ตั้ง 'บก.สอบสวน' ใหม่


เพิ่มเพื่อน    

       เห็นมติ ครม.เมื่อวันอังคารที่ผ่านมา อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการเป็นกองบังคับการหรือส่วนราชการอย่างอื่นในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ฉบับที่...) พ.ศ. … (การแก้ไขเพิ่มเติมการแบ่งส่วนราชการตำรวจภูธรภาค 1-9 ในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ)

                สาระสำคัญของร่างกฎกระทรวง คือ จัดตั้ง "กองบังคับการกฎหมายและคดี" เป็นส่วนราชการระดับกองบังคับการ สังกัดตำรวจภูธรภาค 1-9

                โครงสร้างภายในจะแบ่งเป็น 3 ฝ่าย หรือ 3 กองกำกับ.....

                -ฝ่ายอำนวยการ

                -ฝ่ายกฎหมายคดีปกครองและคดีแพ่ง

                -กลุ่มงานตรวจสอบสำนวนคดี

                โดยมีอำนาจหน้าที่.....

                -พิจารณาตรวจร่างกฎหมาย

                -ให้ความเห็นเกี่ยวกับร่างกฎหมายที่สมาชิกรัฐสภาหรือส่วนราชการต่างๆ

                -เสนอพิจารณาตรวจร่างสัญญาดำเนินการเกี่ยวกับงานคดีที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของตำรวจภูธรภาค พิจารณาหารือปัญหาข้อกฎหมาย

                -เสนอแนะปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย

                -ปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

                ตามขั้นตอนจากนี้ร่างกฎกระทรวงดังกล่าวก็จะถูกส่งให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดำเนินการต่อไปได้ รวมทั้งสำนักงานตำรวจแห่งชาติรับความเห็นของสำนักงาน ก.พ.ร.  สำนักงาน ก.พ. และสำนักงบประมาณไปพิจารณาดำเนินการ

                ครับ...ตามหน้างาน ตามเนื้อหาสาระของการจัดตั้ง "กองบังคับการกฎหมายและคดี" ส่วนหนึ่งก็น่าทำเพื่อช่วยแก้ปัญหา "ตำรวจฆ่าตัวตาย" โดยเฉพาะพนักงานสอบสวน ที่ระยะหลังมีข่าวถี่จนน่าใจหาย

                ถือเป็นสัญญาณที่ดี เป็นอีกความพยายามหนึ่ง ที่น่าชื่นชม "ผบ.แป๊ะ" พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา  เพราะการตั้งกองบังคับการทำให้สายสอบสวนขยับเติบโตขึ้นถึงระดับ "นายพล" ตำแหน่ง "ผู้บังคับการ"  ระดับ "พ.ต.อ." ตำแหน่ง "รองผู้บังคับการ" จากเดิมที่กลุ่มงานสอบสวนโตสุดก็ไปตันที่ตำแหน่ง ผู้กำกับการ

                ที่สำคัญหากการทำงานของ "กองบังคับการกฎหมายและคดี" มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ตามหลักเกณฑ์ หลักการ ตามอำนาจหน้าที่ในการจัดตั้ง ก็น่าจะทำให้การทำงานของแต่ละกองบัญชาการดีขึ้น

                ประชาชนจะได้รับประโยชน์!!!

                เพียงแต่ตามร่างกฎกระทรวงครั้งนี้ เพิ่ม "บก.กฎหมายและคดี" ให้ตำรวจภูธรภาค 1-9 เท่านั้น ไม่ได้เพิ่มให้กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (บช.ก.) และกองบัญชาการตำรวจนครบาล (บช.น.) ทั้งที่ทั้ง 2 บช.ก็มีความจำเป็นไม่แพ้กัน

                "ผบ.แป๊ะ" น่าจะลองพิจารณาเพิ่มเติมก็น่าจะดี. 


โลกนี้..... อยู่ยากขึ้นทุกวัน เห็นคลิประเบิดท่าเรือที่เลบานอน หลายคนคงคิดเหมือนกัน ณ ช่วงเวลาเช่นนี้ ไม่มีที่ไหนในโลก ปลอดภัย และน่าอยู่กว่าประเทศไทยอีกแล้ว

'ประยุทธ์' ชวนแก้รัฐธรรมนูญ
'คำสั่งไม่ฟ้องของอัยการ'
บันทึกช่วย 'อัยการ-ตำรวจ' จำ
นิมิตหมายจาก 'ไฟในเมือง'
"บอส-เรดบูล" เมาหลังขับ?
ยิ่งกว่าสงครามเหลือง-แดง