สูตรเดิมแจกน้ำแก้ภัยแล้ง พท.ฉะเทงบหมื่นล้านเหลว


เพิ่มเพื่อน    

 นายกฯ ส่ง "เทวัญ" ลงพื้นที่โคราช เร่งหามาตรการแก้ปัญหาภัยแล้ง "รมว.คมนาคม" สั่งกรมทางหลวงแจกน้ำดื่มน้ำใช้ 717,200 ลิตร บรรเทาความเดือดร้อน ปชช.ทั่วประเทศ "สุโขทัย" วิกฤติแม่น้ำยมแห้งขอด ข้าวยืนต้นตายแล้วกว่า 2 หมื่นไร่ "พท." ข้องใจรัฐบาลเทงบนับหมื่นล้านแก้น้ำท่วม-ภัยแล้งแต่ยังเกิดปัญหาทุกปี

    เมื่อวันที่ 13 ม.ค. นายเทวัญ ลิปตพัลลภ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นำคณะลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์ภัยแล้งที่ อ.โชคชัย และ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา เนื่องจากในพื้นที่ อ.โชคชัย  จากทั้งหมด 10 ตำบล ปัจจุบันเกิดปัญหาภัยแล้งใน 2 ตำบล คือ ต.พลับพลา และ ต.ท่าอ่าง ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อน สระน้ำที่ใช้ทำน้ำประปาหมู่บ้านแห้งขอด และพบว่าบางพื้นที่การประปาส่วนภูมิภาคเข้าไม่ถึง ประชาชนใช้น้ำจากบ่อบาดาลซึ่งเป็นบ่อขนาดเล็ก ทำให้พื้นที่ดังกล่าวมีน้ำอุปโภคบริโภคไม่เพียงพอ ในส่วนของ อ.ปักธงชัย ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคเช่นเดียวกัน
    นายเทวัญกล่าวว่า จากสถานการณ์ภัยแล้งของทั้ง 2 อำเภอ มีการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า คือ การเจาะบ่อบาดาล การสูบน้ำและแจกจ่ายน้ำ การรณรงค์ชาวบ้านไม่ทำข้าวนาปรัง และการใช้น้ำอย่างประหยัด ส่วนการแก้ไขปัญหาระยะยาวมีการปรับปรุงวางแผนพัฒนาแหล่งน้ำใต้ดิน การจัดหาถังน้ำกลาง และรณรงค์การเพิ่มพื้นที่ป่าไม้
    "ได้รับมอบหมายจาก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้ติดตามสถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่ จ.นครราชสีมาอย่างใกล้ชิด ซึ่งรัฐบาลได้เตรียมให้การช่วยเหลือประชาชนหลายด้าน อาทิ จัดหารถแรงดันน้ำ ขุดบ่อบาดาลเพิ่ม โดยรัฐบาลได้อนุมัติงบประมาณกลางจำนวน 3,000 ล้านบาท และมอบหมายให้ สทนช.ดำเนินการช่วยบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนต่อไป ในส่วนของงบประมาณปกติของรัฐบาล 3.2 ล้านล้านที่เพิ่งผ่านสภา คาดว่าสามารถใช้ได้เดือน มี.ค.และอาจจะมีการสนับสนุนช่วยเหลือแก้ปัญหาสถานการณ์ภัยแล้ง" รมต.ประจำสำนักนายกฯ กล่าว
    ขณะที่นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม กล่าวว่า หลังจากได้มอบนโยบายให้กรมทางหลวงและหน่วยงานในสังกัดทั่วประเทศ ทั้งสำนักงานทางหลวง แขวงทางหลวง และหมวดทางหลวงบรรเทาความเดือดร้อนการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคแก่ประชาชน องค์กรบริหารส่วนท้องถิ่น, อำเภอ,  จังหวัดทั่วประเทศ ผ่านการประสานความร่วมมือกับการประปาส่วนภูมิภาคในโครงการ "กรมทางหลวง-การประปาส่วนภูมิภาค รวมใจต้านภัยแล้ง" พบว่าตั้งแต่ช่วงเดือน ต.ค.62 จนถึงปัจจุบัน (12 ม.ค.63)  ได้สนับสนุนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคแก่ประชาชนและหน่วยงานต่างๆ ที่ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาภัยแล้งทั่วประเทศอย่างต่อเนื่อง ผ่านหน่วยงานในสังกัดกรมทางหลวงเป็นปริมาณน้ำทั้งสิ้น  717,200 ลิตร และคาดว่าความต้องการขอความช่วยเหลือดังกล่าวจะยังคงเพิ่มขึ้นตลอดฤดูแล้งนี้ จึงได้สั่งการให้ช่วยเหลืออย่างรวดเร็วทันที
    "กรมทางหลวงยังรายงานว่า ได้สนับสนุนน้ำในการระงับอัคคีภัยหรือไฟป่าที่เกิดขึ้นบริเวณสองข้างทาง เพื่อป้องกันไม่ให้ลุกลามและสร้างความเสียหายในวงกว้างกว่า 42 แห่ง และยังคงเฝ้าติดตาม รวมทั้งยืนยันความพร้อมอย่างเต็มที่ในการเข้าไปแก้ไขปัญหา" รมว.คมนาคมกล่าว
    ส่วนนายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง กล่าวว่า กรมทางหลวงได้เตรียมความพร้อมด้านบุคลากร เครื่องจักร ยานพาหนะ วัสดุอุปกรณ์ เพื่อให้ความช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนอย่างทันท่วงทีตลอด 24 ชม. โดยประชาชนผู้เดือดร้อน องค์กรบริหารส่วนท้องถิ่น อำเภอ  จังหวัดสามารถขอรับความช่วยเหลือได้ที่สำนักงานทางหลวง แขวงทางหลวง หมวดทางหลวงพื้นที่ทั่วประเทศ 
    "ปีนี้ภัยแล้งมาเร็วและคาดว่าจะเป็นปัญหาต่อเนื่องยาวนาน ซึ่ง รมว.คมนาคมมีความเป็นห่วงผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนอย่างมาก และได้สั่งการให้กรมทางหลวงดูแลช่วยเหลืออย่างเต็มที่ โดยการประสานงานกับการประปาส่วนภูมิภาคอย่างใกล้ชิดให้มีแผนการสำรองน้ำอย่างเพียงพอ โดยพิจารณาจากปริมาณความต้องการของประชาชนและหน่วยงานต่างๆ เป็นรายวัน และยืนยันว่าจะมีน้ำเพื่อการดื่มการใช้อย่างเพียงพอ และเข้าให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่ด้วยความรวดเร็ว ซึ่งประชาชนและหน่วยงานต่างๆ สามารถติดต่อขอรับความช่วยเหลือจากกรมทางหลวงผ่านสายด่วน 1586" นายสราวุธกล่าว
    นอกจากนี้ กรมทางหลวงยังมีนโยบายให้เจ้าหน้าที่กรมทางหลวงทั่วประเทศใช้น้ำอย่างประหยัดและมีประโยชน์สูงสุด และยังได้รับความร่วมมือในการประหยัดน้ำที่ใช้ในการก่อสร้างจากผู้รับเหมาโครงการก่อสร้างต่างๆ ของกรมทางหลวงอย่างเต็มที่ 
    ที่ จ.สุโขทัย สถานการณ์ภัยแล้งเริ่มขยายวงกว้าง ประชาชนหลายหมู่บ้านต่างเร่งสร้างฝายกักเก็บกลางแม่น้ำยม หลังปริมาณน้ำลดลงต่อเนื่อง เริ่มตั้งแต่บริเวณสะพานป่างิ้ว อ.ศรีสัชนาลัย ลงมาถึงท้ายน้ำบริเวณสะพานพระร่วง-สะพานพระแม่ย่า ใจกลางเมืองสุโขทัย และที่สะพานบ้านบางปะ ต.กง อ.กงไกรลาศ แม่น้ำยมมีสภาพเกือบแห้งขอด หลายจุดมองเห็นพื้นทรายก้นแม่น้ำจนสามารถเดินข้ามได้
    นายเนตร สมบัติ เกษตรจังหวัดสุโขทัย เปิดเผยว่า สุโขทัยเริ่มประสบภัยแล้งมาตั้งแต่ปลายเดือนตุลาคม 2562 และผู้ว่าราชการจังหวัดก็ได้ประกาศเป็นเขตพื้นที่ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินในพื้นที่ 4  อำเภอ คือ ศรีสัชนาลัย, ศรีสำโรง, คีรีมาศ และเมืองสุโขทัย ซึ่งมีนาข้าวยืนต้นตายทั้งหมดกว่า 27,261  ไร่ จังหวัดจึงได้เตรียมเสนอของบประมาณกว่า 30 ล้านบาทเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรไร่ละ 1,113 บาท
    จ.อ่างทอง สถานการณ์ภัยแล้งขยายวงกว้างเช่นกัน ส่งผลกระทบอย่างต่อเนื่องต่อเกษตรกรผู้เลี้ยงเป็ดไล่ทุ่งในพื้นที่กลางทุ่งนา หมู่ที่ 2 ต.สายทอง อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง ที่ขาดแคลนแหล่งน้ำเลี้ยงเป็ด ต้องเดินไล่เป็ดไปไกลกว่าจะได้แหล่งน้ำ ทำให้เป็ดไล่ทุ่งที่นำไปเลี้ยงในนาข้าวไม่มีน้ำกิน ไม่มีสระน้ำให้เป็ดว่ายเล่น ประกอบกับสภาพอากาศที่ร้อนและแล้งจัดส่งผลกระทบทำให้เป็ดไล่ทุ่งโตช้า ไข่ตก แถมล้มตายคาทุ่ง
    ด้านนายวิสาร เตชะธีราวัฒน์ ส.ส.เชียงราย พรรคเพื่อไทย (พท.) กล่าวว่า ปีนี้ภัยแล้งมาเร็วและมาแรงกว่าหลายปีที่ผ่านมา ในขณะที่การแก้ปัญหาของรัฐบาลถือว่าล่าช้ามาก ไม่ทันต่อความเดือดร้อนของประชาชน รัฐบาล คสช.ต่อมาจนถึงรัฐบาลนี้ใช้งบประมาณมหาศาลในการแก้ปัญหาภัยแล้งน้ำท่วม  แต่ไร้ประสิทธิภาพ งบประมาณละลายน้ำไม่เกิดผล เป็นการหลอกลวงประชาชน และ พล.อ.ประยุทธ์เลือกที่จะโกหกประชาชนว่ารัฐบาลทำเต็มที่แล้ว 
    นายวิสารกล่าวว่า ผลการบริหารงานที่ไร้ความรับผิดชอบของ พล.อ.ประยุทธ์ส่งผลให้ประชาชนต้องประสบปัญหาในทุกด้าน ทั้งน้ำแล้ง น้ำท่วม รัฐบาลทำงานไม่เป็น ไม่รับฟังปัญหาจากคนในพื้นที่   ส่งผลให้การแก้ไขปัญหาไม่ตรงจุด รวมทั้งทำงานไม่เป็น หลายครั้งที่ พล.อ.ประยุทธ์จัดประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรตามพื้นที่ต่างๆ บรรดาส่วนราชการทำการเกณฑ์ชาวบ้านมารอรับ จัดฉากซักซ้อมเพื่อเอาใจ พล.อ.ประยุทธ์ ดังนั้น พล.อ.ประยุทธ์เลยไม่รู้ว่าประชาชนคิดอย่างไร การแก้ปัญหาให้ประชาชนไม่ได้รับการนำเสนอ จึงส่งผลให้ประชาชนเดือดร้อนในทุกพื้นที่ของประเทศไทย
    "ที่ผ่านมารัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ใช้งบประมาณนับหมื่นนับแสนล้านแก้ปัญหาภัยแล้งน้ำท่วม ให้หน่วยทหารลงไปขุดบ่อกักเก็บน้ำ ผลสุดท้ายหน่วยงานที่ได้รับงบประมาณไปก็เกิดข้อสงสัยมากมายว่ามีความโปร่งใสหรือไม่ ล่าสุดเตรียมอนุมัติงบประมาณอีก 3,000 ล้านบาทเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง ประชาชนคงได้แต่มองตาปริบๆ ที่รัฐบาลใช้เงินภาษีไร้ประสิทธิภาพ คนไทยคงรับกรรมอีกนานหากรัฐบาลนี้ยังอยู่" ส.ส.พรรค พท.รายนี้ระบุ.


วันนี้หลายเรื่อง "ควรสนใจ" ค่อยๆ ไล่เลียงไปทีละเรื่องนะ เรื่องแรก "๖๔ ส.ส.ถือหุ้นสื่อ" เมื่อวาน (๒๘ ต.ค.๖๓) ศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยออกมาแล้ว สรุปว่า "ผ่าน"!

เมื่อคืนของ 'ประธานชวน'
นายกฯ ชัดแล้ว...ฝ่ายค้านล่ะ?
หน้า 'สัปปายรัฐสภาสถาน'
ในแผ่นดิน 'รัชกาลที่ ๑๐'
ถึงตา "ทอน-ปิยบุตร" แก้สนุ้ก
เสื้อเหลืองมาเพราะ ๓ นิ้วปลุก