โคราชประกาศ 7 อำเภอประสบภัยแล้ง ห้ามเกษตรกรทำนาปรังหลังพบเห็นฝ่าฝืนคำเตือนหลายพื้นที่


เพิ่มเพื่อน    

21 ม.ค.63 - นายเกียรติศักดิ์ หนูแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 8 นครราชสีมา เปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำในเขื่อนขนาดใหญ่ 4 แห่งของจังหวัดนครราชสีมา และ เขื่อนลำนางรอแง อีก 1 แห่งของ จ.บุรีรัมย์ ขณะนี้ภาพรวมมีปริมาณน้ำกักเก็บเหลืออยู่เพียง 286 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 28 ของความจุเขื่อนทั้งหมด ซึ่งถือว่าในปีนี้เหลือปริมาณน้ำน้อยต่ำกว่าเกณฑ์ที่คาดการณ์ไว้ โดยเขื่อนลำตะคอง อ.สีคิ้ว มีปริมาณน้ำเหลืออยู่ 143 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 45 ของความจุเขื่อน , เขื่อนลำพระเพลิง อ.ปักธงชัย มีปริมาณน้ำเหลืออยู่ 20 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 13 ของความจุเขื่อน , เขื่อนมูลบน อ.ครบุรี มีปริมาณน้ำเหลืออยู่ 47 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 33 ของความจุเขื่อน , เขื่อนลำแชะ อ.ครบุรี มีปริมาณน้ำเหลืออยู่ 76 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 27 ของความจุเขื่อน และเขื่อนลำนางรอง อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์  มีปริมาณน้ำเหลืออยู่ 22 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 18 ของความจุเขื่อน

โดยปริมาณน้ำในเขื่อนที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ต้องมีมาตรการบริการจัดการน้ำควบคุมการใช้น้ำอย่างเข้มงวด โดยเฉพาะน้ำเพื่อการเกษตรหรือทำนาปรัง ในปีนี้ทุกเขื่อนจะไม่มีการส่งน้ำให้เกษตรกรในพื้นที่ชลประทานที่มีพื้นที่อยู่ประมาณ 700,000 ไร่ทำนาปรังโดยเด็ดขาด ทั้งนี้เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้เพื่อการอุปโภคบริโภค และรักษาระบบนิเวศน์เป็นหลัก ซึ่งขณะนี้ได้แจ้งประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรในพื้นที่ชลประทานรับทราบแล้ว แต่ก็ยังพบหลายพื้นที่มีการแอบลักลอบปลูกข้าวนาปรังกันเป็นจำนวนมาก ซึ่งเกษตรกรที่ฝ่าฝืนคำเตือนมีโอกาสเสี่ยงต่อการขาดแคลนน้ำทำการเกษตร และผลผลิตได้รับความเสียหายสูงมาก อย่างไรก็ตามชลประทานยืนยันว่า การบริหารจัดการน้ำยังเป็นไปตามแผนงานที่วางไว้ ซึ่งพี่น้องประชาชนในพื้นที่ชลประทานจะมีน้ำอุปโภคบริโภคไปตลอดฤดูแล้งนี้อย่างแน่นอน

ขณะที่โซนพื้นที่ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา ปัญหาภัยแล้งขยายวงกว้างครอบคลุมทั้งอำเภอ โดยเฉพาะสระจระเข้ บ้านสระจระเข้ ตำบลโนนไทย ซึ่งเป็นสระน้ำขนาดใหญ่แห่งน้ำดิบที่ผลิตประปาหล่อเลี้ยงประชาชนในตัวอำเภอโนนไทย เทศบาลตำบลโนนไทย โรงพยาบาล วัด โรงเรียน สถานีตำรวจ และชุมชน ขณะนี้น้ำในสระแห้งขอดจนเห็นดินก้นสระมาหลายเดือนแล้ว แม้ว่าจะมีการผันน้ำมาจากอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกร ตำบลบัลลังก์ แต่ผันน้ำมาได้วันละไม่มาก ทางเทศบาลตำบลโนนไทยฯต้องทำการขุดร่องน้ำก้นสระเพื่อให้มวลน้ำไหลไปรวมกันเพื่อสูบน้ำไปกักเก็บไว้สระด้านบนเพื่อเป็นน้ำดิบผลิตประปา ซึ่งสระด้านบนสามารถผลิตประปาแจกจ่ายได้เพียงไม่เกิน 2 เดือนก็เข้าสู่ฤดูแล้งเต็มตัว ทำให้ทางจังหวัดฯต้องลงไปช่วยเหลือหาน้ำสำรองโดยด่วน เบื้องต้นมีการผันน้ำมาจากลำตะคองมาช่วย แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น อ.โนนไทยฯต้องเปิดจ่ายน้ำเป็นเวลาคือ ช่วงเช้า เวลา 05.00 – 08.00 น. และช่วยเย็น 15.00 – 20.00 น. พร้อมทั้งออกประชาสัมพันธ์ไปตามบ้านเรือนราฏรให้ประหยัดน้ำ ขอให้ใช้น้ำเฉพาะการอุปโภค บริโภค เท่านั้น

นายวิเชียร จันทรโณทัย ผวจ.นครราชสีมา กล่าวว่าได้ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย (ภัยแล้ง) รวม 7 อำเภอ 52 ตำบล 512 หมู่บ้าน 1 เทศบาล 13 ชุมชน ได้แก่ อำเภอแก้งสนามนาง - เทพารักษ์ - จักราช - โชคชัย - ปักธงชัย - โนนสูงและอำเภอโนนไทย รวมทั้งคงจะมีการประกาศเพิ่มขึ้นอยู่เรื่อยๆต่อไป ล่าสุดวันนี้มีการแจกจ่ายน้ำ 25 หมู่บ้านใน 8 อำเภอ และกำลังแก้ปัญหาอยู่ 289 หมู่บ้าน ส่วนโรงพยาบาลที่มีน้ำใช้แค่เดือนมีนาคม คือโรงพยาบาลอำเภอแก้งสนามนาง , โรงพยาบาลอำเภอบัวลาย และโรงพยาบาลอำเภอเทพารักษ์


วันนี้ แรม ๑ ค่ำ เดือน ๘ เป็นวันเข้าพรรษาเมื่อพูดถึงคำว่า "เข้าพรรษา"สิ่งแรกที่คนไทยแทบทุกคนนึกถึง คือ คำว่า "ทำบุญ"เรื่องบุญนั้น..........

'การอยู่-การไป' ของสมคิด
หมอชาญชัย"เผยตาหมาก"
ภาพสะท้อน 'อนาคตไทย'
อาจารย์แหม่ม 'ผิดตรงไหน?'
การเมืองเรื่อง 'คิดกันไปเอง'
ว่าด้วยเรื่อง"ลูกหลานจัญไร"