สีกากีขึงขัง คำสั่ง-ห้าม รับแต๊ะเอีย


เพิ่มเพื่อน    


    "บิ๊กต้อย" กำชับสีกากีห้ามรับแต๊ะเอียเด็ดขาด สั่งทุกพื้นที่ป้องกันอาชญากรรมช่วงตรุษจีน รวมทั้งฟืนไฟ ดูแลแบงก์ ร้านทอง แหล่งท่องเที่ยวเป็นพิเศษ
    มีรายงานเมื่อวันจันทร์ว่า พล.ต.อ.วิระชัย ทรงเมตตา รอง ผบ.ตร. รักษาราชการแทน ผบ.ตร. ได้มีวิทยุคำสั่ง 0007.22/56 ลงวันที่ 10 มกราคม 2563 ถึง ผบช.น., ภ.1-9, ก., ทท., สตม., ปส., สพฐ.ตร., หน.ฝอ.ศปก.ตร., ผบก.สท. และโฆษก ตร. เรื่องการดูแลความปลอดภัยและการปราบปรามอาชญากรรมในช่วงเทศกาลวันตรุษจีน ประจำปี 2563 ใจความว่า เนื่องด้วยในห้วงระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 23 ถึงวันเสาร์ที่ 25 มกราคม เป็นช่วงเทศกาลวันตรุษจีน ที่ประชาชนจะออกมาจับจ่ายใช้สอย เดินทางไปเยี่ยมญาติ หรือท่องเที่ยวตามสถานที่สำคัญต่างๆ รวมถึงผู้ประกอบการ ร้านค้า หรือบริษัทที่มีเจ้าของเป็นคนไทยเชื้อสายจีนกำหนดให้เป็นวันหยุดพิเศษ เพื่อให้พนักงานหรือลูกจ้างได้พักผ่อนและเดินทางกลับภูมิลำเนา อาจส่งผลต่อการเกิดปัญหาความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เนื่อจากกลุ่มมิจฉาชีพอาศัยช่องว่างในช่วงเวลาดังกล่าวก่ออาชญากรรม รวมถึงปัญหาการเกิดอัคคีภัย อันเนื่องมาจากความประมาทของประชาชนจากการจุดธูปเทียนบูชาในห้วงเทศกาลดังกล่าว
    เพื่อให้การป้องกันปราบปรามอาชญากรรม ดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในช่วงเทศกาลวันตรุษจีน ประจำปี 2563 เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ จึงกำชับให้ดำเนินการดังนี้ ช่วงก่อนวันตรุษจีนให้เจ้าหน้าที่สายตรวจและฝ่ายสืบสวน เพื่อเพิ่มความเข้มในการออกตรวจตราตามสถานที่หรือตลาดที่จำหน่ายสินค้านำไปประกอบพิธีเซ่นไหว้ รวมทั้งเฝ้าระวังการป้องกันเหตุประทุษร้ายต่อทรัพย์ ธนาคาร ร้านจำหน่ายทอง ร้านอัญมณี ร้านสะดวกซื้อ โรงทาน และบริเวณที่มีประชาชนเดินทางไปจับจ่ายใช้สอย 
    เน้นป้องกันเหตุเพลิงไหม้ ตรวจตราป้องกันเหตุประทุษร้ายต่อทรัพย์ตามสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญ โรงแรม หรือที่พักอาศัย ในกลุ่มคนไทยเชื้อสายจีน ซึ่งปิดบ้าน, บริษัท, ห้างร้าน เดินทางไปท่องเที่ยว โดยเฉพาะการป้องกันการโจรกรรมรถยนต์ รถจักรยานยนต์ รวมถึงจัดกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจประจำอยู่สถานีตำรวจให้เพียงพอสำหรับให้บริการประชาชน 
    "กำชับเจ้าหน้าที่ตำรวจห้ามมิให้มีการเรียกรับเงินแต๊ะเอียหรือประโยชน์อื่นใดมิชอบในวันตรุษจีนอย่างเด็ดขาด ทั้งนี้ ให้ผู้บังคับบัญชาระดับหัวหน้าสถานีอยู่ปฏิบัติหน้าที่ภายในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบ เพื่อกำกับดูแลการปฏิบัติของผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างใกล้ชิด พร้อมกับเฝ้าระวังกลุ่มบุคคล หรือกลุ่มต่างชาติที่ต้องสงสัย และมีพฤติการณ์ไม่เหมาะสมตามกฎหมายเกี่ยวข้องกับคนเข้าเมือง รวมไปถึงการเพิ่มความเข้มงวดในการกวาดล้างจับกุมกลุ่มผู้ค้ายาเสพติด และขบวนการลำเลียงยาเสพติดที่มักจะฉวยโอกาสในห้วงเวลาดังกล่าว ลักลอบลำเลียงยาเสพติดตามแนวชายแดนเข้าสู่พื้นที่ตอนใน ซึ่งเป็นแหล่งพักยาเสพติด เพื่อส่งต่อไปยังลูกค้ารายย่อยทั้งในและต่างประเทศ" คำสั่งระบุในตอนท้าย.


ไม่อยากให้เครียด...... และบีบรัดตัวเองจนแทบกระดิกตัวไปทางไหนไม่ได้กันอย่างนั้นเลยครับ! กรณี ประเทศเราให้เกียรติ "บุคคลคณะทูต" ด้วย "อภิสิทธิ์ทางการทูต" ในการเข้าประเทศ

ทดสอบสถานการณ์ 'รอบ ๒'
บันทึก 'มหาประชายินดี' ไทย
'ธนาธรกับการจารกรรม'
ลับแล "เมืองไทย" ในดรามา
ลิงในวิถีที่เหนือคณะก้าวหน้า
'เมย์เดย์..เมย์เดย์' คนเห็นผี!