MEA สนับสนุนด้านระบบไฟฟ้าเครื่องฟอกอากาศอนุสาวรีย์ชัยฯ 4 จุด บรรเทาปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5


เพิ่มเพื่อน    

 

นางสาวผาสุก สัมปุณณะโชติ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร เปิดเผยว่า การไฟฟ้านครหลวง หรือ MEA ได้ให้การสนับสนุนการติดตั้งระบบไฟฟ้าและค่ากระแสไฟฟ้าสำหรับเครื่องบำบัดอากาศมลพิษและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 บริเวณอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีประชาชนใช้สัญจรเดินทางจำนวนมากและมีการจราจรหนาแน่นเพื่อบรรเทาปัญหาและลดปริมาณฝุ่นละออง PM2.5 ซึ่งเป็นเครื่องต้นแบบ จำนวน 4 เครื่อง โดยติดตั้งที่บริเวณเกาะพญาไท จำนวน 2 เครื่อง และเกาะราชวิถี จำนวน 2 เครื่อง เพื่อฟอกอากาศและลดฝุ่นPM2.5 ซึ่งจะเดินเครื่องเพื่อฟอกอากาศใน 2 ช่วงเวลา ระหว่างเวลา 05.00-12.00 น. และเวลา 14.00-20.00 น.

 

สำหรับ การดำเนินการในครั้งนี้ เป็นการบูรณาการความร่วมมือของ 5 หน่วยงาน โดยมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์มอบเครื่องบำบัดอากาศที่มีมลพิษและฝุ่นขนาดเล็ก PM2.5 (ต้นแบบ) มอบให้กรุงเทพมหานครดูแลในเรื่องสถานที่ติดตั้ง การเดินระบบและความปลอดภัย กรมอู่ทหารเรือ ดูแลเรื่องการขนย้าย ติดตั้ง และการบำรุงรักษา และกรมควบคุมมลพิษ ทำการตรวจวัดคุณภาพอากาศ โดยการไฟฟ้านครหลวง หรือ MEA สนับสนุนการติดตั้งเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้าชั่วคราว เขื่อมโยงระบบไฟฟ้า และค่ากระแสไฟฟ้า ทั้งนี้เพื่อร่วมกันบรรเทาปัญหาฝุ่นละออง PM2.5 ช่วยให้สภาพอากาศในบริเวณดังกล่าวฯ ดียิ่งขึ้น


"เคอร์ฟิว"! ตั้งแต่ ๔ ทุ่ม-ตี ๔ "ทั่วประเทศ" ตั้งแต่วันนี้ (๓ เม.ย.) เป็นต้นไป ไปถึงไหน? ถึงเมื่อ คณาจารย์แพทย์ บอกนายกฯ ว่า

เมื่อ 5-12 เข้ามาแทน 7-11
"โรงหมอ-กระทรวง"ร่วมโรค
ฉุกเฉิน 'ในระบบราชการ'?
อสม. 'หน่วยรบที่โลกลืม'
'สำรวจแนวรบรอบไตรมาส'
'เหนื่อยนักก็พักตีกันก่อน'