'ส.ก.-ส.ข.'เฮก่อน!กกต.เตรียมเคาะปฏิทินเลือกตั้งแล้ว


เพิ่มเพื่อน    

01 ม.ค.2563 -  มีรายงานจากคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) แจ้งว่า ในสัปดาห์ที่ 2 ของเดือนมกราคม กกต.จะมีการประชุมใหญ่เพื่อพิจารณากำหนดหลักเกณฑ์และรายละเอียดของการเลือกตั้งท้องถิ่น หลังจากที่นายอิทธิพร บุญประคอง ประธาน กกต.ได้ออกระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562  ลงในราชกิจจานุเบกษาเล่ม 136 ตอนที่ 137 ก เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2562 และมีผลบังคับใช้แล้วเมื่อวันที่ 18 ธ.ค. ซึ่งเนื้อหาของระเบียบดังกล่าวมีทั้งสิ้น 256 ข้อด้วยกัน อ่านรายละเอียดระเบียบ กกต.ที่นี่

“คาดว่า กกต.จะมีประเมินว่าจะให้สภาท้องถิ่นใดเลือกตั้งนำร่องก่อน ซึ่งก็เป็นได้ที่การเลือกตั้งท้องถิ่นจะเป็นส่วนของกรุงเทพมหานคร (กทม.) โดยเฉพาะในส่วนของสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) และสมาชิกสภาเขต (ส.ข.) ก่อนจะให้เมืองพัทยาจัดการเลือกตั้ง แต่ก็เป็นได้ที่จะให้เลือกตั้ง ส.ก.-ส.ข.และพัทยาไปพร้อมเพรียงกัน ซึ่งก็ขึ้นกับที่ประชุม กกต.จะสรุปผล”

รายงานข่าวแจ้งว่า เดิม กกต.คาดว่าจะเริ่มวางปฏิทินเลือกตั้งท้องถิ่นในช่วงครึ่งเดือนหลังของเดือน ม.ค. แต่เนื่องจากนายไสลเกษ วัฒนพันธุ์ ประธานศาลฎีกา ได้ออกระเบียบของที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาว่าด้วยการพิจารณาและวินิจฉัยคดีเกี่ยวกับสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง และการเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งหรือสิทธิเลือกตั้งในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 ลงในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 136 ตอนที่ 140 ก เมื่อวันที่ 23ธันวาคม 2562 ซึ่งมีทั้งสิ้น 55 ข้อ และมีผลบังคับใช้แล้วเมื่อวันที่ 24 ธ.ค. ทำให้ กกต.ต้องรีบวางปฏิทินกำหนดการเลือกตั้งท้องถิ่นให้เร็วขึ้น เพราะบรรดานักการเมืองท้องถิ่นเองก็ต้องการการเลือกตั้งหลังหยุดนิ่งมากว่า 5-6 ปีแล้ว อ่านรายละเอียดระเบียบศาลฎีกาที่นี่


โรงเรียนเปิดเทอมเมื่อวาน (๑ ก.ค.๖๓) ท่านเห็นอะไร? ทุกคนจะบอก..... เห็นเด็กนักเรียนไปโรงเรียน เห็นรถติด เห็นเด็กอนุบาลร้องไห้ เห็นผู้ปกครองอุ้มลูก-จูงหลานไปส่งโรงเรียน

อาจารย์แหม่ม 'ผิดตรงไหน?'
การเมืองเรื่อง 'คิดกันไปเอง'
ว่าด้วยเรื่อง"ลูกหลานจัญไร"
วิบากแห่งกรรม ๑๓ ปี
สำนึกรักจาก ผบ.และอดีต ผบ.ทบ.
มรดก ๘๘ ปีคณะราษฎร