ชักวุ่น!'ศรีนวล'ร้องผู้ตรวจฯส่งศาลรธน.ไต่สวนฉุกเฉินคุ้มครองสิทธิสส. หลังส้มหวานไม่แสดงเอกสารรชัดเจนขับพ้นพรรคแล้วหรือไม่


เพิ่มเพื่อน    

10 ม.ค. 63  - ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน น.ส.ศรีนวล บุญลือ ส.ส.เชียงใหม่  พรรคภูมิใจไทย เข้ายื่นคำร้องต่อผู้ตรวจฯ เพื่อขอให้ส่งคำร้องให้ศาลรัฐธรรมนูญไต่สวนฉุกเฉินและคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของตนในฐานะส.ส.ตามรัฐธรรมนูญ กรณีพรรคอนาคตใหม่มีมติให้ขับพ้นจากการเป็นส.ส.ของพรรค เมื่อวันที่ 16 ธ.ค.62  

น.ส.ศรีนวล กล่าวว่า ตนถูกขับออกจากพรรคอนาคตใหม่เมื่อวันที่ 16 ธ.ค.62 ซึ่งกรณีเช่นนี้ส.ส.ไม่ได้เข้าเป็นสมาชิกการเมืองอื่นภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่พรรคการเมืองมีมติให้ถือว่าสมาชิกกับภาพนับตั้งแต่ วันที่พ้น 30 วันดังกล่าว จึงให้ผู้ตรวจฯคุ้มครองสิทธิ ซึ่งตามที่พรรคอนาคตใหม่ขับออก แต่ไม่ได้ทำหนังสือพ้นสมาชิกภาพเป็นลายลักษณ์อักษร ตามการแถลงวันที่ 17 ธ.ค.ตนซึ่งเป็นส.ส. เขต8 เชียงใหม่ จะต้องเข้าเป็นสมาชิกของพรรคการเมืองอื่นภายใน 30 วันซึ่งจะตรงกับวันที่ 16 ม.ค.63 ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญมาตรา 101(9) ซึ่งหากพ้นระยะเวลาดังกล่าวการเป็นส.ส.ที่ได้รับการเลือกตั้งจากประชาชนเพื่อทำหน้าที่แทนประชาชนในเขต8 เชียงใหม่จะต้องพ้นไปด้วย ส่งผลต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นอย่างมากทั้งต่อตนและประเทศชาติ

ทังนี้ ไม่ได้นิ่งนอนใจโดยพยายามแสวงหาข้อเท็จจริงมาโดยตลอดโดยทำเป็นหนังสือด่วนมาก ลงวันที่ 27 ธ.ค.2562 ถึงหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ นายทะเบียนพรรค สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) และประธานสภาผู้แทนราษฎร ขอทราบข้อเท็จจริงว่ากรณีปรากฏบอกข่าวสาธารณะมีข้อเท็จจริงเป็นประการใดอันจะได้ดำเนินการให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ แต่จนถึงขณะนี้เวลาได้ล่วงเลยมาพอสมควรและใกล้เวลาที่รัฐธรรมนูญคุ้มครองไว้ แต่ก็ยังไม่ได้รับคำตอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดังกล่าวแต่อย่างใด 

น.ส.ศรีนวล กล่าวอีกว่าการที่หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ที่มีหน้าที่ต้องจัดทำทะเบียนสมาชิกให้ตรงตามความเป็นจริงและต้องให้สมาชิกตรวจดูได้โดยละเอียดที่สำนักงานใหญ่ของพรรครวมทั้งประกาศชื่อและนามสกุลของสมาชิกให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบความถูกต้องตามมาตรา 25 พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง60 ซึ่งตนพยายามตรวจสอบแล้วก็ไม่มีให้ตรวจสอบได้ รวมถึงประวิงเวลาไม่แจ้งสถานะความเป็นสมาชิกของตนให้ได้ทราบ 

อีกทั้งสามส่วนงานที่เกี่ยวข้องยังไม่มีคำตอบเป็นหนังสือให้ตนได้ ดังนั้นถ้าปล่อยเวลาให้ล่วงตนเกรงว่าผลที่เกิดขึ้นจากกระทบต่อสิทธิหรือเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญคุ้มครองไว้เป็นการที่ทำให้ตนถูกละเมิดสิทธิและเสรีภาพธรรมนูญคุ้มครองไว้ตามมาตรา 213 ธรรมนูญจึงได้ยื่นคำร้องต่อการแผ่นดินเพื่อพิจารณาคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อมีคำวินิจฉัยว่าการกระทำของหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่นายทะเบียนพรรคการเมืองประธานสภา ที่ไม่แจ้งความชัดเจนถึงการให้ตนพ้นจากสมาชิกกับภาพอนาคตใหม่หรือไม่ หรือจะได้เป็นสมาชิกพรรคการเมืองภายใน30 วันอันเป็นสิทธิ์ไว้ในฐานะส.ส.เป็นการกระทำที่ขัดกับรัฐธรรมนูญมาตรา 101(9) และมาตรา 213(11) พร.ป.ว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ มาตรา 7(11) มาตรา 46,47 และ48 และพ.ร.ป.ว่าด้วยผู้ตรวจฯ มาตรา 22 มาตรา23 โดยขอให้ศาลรัฐธรรมนูญเพื่อมีคำวินิจฉัยไต่สวนฉุกเฉินและคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของตนในฐานะส.ส.ตามรัฐธรรมนูญต่อไป.


ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่า.... รัฐบาลเขามีนโยบายอะไรที่ล้ำลึกในการรับมือขบวนการ "เปลี่ยนระบอบประเทศ-ล้มสถาบัน" ที่กลุ่มอาจารย์มหา'ลัยกับกลุ่มการเมืองกลุ่มหนึ่งสมคบขบวนการนอกชาติที่หวังเข้ามามีอำนาจเหนือชาติ

'ไฟป่า-ไฟเมือง' เรื่องจงใจ
ว่าด้วย 'ดอกประชาธิปไตย'
มีค่า"ต่อเมื่อ"ขื่อคาถึง
เมื่อ 'ความยุติธรรม' สถิต
วันชี้ชะตา 'กำนันสุเทพ'
'รหัส ๓ ตัวเลขไว้วางใจ'