กทท. ลุยฉีดละอองน้ำป้องกันฝุ่น PM 2.5 ในท่าเรือ


เพิ่มเพื่อน    


20 ม.ค.63-เรือโท กมลศักดิ์ พรหมประยูร ผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) เปิดเผยว่า กทท. ได้ดำเนินมาตรการป้องกันคุณภาพอากาศภายในพื้นที่ท่าเรือกรุงเทพ (ทกท.) และท่าเรือแหลมฉบัง (ทลฉ.) และชุมชนใกล้เคียงมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เดือนตุลาคม ปี 2562 ที่ผ่านมา เพื่อเป็นการป้องกันปัญหาดังกล่าว ซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพและอนามัยของพนักงาน กทท. ผู้ใช้บริการ กทท. และชุมชนใกล้เคียง รวมทั้งรักษาสภาพแวดล้อม เพื่อให้สภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ไม่เป็นแหล่งที่ก่อให้เกิดฝุ่นละออง         PM 2.5 จากกิจกรรมการดำเนินงานของ กทท. 
 
ทั้งนี้ กทท. กำหนดให้หน่วยงานที่ปฏิบัติงานบรรทุกขนถ่ายสินค้าภายในเขตพื้นที่ ทกท.          หากมิได้ปฏิบัติงานบรรทุกขนถ่ายสินค้า ต้องดับเครื่องยนต์ ยานพาหนะและเครื่องมือของ กทท. ในทุกกรณี รวมทั้งเข้มงวดในการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องมือทุ่นแรงทุกประเภทให้เป็นไปตามรอบการซ่อมบำรุง เพื่อไม่ให้เกิดมลพิษในอากาศ และได้ดำเนินการแจกหน้ากากกันฝุ่นให้กับพนักงานทุกคน เพื่อสุขภาพที่ดีของพนักงาน 
นอกจากนี้ กทท. ได้เฝ้าระวังแหล่งกำเนิดฝุ่น PM 2.5 โดยฉีดละอองน้ำในแหล่งกำเนิดฝุ่น เพื่อควบคุมและกำจัดไม่ให้ฝุ่นแพร่กระจาย พร้อมทั้งจัดเจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม ออกตรวจวัดสภาพอากาศภายในพื้นที่ ทกท.เป็นประจำทุกวัน วันละสองครั้ง

 นอกจากนี้ ยังได้ประสานกรมการขนส่งทางบกจัดส่งเจ้าหน้าที่มาดำเนินการตรวจสอบควันดำรถบรรทุกที่เข้ามาขนถ่ายสินค้าในเขต ทกท. 
 
อย่างไรก็ตามในส่วนของ ทลฉ. มีมาตรการลดฝุ่น PM 2.5 โดยจัดรถดับเพลิงฉีดละอองน้ำเป็นแนวนอนและ      แนวเฉียง เพื่อควบคุมฝุ่นละอองที่เกิดจากยานพาหนะที่อยู่ในพื้นที่กำเนิดฝุ่นบริเวณ ทลฉ. ซึ่งสามารถควบคุมสภาพอากาศให้อยู่ในสภาวะปกติ รวมทั้งขอความร่วมมือบริษัทผู้ประกอบการที่ ทลฉ. ในการควบคุมรถบรรทุกสินค้าและเครื่องมือทุ่นแรงไม่ให้ปล่อยมลพิษ ทั้งนี้สมาคมขนส่งจังหวัดชลบุรี ได้ให้ความร่วมมือในการควบคุมรถบรรทุกขณะขนถ่ายสินค้าให้อยู่ในสภาพที่ไม่ก่อมลพิษทางอากาศ และประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจท้องที่ให้ช่วยกวดขันการบำรุงรักษาเครื่องยนต์ของรถบรรทุกและยานพาหนะต่างๆ เพื่อไม่ให้ปล่อยควันดำ
 
เรือโทกมลศักดิ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า การดำเนินมาตรการเฝ้าระวังปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5       มาอย่างต่อเนื่อง มีผลเป็นที่น่าพอใจเนื่องจากผลการตรวจวัดค่าฝุ่นละออง PM 2.5 ในเขตพื้นที่ของ กทท. และบริเวณใกล้เคียงมีค่าต่ำกว่าเกณฑ์มาโดยตลอด


การตั้งหัวข้อไลฟ์สด.... "วัคซีนพระราชทาน ใครได้-ใครเสีย" วันก่อนของ "ธนาธร" ถือว่า พบความสำเร็จ "๒ เด่นชัด" เด่นชัดแรก "ตัวนำ" ผู้ทรงอิทธิพลทางคิดชั่วของขบวนการล้มเจ้า ที่มะลำ-มะเลืองมาตลอด "โผล่หน้า" แล้ว

'ประตูบานที่ ๒ ของธนาธร'
พงศาวสันดานเรื่อง 'อุ้ม'
ขาลง 'สามนิ้ว-สามสัส'
กาสิโนในมุม"ศีลธรรม"
เมืองไทย"มีบ่อน"เอามั้่ย?
ยะลาที่ "อนาคตจะเปลี่ยน"