7 สิ่งในชีวิต


เพิ่มเพื่อน    

                ประเทศจีน เป็นประเทศที่เปี่ยมด้วยหลักปรัชญาเยอะในการดำรงชีวิต และนี่ก็เป็นแนวคิดที่น่าสนใจ...นักเขียนอักษรพู่กันจีนชื่อดังได้บันทึกถึงความรู้สึกที่มีต่อชีวิตเมื่อผ่านเข้าใกล้วัย 70 ซึ่งมีสาระน่าศึกษา

                เขาบอกว่า "พออายุใกล้ 70 ข้าพเจ้าเรียนรู้สิ่ง 7 สิ่งในชีวิต"

                1.ต้องอยู่ให้รอด-ดวงอาทิตย์ขึ้นแล้วตก อยู่อีก 1 วัน... เหลือน้อยลง 1 วัน สุขอีก 1 วัน... กำไร 1 วัน

                2.ต้องอยู่ให้มีความสุข-ตำแหน่งสูง มิสู้มีรายได้สูง..รายได้สูง มิสู้อายุยืน..อายุยืน มิสู้มีความสุข..

                ขอให้มีความสุข เพราะความสุขคือเงินสด..นอกนั้นแค่กระดาษเช็ค

                3.ต้องเป็นของเราเอง-หมายถึงไม่ใช่เป็นของคนอื่น หรือยืมของคนอื่นมาใช้....ตำแหน่งเป็นของชั่วคราว ..เกียรติยศเดี๋ยวก็ผ่านไป..สุขภาพเท่านั้นที่เป็นของเรา

                4.ไม่เหมือนกัน-ย่อมไม่เหมือนกัน

                ความรักที่พ่อแม่ให้กับลูกไม่มีขีดจำกัด..แต่ความรักของลูกต่อพ่อแม่มีขีดจำกัด....ลูกๆ ป่วย พ่อแม่กลุ้มใจ..พ่อแม่ป่วย แค่ลูกๆ มาเยี่ยม มาถามไถ่ ก็พอใจแล้ว..ลูกๆ ใช้เงินพ่อแม่ สมเหตุสมผล..พ่อแม่จะใช้เงินลูกๆ ต้องมีเหตุมีผล..บ้านพ่อแม่ก็คือบ้านลูกๆ..บ้านลูกๆ ไม่ใช่บ้านของพ่อกับแม่ไม่เหมือนกันก็คือไม่เหมือนกัน..

                พ่อแม่ที่เข้าใจจะถือเอาความกตัญญูกตเวทีของลูกๆ เป็นจิตอาสาและความสุข ไม่หวังการตอบแทน..หากหวังการตอบแทน นั่นคือหาทุกข์ใส่ตัว

                5.อย่าคาดหวังใคร-ยามป่วยอย่าคาดหวังใคร แม้แต่ลูกๆ.."ไม่มีลูกกตัญญูหน้าเตียงคนป่วยเรื้อรังหรอก"..คาดหวังคู่ชีวิตหรือ เขาเองก็เอาตัวไม่รอดอยู่แล้ว ที่คาดหวังได้ คือเงินอย่างเดียว ใช้เงินรักษาตัว

                6.ระลึกแต่ความหลัง-อาจจำเป็น เพราะจำเรื่องราวได้น้อยลง ลืมมากขึ้น ฉะนั้นสุขภาพคือทรัพย์..จำไว้..แข็งแรงเข้าไว้ หาความสุขเสมอ..

                7.อย่ากลัวความตาย-เกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องธรรมชาติ ทุกคนเท่าเทียมกัน..ต้องมีความพร้อมด้านจิตใจ พอยมบาลมาเรียกก็พร้อมที่จะไปได้เลย ต้องไม่มีการอาลัยอาวรณ์..

                อ่านแล้วต้องยอมรับว่าข้อสรุป 7 ข้อเป็นสัจธรรมนะคะ เหลือแต่ว่า เราจะเข้าถึงเข้าใจและสามารถปรับตัวเองตามเวลาที่เปลี่ยนไป และโลกที่แตกต่างจากเดิมหรือไม่เท่านั้น

                เริ่มจากยอมรับความจริงว่า ไม่มีอะไรจะอยู่ค้ำโลก และไม่มีอะไรแน่นอนในชีวิต แล้วค่อยเป็นค่อยไป ทุกอย่างจะดีเองค่ะ.

                                                                                                                                                                "ป้าเอง"  


"ทศกัณฐ์" ว่ามี ๑๐ หัว ๑๐ หน้า แต่สู้ "ปิยบุตร" ไม่ได้ หัวเดียว-หน้าเดียว แสดงได้ทุกบท! ในมหา'ลัย แสดงบทอาจารย์กฎหมาย, ในพรรค แสดงบทเลขาฯ, ในสภา แสดงบทนักอภิปราย, ในศาล แสดงบททะแนะ

เรื่องกฎหมาย 'สไตล์ปิยบุตร'
พงศกร 'สะท้อนภาพ' ธนาธร
จะเอาให้ 'เผาศาล' กันใช่มั้ย?
จำเลย 'สารภาพ' แต่ดิ้นโชว์
"ออมสิน" ในปริศนา "เสี่ยสั่ง"
เรือสำราญ 'อย่าเป็นม้าอารี'