บินไทย ลุยฟ้องโรลส์-รอยซ์ เรียกค่าเสียหาย


เพิ่มเพื่อน    

28 ม.ค.63-นายถาวร เสนเนียม รมช.คมนาคมเปิดเผยภายหลังตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายให้ บริษัท การบินไทย (จำกัด)มหาชน ว่าขณะนี้การบินไทยอยู่ระหว่างดำเนินการเจรจาเรียกร้องค่าเสียหายจากบริษัท โรลส์-รอยซ์ จำกัด จากกรณีเครื่องบินต้องหยุดทำการบิน จอดรออะไหล่เป็นเวลานาน จนเกิดความเสียหายและสูญเสียโอกาสธุรกิจ ภายในเดือนกุมภาพันธ์ นี้นายสุเมธ ดำรงชัยธรรม กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินไทย (จำกัด)มหาชนจะเดินทางไปที่ประเทศอังกฤษ ไปหารือกับที่ปรึกษากฎหมายเพื่อสรุปรายละเอียดว่าสิ่งที่เราเรียกร้องสมเหตุสมผลและมีสิทธิ์ไหมภายใต้กฏหมายอังกฤษ 

“สิ่งที่จะเรียกร้อง ไม่ได้เรียกร้องตามสัญญาซ่อมบำรุงเพราะสัญญาดังกล่าวจำกัดในภาวะปกติ เช่นเครื่องใช้ไม่ได้เราต้องไปเช่าระยะสั้นมาใช้ ซึ่งสัญญาซ่อมบำรุงดำเนินการได้ แต่สิ่งที่เราเรียกร้องคือค่าเสียหาย ที่ไม่ใช่เป็นไปตามสัญญา ดังนั้นจึงมีขอบเขตที่กว้างกว่าที่ประกบอยู่ เขาอยากจ่ายให้แต่ตามสัญญา ซึ่งสิ่งที่เสียหายมันมากกว่าเครื่องยนตร์ หลักการเป็นการเรียกร้องค่าเสียหายมากกว่าสิทธิตามสัญญา”นายสุเมธกล่าว

สำหรับความคืบหน้าโครงการศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยานอู่ตะเภา (MRO) การบินไทยได้จัดส่งเอกสารการคัดเลือกให้แก่เอกชนผู้ประสงค์ร่วมทุนเรียบร้อยแล้ว โดยกำหนดการยื่นข้อเสนอของเอกชนผู้ประสงค์ร่วมทุนภายในวันที่ 6 มีนาคม 63 และจะเข้าสู่กระบวนการเจรจาต่อรองและหาข้อสรุปเพื่อนำผลการเจรจาผลการคัดเลือก และร่างสัญญาร่วมทุน เสนอขอความเห็นชอบจากสำนักงานอัยการสูงสุด และคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (กพอ.) เพื่อนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อรับทราบในเดือนสิงหาคม 2563 ต่อไป 

“โดยบริษัทฯ คาดว่าจะสามารถลงนามในสัญญาร่วมลงทุนกับเอกชนผู้ประสงค์ร่วมทุนภายในเดือนสิงหาคม 63 และคาดว่าศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยานอู่ตะเภาจะเปิดดำเนินกิจการได้ประมาณเดือนเมษายน 66”นายสุเมธ กล่าว
สำหรับการปรับลดค่าใช้จ่ายแรงงานภายนอก (เอาท์ซอร์ส) ลง 10% ซึ่งปัจจุบันมีพนักงานอยู่ประมาณ 1 หมื่น อยู่ในส่วนบริการภาคพื้น โดยจะมีการหารือในรายละเอียดเพิ่มเติมอีกเล็กน้อย ขณะที่ การเพิ่มช่องทางการจำหน่ายตั๋ว มอบหมายให้คำนึงถึงความทันสมัย รวดเร็ว มีประสิทธิภาพโดยเฉพาะทางระบบออนไลน์ที่มีผู้นิยมใช้มากขึ้น ซึ่งจะช่วยเพิ่มรายได้ แต่จะต้องควบคุมไม่ให้กระทบต่อโครงสร้างระบบธุรกิจ


ไม่อยากใช้คำว่า "เคยบอกไปแล้ว" ในการเขียนหนังสือ แต่วันนี้ "จำเป็น" ขออนุญาตซักครั้ง คือหลังจากเหตุ "ผีน้อย" เกิดเป็น "กรณีศึกษา" ขึ้นแล้ว

ประเทศไทย 'ยังไงๆ ต้องรอด'
เคอร์ฟิว "เซฟก่อนตายจริงๆ"
เมื่อ 5-12 เข้ามาแทน 7-11
"โรงหมอ-กระทรวง"ร่วมโรค
ฉุกเฉิน 'ในระบบราชการ'?
อสม. 'หน่วยรบที่โลกลืม'