ภัยแล้งลาม! ชลประทานเปิดปฏิบัติการเคาะประตูบ้านรับมือ


เพิ่มเพื่อน    

8 ม.ค. 62 – ที่บ้านห้วยเตย ต.ท่าพระ อ.เมือง จ.ขอนแก่น นายสมบัติ  มีลักษณะสม ผู้อำนวยการโครงการชลประทานขอนแก่น  ลงพื้นที่พบปะประชาชนและตรวจติดตามสถานการณ์น้ำในอ่างห้วยเตย ต.ท่าพระ พร้อมนำรถติดป้ายประชาสัมพันธ์และเครื่องขยายเสียงวิ่งประชาสัมพันธ์รอบๆ หมู่บ้าน เพื่อประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือให้ประชาชนใช้น้ำอย่างประหยัด และคุ้มค่า

นายสมบัติ  กล่าวว่า อ่างเก็บน้ำห้วยเตย เป็นอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง ปัจจุบันมีปริมาณน้ำเก็บกักประมาณ 7.6 แสนลูกบาศก์เมตร (ลบ.ม.) จากปริมาณความจุ 5.34 ล้าน ลบ.ม. มีน้ำใช้การได้เพียง 4.6 แสนลบ.ม. ซึ่งคาดว่าจะเพียงพอสำหรับการอุปโภคบริโภคไปจนถึงต้นฤดูฝน 

"วันนี้เราต้องสร้างการรับรู้เกี่ยวกับสถานการณ์น้ำที่กำลังเกิดขึ้น ซึ่งนอกจากการลงพื้นที่ที่ ต.ท่าพระ แล้ว คณะทำงานของกรมชลประทานยังคงประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้สถานการณ์น้ำ เพื่อขอความร่วมมือจากประชาชนและเกษตรกรในพื้นที่ ให้ใช้น้ำอย่างประหยัดและคุ้มค่าเพื่อให้มีน้ำเพียงพอสำหรับการอุปโภคบริโภคตลอดฤดูแล้ง โดยเฉพาะที่เขื่อนอุบลรัตน์ ที่มีกลุ่มบริหารการใช้น้ำคุยโพธิ์ กลุ่มบริหารแห่ใต้พัฒนาสามัคคี กลุ่มบริหารโซนใต้สามัคคีการเกษตร กลุ่มบริหารดอนยางสามัคคี กลุ่มบริหารการใช้น้ำ 12R สามัคคีการเกษตร กลุ่มบริหารการใช้น้ำ 12R พัฒนา กลุ่มบริหารการใช้น้ำ 1L-1L -12 R พัฒนา กลุ่มบริหารการใช้น้ำเกษตรกรร่วมใจพัฒนา ผู้นำชุมชน และอาสาสมัครชลประทานเข้าร่วมประชุม เข้าร่วมหารือและรับฟังสถานการณ์อย่างพร้อมเพรียง” นายสมบัติ ระบุ

ผอ.โครงการชลประทานขอนแก่น กล่าวว่า ปฏิบัติการเคาะประตูบ้านเพื่อสร้างการรับรู้กับสถานการณ์น้ำวันนี้ ยังคงลงพื้นที่ที่ครอบคลุมทุกชุมชนหมู่บ้าน  ซึ่งจากการลงพื้นที่สร้างการรับรู้สถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องในพื้นที่ของสำนักงานชลประทานที่ 6 พบว่า ชาวบ้านในพื้นที่ได้รับรู้ถึงสถานการณ์น้ำและให้ความร่วมมือในมาตรการใช้น้ำอย่างประหยัดของกรมชลประทานเป็นอย่างดี.


ไม่ใช่เรื่องเด็กๆ นะ ใส่หรือไม่ใส่ชุดนักเรียนเนี่ย....มันเรื่องของผู้ใหญ่เฮงซวยปั่นหัวเด็กต่างหาก มีคนบอกว่าอย่าไปห้ามเลย เพราะยิ่งห้ามเหมือนยิ่งยุ

'ท่านสส.ครับ...โปรดฟังสักนิด'
เหตุจาก 'เลือดนอง' กลางจอ
สืบสายโลหิต 'ม็อบ ๓ นิ้ว'
ก็มันยาว "ก่อนจะเป็นศพ"
'แค้นอาฆาต' ของคนคด
ประจักษ์ชัดแล้วว่า 'ล้มล้าง'