MEA สนับสนุนด้านระบบไฟฟ้าเครื่องฟอกอากาศอนุสาวรีย์ชัยฯ 4 จุด บรรเทาปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5


เพิ่มเพื่อน    

 

นางสาวผาสุก สัมปุณณะโชติ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร เปิดเผยว่า การไฟฟ้านครหลวง หรือ MEA ได้ให้การสนับสนุนการติดตั้งระบบไฟฟ้าและค่ากระแสไฟฟ้าสำหรับเครื่องบำบัดอากาศมลพิษและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 บริเวณอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีประชาชนใช้สัญจรเดินทางจำนวนมากและมีการจราจรหนาแน่นเพื่อบรรเทาปัญหาและลดปริมาณฝุ่นละออง PM2.5 ซึ่งเป็นเครื่องต้นแบบ จำนวน 4 เครื่อง โดยติดตั้งที่บริเวณเกาะพญาไท จำนวน 2 เครื่อง และเกาะราชวิถี จำนวน 2 เครื่อง เพื่อฟอกอากาศและลดฝุ่นPM2.5 ซึ่งจะเดินเครื่องเพื่อฟอกอากาศใน 2 ช่วงเวลา ระหว่างเวลา 05.00-12.00 น. และเวลา 14.00-20.00 น.

 

สำหรับ การดำเนินการในครั้งนี้ เป็นการบูรณาการความร่วมมือของ 5 หน่วยงาน โดยมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์มอบเครื่องบำบัดอากาศที่มีมลพิษและฝุ่นขนาดเล็ก PM2.5 (ต้นแบบ) มอบให้กรุงเทพมหานครดูแลในเรื่องสถานที่ติดตั้ง การเดินระบบและความปลอดภัย กรมอู่ทหารเรือ ดูแลเรื่องการขนย้าย ติดตั้ง และการบำรุงรักษา และกรมควบคุมมลพิษ ทำการตรวจวัดคุณภาพอากาศ โดยการไฟฟ้านครหลวง หรือ MEA สนับสนุนการติดตั้งเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้าชั่วคราว เขื่อมโยงระบบไฟฟ้า และค่ากระแสไฟฟ้า ทั้งนี้เพื่อร่วมกันบรรเทาปัญหาฝุ่นละออง PM2.5 ช่วยให้สภาพอากาศในบริเวณดังกล่าวฯ ดียิ่งขึ้น


จบ..... นับจากวันนี้เป็นต้นไป จะเหลือแค่ยาสีฟัน "เทพไท" เท่านั้น ปรากฏชื่อในท้องตลาด ส่วนคนชื่อ "เทพไท เสนพงศ์" จะไม่ปรากฏชื่อทั้งในท้องตลาดการเมืองและการเลือกตั้ง ตลอดไป (กาลนาน...เทอญ)

'สามสัส' ในภาวะ 'ระส่ำสัส'
ภาษาไทยวันนี้ 'ภาษีกู'
กล้วยดิบ 'วัคซีน' พื้นบ้าน
"SCG ผู้ปิดทองหลังโควิด"
ช่องว่าง "ระหว่างคิด-คุก"
"วัคซีนสมอง"มาแล้วจ้ะ