จากใจอนาคตของชาติ เด็กจะอยู่ดีผู้ใหญ่ต้องให้..เป็น


เพิ่มเพื่อน    

        เทศกาลปีใหม่ที่เป็นช่วงของการเฉลิมฉลอง เชื่อว่าน้องๆ เด็กและเยาวชนได้รับของขวัญกันถ้วนหน้า มากบ้างน้อยบ้างขึ้นกับสถานภาพและสถานการณ์ความจำเป็น แต่ถ้าถามความต้องการในใจว่า ถ้าสามารถเลือกของขวัญสักชิ้นจากผู้ใหญ่แล้ว..เขาอยากได้อะไรนั้น?!? น่าจะเป็นประเด็นที่น่าสนใจ

      อย่างน้อยก็เป็นเสียงสะท้อนไปสู่ผู้ใหญ่และรัฐบาล นายกฯ ลุงตู่-พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เพื่อนำสิ่งที่เยาวชนอยากได้มาทำให้เป็นรูปธรรม และสอดคล้องกับความต้องการของเด็กไทย ที่อยู่บนพื้นฐานของการเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา

ขอทุนการศึกษาต่อ

ในระดับมหาวิทยาลัย

(ไรวินทร์ สาดาระ)

      ไรวินทร์ สาดาระ ประธานสภานักเรียน ม.6/8 โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ บอกว่า ของขวัญที่อยากได้จากนายกรัฐมนตรี คืออยากได้ทุนการศึกษาสำหรับเรียนต่อในระดับอุดมศึกษา เนื่องจากส่วนตัวมีเพื่อนที่รู้จักและสามารถสอบเข้าเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัยได้ แต่มีค่าใช้จ่ายไม่เพียงพอ แม้ว่าเพื่อนจะสามารถกู้ยืมเงินได้ แต่ก็จะติดเรื่องระบบคนค้ำประกันในการกู้ยืมเงิน และเมื่อจบออกมาต้องใช้หนี้รวมดอกเบี้ยอีก ก็เลยอยากได้เรื่องขอทุนการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยจากนายกฯ ลุงตู่ให้กับเพื่อนๆ ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ทุกคนค่ะ

คูปองเรียนพิเศษ-คูปองส่วนลดเรียนพิเศษ

(เนตรนภา พงษ์วิลัย)

      เนตรนภา พงษ์วิลัย เลขาฯ ประธานนักเรียนชั้น ม.6/8 โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ บอกว่า ส่วนตัวอยากได้อุปกรณ์การเรียน เช่น ปากกาสี รวมถึงเงินทุนสำหรับซื้อหนังสือเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัย และคูปองเรียนพิเศษจากภาครัฐ เพราะตอนนี้ต้องเรียนพิเศษหลายวิชาในการเตรียมตัวสอบเข้ามหาวิทยาลัย หรือเป็นคูปองส่วนลดในการเรียนพิเศษทุกวิชาก็ได้ค่ะ อีกทั้งสิ่งที่หนูขอก็จะเป็นสิ่งที่น้องๆ รุ่นต่อไปได้ใช้ของขวัญที่ขอค่ะ

จัดรูปแบบการเรียนรู้จริง

เพื่อให้เด็กมีประสบการณ์จริง

(พัฒกรณ์ บูรพกรณ์)

 

      พัฒกรณ์ บูรพกรณ์ ประธานนักเรียนจากโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จ.จันทบุรี สิ่งที่อยากขอกับนายกฯ ลุงตู่ คืออยากขอให้ท่านขยายโอกาสทางการศึกษา ผ่านการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายแก่เด็กและเยาวชน เนื่องจากเด็กอีกหลายคนยังขาดโอกาสในการศึกษาความรู้ในด้านวิชาการและทักษะอาชีพ อีกทั้งการพัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา ผ่านกระบวนการทำงานและประสบการณ์จริง ซึ่งจะเป็นทักษะสำคัญในการดำรงชีวิตและต่อยอดอาชีพในอนาคต

พาไปศึกษาดูงานนอกสถานที่

ช่วยเปิดประสบการณ์เด็ก

(ภัทราพร สุทธิรักษ์)

        ภัทราพร สุทธิรักษ์ เลขาฯ ประธานนักเรียน โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค จ.สระบุรี บอกว่า สิ่งที่อยากขอกับนายกฯ ลุงตู่ คืออยากให้ระบบการศึกษาในประเทศไทยนั้นส่งเสริมให้เด็กเรียนรู้ด้วยตัวเองอยู่ตลอดเวลา ซึ่งหมายถึงการเรียนการสอนในห้องเรียน แม้ว่าปัจจุบันมีการส่งเสริมการเรียนรู้นอกสถานที่ให้กับเด็กนักเรียน แต่ส่วนตัวนั้นคิดว่ายังไม่เพียงพอค่ะ เช่น ที่ผ่านมาทางโรงเรียนได้พานักเรียนไปศึกษาดูงานเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ ในวันวิทยาศาสตร์ ที่จัดขึ้นที่เมืองทองธานี ซึ่งอันจริงแล้วหนูคิดว่ายังไม่เพียงพอค่ะ แต่อยากให้วันสำคัญอื่นๆ หรือเทศกาลอื่นๆ มีการพานักเรียนออกไปหาความรู้นอกสถานที่ให้มากกว่าเดิม เพราะการที่เด็กๆ ได้ไปดูของจริงนั้นจะไม่เหมือนกับในหนังสือ และเมื่อไปชมของจริงแล้วก็สามารถนำมาปรับใช้ในการเรียนหรือทำข้อสอบได้ค่ะ

3 เรื่องในใจเด็ก

(ณัฎฐ์ ติวานนท์)

        ณัฎฐ์ ติวานนท์ ประธานนักเรียน โรงเรียนนวมินทราชูทิศ เบญจมราชาลัย กทม. บอกว่า ในนามของประธานนักเรียน อยากฝากไปถึงนายกฯ และผู้ใหญ่ในบ้านเมือง อันดับแรกนั้น เนื่องจากเด็กแต่ละคนมีทั้งความโดดเด่นและความแตกต่าง อีกทั้งมีความสามารถที่ไม่เหมือนกัน ดังนั้นจึงอยากให้ผู้ใหญ่เข้าใจเกี่ยวกับเรื่องความต่างนี้อย่างลึกซึ้ง เพื่อที่จะได้มุ่งเน้นหรือผลักดันเด็กไปในทิศทางที่ถูกต้อง เพราะบางครั้งครูก็ไม่เข้าใจเด็ก เพราะถ้าเราสามารถพัฒนาควบคู่กันไปทั้งเด็กและผู้ใหญ่ ก็จะทำให้เกิดความเข้าใจและพัฒนาไปพร้อมๆ กัน

      ส่วนเรื่องที่สองคือเรื่องการใช้โซเชียลของเด็ก ที่ปัจจุบันนั้นเด็กสามารถเข้าถึงได้ค่อนข้างง่าย ประกอบกับเด็กบางคนอาจจะมีความอ่อนแอ และหากถูกเพื่อนล้อเกี่ยวกับการเป็นเพศที่สาม เรื่องนี้จึงอยากให้ผู้ใหญ่นั้นเข้าใจเด็ก และช่วยกันพัฒนาให้เด็กเกิดความมั่นใจในตัวเอง ส่วนข้อสุดท้ายคือ เรื่องการเป็นจิตอาสาที่ทางโรงเรียน มีการรณรงค์ให้เด็กใช้เวลาว่างโดยการเป็นจิตอาสา เช่น เด็กที่ชอบถ่ายภาพในกิจกรรมสำคัญๆ ก็ให้ทำงานด้านนี้ ตรงนี้จึงอยากให้ทางโรงเรียนช่วยเรื่องค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ ก็เพื่อสนับสนุนให้เด็กทำงานจิตอาสาที่ได้ลงมือเรียนรู้การทำงานจริง ซึ่งไม่ใช่การเรียนอยู่แต่ในห้องเรียน และยังเป็นการฝึกเรื่องการทำประโยชน์เพื่อสังคมครับ

ขอการบ้านน้อยลง

ช่วงอ่านหนังสือเตรียมสอบ

(กัลย์สุดา จุดอน)

        กัลย์สุดา จุดอน ประธานนักเรียน โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา จ.นครปฐม บอกว่า เนื่องจากตอนนี้หนูอยู่ ม.6 และกำลังสอบเก็บคะแนนเพื่อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ดังนั้นเรื่องที่อยากขอจากผู้ใหญ่หรืออาจารย์ในโรงเรียน คือการที่อยากให้อาจารย์สั่งการบ้านน้อยลงครึ่งหนึ่งในทุกๆ วิชาค่ะ เพื่อที่จะได้กลับไปทบทวนหรืออ่านหนังสือวิชาเรียนที่จะเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัย เนื่องจากนี้ตอนนี้กำลังสอบเก็บคะแนนทั้ง 9 วิชาค่ะ

เน้นปฏิบัติในสถานที่จริง

มากกว่านั่งในห้องเรียน

(ชนกันต์ ทวีพนารักษ์)

        ชนกันต์ ทวีพนารักษ์ ประธานนักเรียน โรงเรียนแม่จันวิทยาคม จ.เชียงราย บอกว่า ในฐานะที่ผมเป็นนักเรียน ของขวัญที่อยากได้จากนายกฯ คือเรื่องการพัฒนาการศึกษาในบ้านเราให้ก้าวทันประเทศสิงคโปร์ โดยเฉพาะการเน้นการเรียนการสอนในเชิงการปฏิบัติมากกว่าทฤษฎี หรือหาความรู้จากนอกห้องมากกว่านั่งเรียนในห้อง เช่น การที่ผมเป็นนักเรียนสายวิทย์ ที่เรียนเกี่ยวกับเรื่องของระบบชีววิทยา ดังนั้นการได้ออกไปนอกห้องเรียน เช่น อาจารย์พาไปดูแหล่งของเชื้อโรค เพราะถ้าเรานั่งเรียนอยู่ในห้องก็จะไม่ได้เห็นถึงที่มาของสิ่งที่เรากำลังทดลองและเรียนรู้ครับ”.


"รุ้ง" ศิษย์เอก "สามสัส" นี่.....สมที่ "สำนักข่าว BBC" ยกเป็น ๑ ใน ๑๐๐ หญิงผู้ทรงอิทธิพลของโลก"คำเดียว" แท้ๆ ทำให้เธอทรงอิทธิพลคือ ให้ "....." ประธานรัฐสภา!

สืบสายโลหิต 'ม็อบ ๓ นิ้ว'
ก็มันยาว "ก่อนจะเป็นศพ"
'แค้นอาฆาต' ของคนคด
ประจักษ์ชัดแล้วว่า 'ล้มล้าง'
ทรัพย์สินพระมหากษัตริย์
ฤๅหมาต้องตายในตรอก