ, นินทาว่าร้ายต่อกัน ทำไมสื่อจึงชอบนำเสนอ? ไม่เสนอเฉยๆ บางที ทำตัวเป็นบ่างช่างยุ เอาความทางนี้ ไปบอกทางโน้น "เสี้ยมให้ชนกัน" แล้วเก็บกากอารมณ์แต่ละฝ่ายปั่นเป็นข่าวขายความมันทางสะใจ

ลับแล "เมืองไทย" ในดรามา
ลิงในวิถีที่เหนือคณะก้าวหน้า
'เมย์เดย์..เมย์เดย์' คนเห็นผี!
'การเมืองหน้ากาก' ไทย-สหรัฐฯ
'การเมือง' ที่ไม่มี 'วันพระ'
'การอยู่-การไป' ของสมคิด