นายกฯให้โอวาทเด็ก สำนึกรักแผ่นดินไทยอย่าทำลายกันเอง


เพิ่มเพื่อน    

8 ม.ค. 62 –  ที่ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม มอบโอวาทเด็กและเยาวชนดีเด่น เด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ กว่า 700 คน โดยกล่าวตอนหนึ่งว่า รัฐบาลให้ความสำคัญเด็กและเยาวชนมากเพราะถือเป็นทรัพยากรที่มีค่าของประเทศ ในฐานะกำลังสำคัญของชาติต้องเตรียมความพร้อมโดยรัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมความรู้คู่คุณธรรม คือต้องรู้ว่าอะไรดีไม่ดี รวมถึงจริยธรรม ย้ำว่ารัฐบาลดูแลทุกคนทุกกลุ่มทุกฝ่าย ขอทุกคนใฝ่รู้ใฝ่เรียนและรู้จักเวลาว่าวันหนึ่งควรทำอะไรบ้างอย่าใช้เวลาไปเปล่าประโยชน์ ตนเข้าใจว่าเด็กต้องใช้เวลาสนุกสนานบ้าง แต่อย่าใช้เวลาเป็นเล่นไปหมด ต้องจัดเวลาให้เหมาะสม ซึ่งทุกอย่างขึ้นอยู่ที่ตัวเอง โดยขอให้ประพฤติปฏิบัติตนตั้งมั่นอยู่ในความดี มีสำนึกรักชาติบ้านเมืองและรักษาวัฒนธรรมประจำชาติ และทำสิ่งเหล่านี้ให้มีค่าในสังคม ซึ่งสิ่งสำคัญคือคนในชาติ

ทั้งนี้ให้คำขวัญไว้คือ เด็กไทยยุคใหม่ รู้รักสามัคคี รู้หน้าที่พลเมืองไทย ซึ่งอยากให้ทุกคนนำไปสู่การปฏิบัติให้ได้ โดยหน้าที่คู่กับคำว่าสิทธิ ทุกคนมีสิทธิในการเป็นพลเมืองไทย แต่ต้องคำนึงถึงคำว่าหน้าที่ต่อชาติบ้านเมืองด้วย ทั้งหน้าที่ต่อครอบครัว หน้าที่ต่อพ่อแม่ หน้าที่ต่อครูอาจารย์ และหน้าที่ต่อเด็กกับผู้ใหญ่ ถ้าเอาแต่สิทธิเสรีภาพอย่างเดียวข้างใดข้างหนึ่งก็ไม่ได้อะไรขึ้นมาและทำให้ประเทศชาติเสียหาย ดังนั้นทุกคนต้องประพฤติปฏิบัติตั้งมั่นอยู่ในความดี โดยยึดหลักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ เป็นหลักสำคัญของประเทศและบ้านเมืองของเรา

"ผมหวังอย่างยิ่งว่าพวกเราทุกคนจะเจริญเติบโตเป็นคนดีมีคุณภาพ ไม่ได้หมายความแค่ในห้องนี้เท่านั้น แต่คาดหวังว่าคนทั้งประเทศ ลูกหลานของเราจะมีการเจริญเติบโตในอนาคตเป็นพลเมืองที่ดีของชาติ ดังนั้นคำว่าพลเมืองก็คือคนที่มีคุณภาพ ประเทศใดที่มีพลเมืองที่มีคุณภาพก็จะเจริญก้าวหน้าเป็นประเทศชั้นนำในโลก ทั้งด้านเศรษฐกิจ ความมั่นคง ศิลปวัฒนธรรม และสิ่งต่างๆ ซึ่งเรามีความพร้อมหลายด้านอยู่แล้ว เราเกิดในแผ่นดินไทย บางคนไปเรียนต่างประเทศบ้าง แต่ส่วนใหญ่เราก็เกิดในแผ่นดินไทยทั้งสิ้น ดังนั้นต้องคำนึงถึงผืนแผ่นดินที่ให้เราอยู่อาศัย ให้เราได้เกิดได้โตมาจนถึงทุกวันนี้ มีอะไรบ้างที่เราต้องตอบแทน เขาไม่เคยเรียกร้องอะไรจากเรา มีแต่เราเรียกร้องจากเขา ดังนั้นแผ่นดินผืนนี้เป็นแผ่นดินที่มีความสุข เราต้องอย่าทำให้ไม่มีความสุขเลย" พล.อ.ประยุทธ์ ระบุ

พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวว่า ขอให้ทุกคนเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ มีความรักมีความสามัคคี มีความกตัญญูรู้คุณและมีคุณธรรม รู้หน้าที่พลเมืองที่ดี รวมทั้งมีระเบียบวินัย สิ่งสำคัญต้องเคารพกฎหมาย ซึ่งคนไทยต้องเรียนรู้กฎหมาย และปฏิบัติตามกฎหมายบ้านเมืองก็จะไม่วุ่นวาย และไม่เกิดปัญหาหรือผลกระทบกับคนอื่น หากแต่ละฝ่ายใช้ปัญหาและใช้กฎหมายเพื่อตัวเองมากเกินไปก็จะกระทบกับคนอื่น เพราะคนอื่นไม่ได้ร่วมมือด้วย จึงจะเกิดปัญหาได้ในหลายๆเรื่อง ดังนั้นทุกคนต้องช่วยกัน อีกทั้งต้องรักและสามัคคีกันให้ได้ ซึ่งเป้าหมายที่ทุกคนต้องการคือประเทศชาติมีความสุขสงบมีสันติ และมีการพัฒนาที่ยั่งยืน

นายกฯ กล่าวว่า วันนี้โลกโลกาภิวัฒน์ทำให้โลกแคบลง เชื่อมต่อกันทั้งโลก อย่างวันนี้ปัญหาเศรษฐกิจก็มีปัญหากันทั้งโลก ปัญหาความจัดแย้งการการสู้รบที่กระทบเศรษฐกิจไปด้วย ดังนั้นเราต้องเตรียมความพร้อมของเรา ด้วยสิ่งสำคัญคือบ้านเมืองต้องสงบสุข เมื่อเราสงบสุขมีสันติก็สามารถทำอะไรก็ได้ที่จะทำให้เกิดมูลค่า และทำให้เกิดรายได้ขึ้นมา ถ้ามัวแต่ทะเลาะกันแย่งกันก็จะติดขัดไปทั้งหมด การบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลก็เดินหน้าไม่ได้ เพราะสิ่งที่รัฐบาลทำไป ทำเพื่อคนทุกกลุ่มทุกคน ถ้าทุกคนสนองตอบในแนวนโยบายก็จะได้ประโยชน์จากสิ่งเหล่านั้น ขณะเดียวกันต้องคำนึงถึงคนทั้งประเทศ ย้ำว่ารัฐบาลเป็นรัฐบาลของคนทั้งประเทศ แม้จะมาจากหลายส่วนหลายพรรคการเมือง แต่เป็นครม.ในปัจจุบัน โดยทำหน้าที่เพื่อคนทุกกลุ่มทุกฝ่าย เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนทุกหมู่เหล่า และทุกพื้นที่ที่มีความแตกต่างกัน โดยยืนยันจะพยายามทำให้ดีขึ้น

อย่างไรก็ตาม มีความเป็นห่วงในเรื่องความก้าวหน้าเทคโนโลยี ข้อมูลข่าวสารที่แพร่ไปอย่างรวดเร็ว แต่เป็นข้อมูลที่ถูกต้องหรือไม่ จะต้องมีภูมิคุ้มกันในการอ่านและโพสต์ เพราะจะสร้างความไม่เข้าใจบิดเบือน สับสนอลหม่านได้ ต้องมีความรู้คู่คุณธรรมและวิเคราะห์ อีกทั้งต้องมีทักษะการอยู่ร่วมกันในสังคมที่ต้องถ้อยทีถ้อยอาศัย เผื่อแผ่แบ่งปัน บางคนลืมไปทำให้เกิดปัญหาในสังคม ขณะเดียวกันย้ำว่าทุกคนต้องเรียนรู้ประวัติศาสตร์ หากไม่รู้ประวัติศาสตร์ แล้วเราจะรักประเทศของเราได้อย่างไร ในเมื่อยังไม่รู้จักประเทศของตนเองเลย

"อยากจะเตือนหลายๆ คน โดยเฉพาะเด็กๆ ให้ระลึกอยู่เสมอว่าเราเกิดบนผืนแผ่นดินไทย ไม่ว่าเราจะไปที่ไหน เราก็ลืมความเป็นไทยไม่ได้ ลืมสิ่งที่บรรพบุรุษของเราได้เสียสละเลือดเนื้อ รักษาแผ่นดินผืนนี้ไว้ แล้วเราจะทำลายกันเองเหรอ ทำลายด้วยพวกเรากันเองหรอ ทั้งที่ต่อสู้กันมาตั้งแต่สมัยโบราณ ต่อสู้กับอริราชศัตรูรอบด้านรอบประเทศ จนเป็นไทยได้ทุกวันนี้" นายกฯ กล่าว และว่า อย่างไรก็ตามไม่มีใครทำอะไรแล้วพอใจและถูกใจกันได้ทั้งหมด แต่ต้องรู้ว่าทำได้มากหรือทำได้น้อย หรือทำได้มากกว่าในอดีตที่ผ่านมา เป็นสิ่งที่ทุกคนต้องคิดใคร่ครวญด้วยเหตุผล

ทั้งนี้ภายหลังมอบโอวาทนายกฯได้ถ่ายภาพร่วมกับเด็กและเยาวชน รวมถึงผู้ปกครองที่เข้ามาขอเซลฟี่และส่งเสียงเชียร์นายกฯ.


ไม่อยากใช้คำว่า "เคยบอกไปแล้ว" ในการเขียนหนังสือ แต่วันนี้ "จำเป็น" ขออนุญาตซักครั้ง คือหลังจากเหตุ "ผีน้อย" เกิดเป็น "กรณีศึกษา" ขึ้นแล้ว

ประเทศไทย 'ยังไงๆ ต้องรอด'
เคอร์ฟิว "เซฟก่อนตายจริงๆ"
เมื่อ 5-12 เข้ามาแทน 7-11
"โรงหมอ-กระทรวง"ร่วมโรค
ฉุกเฉิน 'ในระบบราชการ'?
อสม. 'หน่วยรบที่โลกลืม'