“หนี้ครัวเรือน”คลื่นใต้น้ำฉุดศก.


เพิ่มเพื่อน    

             ก่อนหน้านี้ “ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย” ได้ระบุถึงดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคในเดือน ธ.ค.2562 ว่า ปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 10 อยู่ที่ระดับ 68.3 ลดลงจากระดับ 69.1 ในเดือนก่อนหน้า ซึ่งถือเป็นระดับต่ำที่สุดในรอบ 68 เดือน นับตั้งแต่เดือน พ.ค.2557 โดยประเด็นหลักเป็นผลมาจากผู้บริโภคกังวลเกี่ยวกับเสถียรภาพทางการเมืองในปัจจุบันและอนาคต

                ในกรณีนี้ “สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) หรือสภาพัฒน์” ได้ระบุว่า ในไตรมาส 2/2562 หนี้ครัวเรือนมีมูลค่า 13.08 ล้านล้านบาท ขยายตัว 5.8% ชะลอตัวลงจาก 6.3% ในไตรมาสก่อน เนื่องจากการชะลอตัวของสินเชื่อเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์และรถยนต์ และเมื่อพิจารณาสัดส่วนหนี้ครัวเรือนต่อจีดีพี พบว่ามีแนวโน้มทรงตัว จากที่เคยสูงสุดในปี 2558 ที่ 80.8% ลดลงมาอยู่ที่ 78.7% ในไตรมาส 2/2562 แต่ สศช.ก็ยอมรับว่าสถานการณ์หนี้ครัวเรือนยังเป็นประเด็นที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิด เพราะพฤติกรรมผู้ปล่อยกู้และผู้กู้ จากการศึกษาของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) พบว่า ผู้ปล่อยกู้มีการแข่งขันในระดับสูง นำไปสู่การเสาะหาผู้กู้ในกลุ่มที่มีฐานะทางการเงินที่ด้อยลงเรื่อยๆ นำไปสู่การออกโปรโมชั่นต่างๆ เช่น การผ่อน 0% ด้านผู้กู้ พบว่ามีการออมที่น้อย ทำให้ต้องเป็นหนี้ในระดับสูง และใช้เวลาผ่อนชำระนานขึ้น

                อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมารัฐบาลได้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับปัญหาดังกล่าว และได้ดำเนินมาตรการทั้งการส่งเสริมการให้ความรู้ทางการเงิน การกำกับดูแลการก่อหนี้อย่างเหมาะสม ทั้งผู้ก่อหนี้และผู้ปล่อยกู้ ไปจนถึงการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนที่ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติและปรับโครงสร้างหนี้

                ขณะที่ “ศูนย์วิจัยกสิกรไทย” ได้ระบุถึงดัชนีภาวะเศรษฐกิจและการครองชีพของครัวเรือนไทย (KR-ECI) ในเดือน ธ.ค.2562 อยู่ที่ระดับ 42.4 ปรับตัวดีขึ้นจากระดับ 42.0 ในเดือน พ.ย.2562 โดยในรายละเอียดพบว่า ครัวเรือนยังมีความกังวลต่อประเด็นเรื่องรายได้และการมีงานทำ ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลของปัจจัยฤดูกาลอย่างการปรับขึ้นค่าจ้างประจำปีและการให้เงินตอบแทนพิเศษ (โบนัส) ของหน่วยงานเอกชนต่างๆ รวมถึงราคาสินค้าเกษตรหลายรายการที่ปรับตัวดีขึ้นตามปริมาณผลผลิตที่ออกสู่ตลาดน้อยลง อาทิ มันสำปะหลังสด ยางพารา ปาล์มน้ำมัน สับปะรด และสุกร ช่วยหนุนรายได้ครัวเรือนเกษตรมีรายได้เพิ่มขึ้น

                แต่ก็ยังต้องติดตามภาวะภัยแล้งและการขาดแคลนน้ำทำการเกษตรในช่วงครึ่งแรกของปี 2563 ที่อาจจะส่งผลให้ปริมาณผลผลิตสินค้าเกษตรปรับตัวลดลงค่อนข้างมาก โดยเฉพาะข้าวนาปรัง ซึ่งอาจจะกระทบต่อรายได้ครัวเรือนเกษตรในระยะถัดไป

                แม้ดัชนีภาวะเศรษฐกิจและการครองชีพของครัวเรือนไทยในเดือน ธ.ค.ที่ผ่านมา จะขยับตัวดีขึ้นจากเดือนก่อนหน้า แต่!  ภาพรวมก็ยังอยู่ในระดับต่ำกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อนค่อนข้างมาก

                “ศูนย์วิจัยกสิกร” ระบุอีกว่า ครัวเรือนยังมีความกังวลเพิ่มขึ้นต่อประเด็นเรื่องค่าใช้จ่าย ซึ่งไม่รวมภาระหนี้สิน โดยส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการเข้าสู่ช่วงเดือนแห่งเทศกาล ทำให้มีค่าใช้จ่ายในรายการพิเศษต่างๆ อาทิ ท่องเที่ยว สังสรรค์ ซื้อหาของขวัญ รวมถึงค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับงานสังคมต่างๆ เพิ่มขึ้น โดยจากการสำรวจเพิ่มเติมพบว่า การใช้จ่ายซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ในช่วงที่มีการจัดโปรโมชั่นส่งเสริมการขาย เช่น 11.11 และ 12.12 นั้น ครัวเรือนมีการซื้อสินค้าผ่านโปรโมชั่น 121.12 จำนวนมาก ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย สินค้าอิเล็กทรอนิกส์ และสินค้าอุปโภคบริโภค

                ขณะที่ดัชนีภาวะเศรษฐกิจและการครองชีพของครัวเรือนใน 3 เดือนข้างหน้า อยู่ที่ระดับ 42.2 ทรงตัวใกล้เคียงกับเดือนก่อนหน้า โดยครัวเรือนมีความกังวลเพิ่มขึ้นในเรื่องรายได้และการมีงานทำ รวมถึงภาระหนี้สิน ส่วนความกังวลเรื่องราคาสินค้า และบริการภายในประเทศ ค่าใช้จ่าย (ไม่รวมภาระหนี้สิน) ปรับตัวลดลง

                ทั้งนี้ “ศูนย์วิจัยกสิกรไทย” มองว่า ภาวะเศรษฐกิจและการครองชีพของครัวเรือนไทยในช่วงครึ่งแรกของปี 2563 ยังคงเปราะบางและเต็มไปด้วยปัจจัยเสี่ยง โดยเฉพาะในเรื่องการชะลอตัวลงของเศรษฐกิจไทยและภาวะภัยแล้ง อย่างไรก็ดี ภาครัฐได้พยายามออกมาตรการบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชน ซึ่งก็น่าจะช่วยแบ่งเบาภาระค่าครองชีพได้บางส่วน. 

ครองขวัญ รอดหมวน


ปิยบุตร...... บ่อยครั้งนะ ที่เจ้าเลอะเลือน และเหลี่ยมเล่ห์ ศุกร์ ๒๑ กุมภา ศาลฯ จะวินิจฉัยคดีพรรคกู้เงิน พวกเจ้าก็พล่านจนหัวก่าย ถ้ามีหางก็คงพันกัน

พงศกร 'สะท้อนภาพ' ธนาธร
จะเอาให้ 'เผาศาล' กันใช่มั้ย?
จำเลย 'สารภาพ' แต่ดิ้นโชว์
"ออมสิน" ในปริศนา "เสี่ยสั่ง"
เรือสำราญ 'อย่าเป็นม้าอารี'
อย่าหลง 'รบอยู่กับคลื่น'