สั่งรวม 'TOT-CAT'ลุยตั้งบริษัทใหม่ชื่อ”NT”ใน 6เดือน


เพิ่มเพื่อน    

15 ม.ค.2563 นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบให้ บมจ. ทีโอที (TOT) และ บมจ.กสท โทรคมนาคม (CAT) ควบรวมกิจการเป็นบริษัทเดียวตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยให้บริษัทที่ตั้งใหม่ใช้ชื่อ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ (National Telecom: NT Co.) โดยมีกระทรวงการคลังถือหุ้นทั้งหมด 100%

นอกจากนี้ ยังได้มอบหมายให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กำกับดูแลดำเนินการข้างต้นให้เป็นไปตามเป้าหมายและกรอบระยะเวลาที่กำหนดโดยให้ TOT และ CAT ควบรวมบริษัทให้แล้วเสร็จภายใน 6 เดือนนับจากวันที่ ครม.มีมติ พร้อมทั้งให้รายงานความคืบหน้าให้คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) รับทราบทุกเดือนต่อไป

ทั้งนี้ รมว. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมยืนยันว่าจะไม่มีการปรับลดพนักงานของทั้งสองบริษัทที่ควบรวมแน่นอน ส่วนอัตราเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน และการจัดซื้อจัดจ้างแบบจีทูจีนั้น ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนตามกฎหมายต่อไป นอกจากนี้ เพื่อเป็นการสนับสนุนธุรกิจ NT ทางกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้นำเสนอให้คณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เข้ามาช่วยให้ NT เป็นผู้สนับสนุนนโยบายของรัฐด้วย และให้บริการสังคมอย่างทั่วถึง รวมถึงให้รัฐสนับสนุนคลื่นความถี่ที่เหมาะสมต่อไป

“ที่ประชุม ครม. ได้มีมติให้ยกเลิกมติ ครม.เมื่อวันที่ 13 มิ.ย. 2560 ที่ให้ทั้ง 2 บริษัท จัดตั้ง2 บริษัทย่อยได้แก่ บริษัท โครงข่าย บรอดแบนด์แห่งชาติ จำกัด (NBN) และ บริษัทโครงข่ายระหว่างประเทศและศูนย์ข้อมูลอินเทอร์เน็ต จำกัด (NGDC) และให้ดำเนินการตามมติ ครม. ปัจจุบัน พร้อมทั้งให้ TOT และ CAT รับพนักงานที่ลาออกไปทำงานที่ NBN และ NGDC ให้กลับเข้าทำงานในระดับเดิม และได้สิทธิประโยชน์เท่าที่ได้อยู่เดิมในวันที่ลาออกไปอยู่ NBN และ NGDC และให้นับอายุงานต่อเนื่อง” นางนฤมล กล่าว

อย่างไรก็ดี ที่ประชุม ครม.ยังเห็นชอบหลักการให้ TOT และ CAT เข้าร่วมประมูลคลื่นความถี่ 700 เมกะเฮิร์ต (MHz), 1800 MHz, 2600 MHz และ 26 กิกะเฮิร์ตซ (GHz) ตามเงื่อนไขประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ที่เกี่ยวข้อง


เอาละครับ..... นับจากวันนี้ (๘ ส.ค.๖๓) เป็นต้นไป ถึงสิ้นปี และมีความเป็นไปได้ ที่จะติดพันไปถึงต้นปีหน้า

"ตำรวจ-อัยการ" ใครคุกก่อน?
ชังชาติโดยสันดาน
'ประยุทธ์' ชวนแก้รัฐธรรมนูญ
'คำสั่งไม่ฟ้องของอัยการ'
บันทึกช่วย 'อัยการ-ตำรวจ' จำ
นิมิตหมายจาก 'ไฟในเมือง'