กกต.โต้'ปิยบุตร'บิดเบือน-จ่อเชือดแพร่เอกสารราชการโดยไม่มีอำนาจ


เพิ่มเพื่อน    

10 ม.ค.63 - สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เผยแพร่เอกสารข่าวมีเนื้อหาว่า ตามที่ นายปิยบุตร แสงกนกกุล เลขาธิการพรรคอนาคตใหม่ แถลงข่าวเกี่ยวกับการดำเนินการของกกต. กรณีที่ นายศรีสุวรรณ จรรยา ได้ยื่นคำร้องต่อกกต.เพื่อทำการสืบสวน กรณีพรรคอนาคตใหม่ทำสัญญากู้ยืมเงินจากนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ ตามมาตรา 66 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.)​ว่าด้วยพรรคการเมือง นั้น 

สำนักงานขอชี้แจงว่าการแถลงข่าวข้างต้นยังคลาดเคลื่อนไม่ตรงกับความเป็นจริง และให้ข้อมูลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว ดังนี้ 1.การดำเนินการกรณีคดีอาญา เป็นกรณีที่ นายศรีสุวรรณ จรรยา ยื่นคำร้องกล่าวหาว่าพรรคอนาคตใหม่ทำสัญญากู้ยืมเงินจากนายธนาธร กกต. ได้ดำเนินการตามระเบียบกกต. ว่าด้วยการสืบสวน การไต่สวน และการวินิจฉัยชี้ขาด พ.ศ. 2561 ซึ่งกำหนดขั้นตอนการพิจารณาสำนวนการสืบสวน จำนวน 4 ขั้นตอนตามลำดับ ดังนี้ 1.คณะกรรมการสืบสวนและไต่สวน2.เลขาธิการกกต. 3.คณะอนุกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาหรือข้อโต้แย้ง และ4. กกต.

ทั้งนี้ ขั้นตอนตามข้อ 1-3 เป็นการเสนอความเห็นเพื่อกกต. พิจารณาและวินิจฉัยชี้ขาด ซึ่งความเห็นในแต่ละขั้นตอนเป็นอิสระต่อกันและไม่ผูกพันกกต.ในการพิจารณาและวินิจฉัยชี้ขาด สำหรับสำนวนการสืบสวนนี้เสร็จสิ้นจากการพิจารณาในขั้นตอนของคณะอนุกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาหรือข้อโต้แย้งแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของกกต.

2.ส่วนการดำเนินการกรณียุบพรรคอนาคตใหม่ ก่อนที่กกต. จะได้วินิจฉัยสำนวนการสืบสวนตามข้อ 1 เพื่อให้การดำเนินการต่อกรณีที่มีการกล่าวหาว่ามีการกระทำการฝ่าฝืนกฎหมายเกี่ยวกับพรรคการเมืองเป็นไปด้วยความเรียบร้อย กกต. ได้มีมติให้นายทะเบียนพรรคการเมืองพิจารณาและดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจที่กำหนดไว้ตามพ.ร.ป. ว่าด้วยพรรคการเมืองจึงเป็นการดำเนินการกรณีความปรากฏต่อนายทะเบียนพรรคการเมือง ซึ่งนายทะเบียนพรรคการเมืองได้ดำเนินการตามมาตรา 93 พ.ร.ป. ว่าด้วยพรรคการเมืองว่าพรรคการเมืองกระทำการฝ่าฝืนมาตรา 72 แห่งพ.ร.ป.ฉบับเดียวกันซึ่งเป็นเหตุให้กกต. ยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อมีคำสั่ง ยุบพรรคอนาคตใหม่ตามมาตรา92 วรรคหนึ่ง (3) พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง สำหรับสำนวนยุบพรรคอนาคตใหม่ เมื่อปรากฏต่อนายทะเบียนพรรคการเมืองว่าพรรคอนาคตใหม่ทำสัญญากู้ยืมเงินจากนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ ซึ่งอาจเป็นเหตุให้ยุบพรรคการเมือง นายทะเบียนพรรคการเมืองจึงได้รวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐาน พร้อมทั้งเสนอความเห็นต่อกกต. ว่าพรรคอนาคตใหม่กระทำการอันเป็นเหตุให้ยุบพรรคการเมือง และกกต. ได้มีมติเห็นชอบให้ยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อสั่งยุบพรรคอนาคตใหม่การดำเนินการเกี่ยวกับการทั้ง 2 กรณีดังกล่าวข้างต้นกกต. ได้ดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจ ซึ่งเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องทุกประการ

ทั้งนี้ สำนักงานกกต. อยู่ระหว่างการดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกรณีการนำเอกสารสำนวนการสืบสวนดังกล่าวข้างต้นไปเปิดเผย และพิจารณาดำเนินคดีกับบุคคลที่นำเอกสารราชการซึ่งเป็นชั้นความลับไปเผยแพร่ต่อสาธารณะชนโดยไม่มีอำนาจต่อไป.
 


นี่...พูดกันตามเนื้องานเลยนะ ฝ่ายค้าน ๕-๖ พรรค "เพื่อไทย" เป็นแกนนำ พูดประจำว่า "เข้ามาทำหน้าที่เป็นปากเสียงแทนประชาชน" ในรัฐสภา จะเข้าปีที่ ๓ อยู่อีกไม่กี่เดือน

เหตุจาก 'เลือดนอง' กลางจอ
สืบสายโลหิต 'ม็อบ ๓ นิ้ว'
ก็มันยาว "ก่อนจะเป็นศพ"
'แค้นอาฆาต' ของคนคด
ประจักษ์ชัดแล้วว่า 'ล้มล้าง'
ทรัพย์สินพระมหากษัตริย์