อุทยานฯลำคลองงู เปิดเส้นทางเดินป่าเที่ยวชม 'ถ้ำเสาหิน-ถ้ำนกนางแอ่น'


เพิ่มเพื่อน    

อุทยานฯลำคลองงู เปิดท่องเที่ยวเส้นทางศึกษาธรรมชาติเข้าชมความสวยงาม "ถ้ำเสาหิน-ถ้ำนกนางแอ่น" ตั้งแต่ 29 ก.พ. - 4 พ.ค.63 เปิดรับเฉพาะคนลงทะเบียนล่วงหน้าเท่านั้น

15 ม.ค.63 - นายสาธิต ปิ่นกุล หัวหน้าอุทยานแห่งชาติลำคลองงู อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง) เปิดเผยว่า อุทยานฯลำคลองงู จะเปิดแหล่งท่องเที่ยวถ้ำเสาหิน และถ้ำนกนางแอ่น ตั้งแต่วันที่ 29 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 4 พฤษภาคม 2563 และรับลงทะเบียนล่วงหน้าทางโทรศัพท์วันที่ 3-7 กุมภาพันธ์นี้ เวลา 13.00-15.00 น. (สมาชิกจำนวนกลุ่มไม่เกิน 10 คน /ต่อสาย/ช่วงเวลาที่กำหนด)

โดยนักท่องเที่ยวควรมีช่วงอายุ 15-60 ปี มีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์ แข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัวที่เกี่ยวข้องกับระบบทางเดินหายใจ ความดันโลหิต และสามารถว่ายน้ำได้เท่านั้น และควรศึกษาข้อมูลการท่องเที่ยวถ้ำเสาหิน และถ้ำนกนางแอ่น และเตรียมความพร้อมสำหรับการประกอบกิจกรรมท่องเที่ยวถ้ำมาเป็นอย่างดี ก่อนตัดสินใจลงทะเบียนกับทางอุทยานฯ

นายสาธิต กล่าวอีกว่า ด้วยอุทยานฯลำคลองงู มีแหล่งท่องเที่ยวประเภทถ้ำ ซึ่งนักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไปได้ให้ความสนใจและมีความประสงค์ที่จะได้เข้าศึกษาและสัมผัสกับธรรมชาติโดยตรงด้วยการเดินศึกษาธรรมชาติบริเวณถ้ำเสาหินที่มีหินงอกที่มีความสูง 62.5 เมตรและถ้ำนกนางแอ่นที่มีจุดเด่นทางธรรมชาติที่สวยงามแปลกตาในช่วงเดือนมีนาคม-เมษายนเป็นประจำทุกปี อุทยานฯลำคลองงูพิจารณาแล้วว่าช่วงเวลาแห่งฤดูกาลมีความเหมาะสมและปลอดภัยสามารถจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวได้จึงเปิดให้เข้าชมถ้ำเสาหินและถ้ำนกนางแอ่นตั้งแต่วันที่ 29 กุมภาพันธ์ถึงวันที่ 4 พฤษภาคม 2563

ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองและดูแลรักษาอุทยานแห่งชาติไม่ให้เกิดความเสียหายต่อทรัพยากรธรรมชาติ และสามารถควบคุมดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินแก่นักท่องเที่ยว รวมถึงการอำนวยความสะดวกนักท่องเที่ยวได้อย่างมีประสิทธิภาพ อยู่ในขีดความสามารถในการรองรับได้ด้านนันทนาการของพื้นที่อุทยานแห่งชาติ (Carrying Capacity) ทางอุทยานฯจึงต้องจำกัดปริมาณนักท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวถ้ำเสาหิน

เมื่อนักท่องเที่ยวลงทะเบียนทางโทรศัพท์แล้วให้ส่งหลักฐานการลงทะเบียน (เงินมัดจำคนละ 500 บาท เลขที่บัญชี 020261466609 ธ.ออมสิน สาขาทองผาภูมิ ชื่อบัญชี อุทยานแห่งชาติลำคลองงู) และสำเนาบัตรประชาชนสมาชิกทุกคนจำนวน 1 ชุด ทางอีเมล์ : regis.lamkhlongngu@gmail.com ภายในเวลา 3 วัน หลังลงทะเบียน หากเกินกำหนดเวลา ทางอุทยานฯ จะตัดสิทธิ์ให้นักท่องเที่ยวในลำดับถัดไปเบอร์โทรศัพท์รับลงทะเบียน 082-247-3352 (เปิดรับสายตั้งแต่วันที่ 3 กุมภาพันธ์เป็นต้นไปเฉพาะช่วงเวลาลงทะเบียนจนกว่าจะเต็ม) และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 084-913-2381


สภาปลุกเสก "๓ พ.ร.ก. ๑.๙ ล้านล้าน" มา ๕ วัน บ่ายวาน (๓๑ พ.ค.๖๓) ก็ประสิทธิเมฉบับที่ ๑ ........"พ.ร.ก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา, เยียวยา, ฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ๑ ล้านล้าน

เมื่อ "ทัวร์ลง" เดือนพฤษภา.
"ความต่างระหว่างคนกับสัตว์"
ทุกด้าน "สถานการณ์" เป็นต่อ
ผู้ชายคนหนึ่งชื่อ "ประยุทธ์"
อันตรายกว่า 'สารอันตราย'
"ฝันดี-ฝันร้าย"ของไทยวันนี้