ผลจากพระเสาร์จรเข้ามังกร-ลัคนาสถิตมังกรสร้างสถานะ-มีตัวตนหรือเป็นคนสำคัญ


เพิ่มเพื่อน    

      รูปลัคนาสถิตราศีมังกรและเรื่องราวต่างๆ ของชีวิต

พระเสาร์จรที่ราศีมังกร ระหว่าง 1 มีนาคม 2563-1มีนาคม 2566 (มีเดินผิดปกติ)

และรูปราศีต่างๆ ที่ได้รับผลเต็มที่จากพระเสาร์จรที่ราศีมังกร และกลุ่มดาวในดวงเดิมที่รองรับพระเสาร์จรในราศีมังกรแล้วจะเพิ่มอาการด้านร้าย-ดีออกมา

     นับเป็นเวลาเกือบจะสองปีครึ่งแล้วที่ ท่านลัคนาสถิตราศีมังกร (ผูกดวงโดยมีเวลาเกิดที่แน่นอน) ชีวิตเข้ามุมอับ เหมือนถูกจำกัดเสรีภาพ อึดอัด ขัดข้องเรื่องเงิน รับภาระเรื่องหนี้สิน ความเจ็บไข้ได้ป่วยของคนในชีวิต (พระเสาร์จร 7 ดาวประจำชีพเดินอยู่ในภพวินาสน์)

     แต่ยังดีที่โดยพื้นฐานแล้วพวก ท่านส่วนใหญ่เป็นผู้นำ และนักสู้ประดุจธงชัยของกองทัพ ประกอบกับระยะหลังมีแรงฮึดสู้เพิ่มเข้ามา (ตั้งแต่กุมภาพันธ์ 2562-พระราหูจร 8 เดินเข้าภพที่อริ-ราหูขันธพลให้คุณด้านนักสู้) พวกท่านจึงอึดจนใกล้จะค่อยๆผ่านพ้นวาระนี้ไปแล้ว (สถานการณ์คล้ายๆ กันนี้จะกลับมาอีกก็ประมาณ 30 ปีข้างหน้า)

     ผ่านพ้นด้วยปรากฏการณ์อะไรในทางโหร?

     คำตอบคือ ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป พระเสาร์จร (7) ซึ่งเป็นดาวประจำชีพของพวกท่าน (ตนุลัคน์-ตัวแทนลัคนา) จะเริ่มเดินออกจากราศีธนู (ภพวินาสน์ของลัคนาราศีมังกร) เข้าสู่ราศีมังกร อันเป็นถิ่นฐานบ้านเดิมของพระเสาร์เอง พ้นจากมุมอับของชีวิตเพื่อเข้าสู่อาณาจักรของความมั่นคง-ยิ่งยืนของท่านที่ลัคนาสถิตราศีมังกร ที่พวกท่านมีอำนาจเต็มทางโหรเรียกกันว่าได้ มาตรฐานเกษตราธิบดีทับลัคนา อันเป็นจุดตั้งรับที่สำคัญของดวงชะตาพวกท่าน

     พระเสาร์จรจะอยู่ที่ราศีมังกรนี้ถึงวันที่ 1 มีนาคม 2566 (มีเดินผิดปกติ)

    เมื่อดาวประจำชีพของพวกท่านเดินเข้าสู่ถิ่นเดิมอย่างมุ่งมั่นและทับลัคนาเช่นนี้ วาระต่อไปนี้คือ ตั้งแต่ 1 มีนาคม 2563-1 มีนาคม 2566 จึงเป็นวาระของ สถานะ-ตัวตน ของพวกท่านว่าจะเป็นอย่างไร แล้วหลังจากนั้นจะนำไปสู่จุดใด โดยผู้เขียนพยายามกลั่นความหมายจากลีลาของพระเสาร์จร ด้วยความยากลำบากในการอธิบายแยกแยะออกจากเรื่องอื่นๆ (ทางโหรมี 12 เรื่อง) คือ

     1.เป็นวาระของการ เริ่มหา-สร้าง-เกิดสถานะ-ตัวตนของพวกท่านเอง ที่จะ เด่นชัดขึ้นมา ตามระดับวาสนา ของแต่ละคนที่ไม่เหมือนกัน เช่นไม่ว่าพวกท่านจะเป็นใคร-ทำอะไรมาก่อน หากทำงานก็จะเริ่มมีตัวตนเป็นพนักงานบริษัท-เป็นข้าราชการ-เป็นคนทำอาชีพอิสระ-เป็นเจ้าของกิจการ-เป็นผู้บริหาร-เป็นนักเรียน-เป็นนิสิตนักศึกษา ฯลฯ

     2.มีเรื่อง ทั้งดี และ ร้ายเกิด กับ ตัวพวกท่าน-สถานะของพวกท่าน ในระยะนี้

    2.1 ด้านดีคือ เพราะพระเสาร์จรได้มาตรฐานเข้มแข็ง (เกษตราธิบดี) พวกท่านส่วนใหญ่จะสามารถเปลี่ยนสถานะให้เข้มแข็งได้ในที่สุด แม้จะเหนื่อยยากมาก (พระเสาร์เป็นตัวทุกข์ไม่ให้อะไรใครง่ายๆ) เช่น บางคนทำงานมานาน เปลี่ยนสถานะเป็นเริ่มมีบทบาท-ตัวตนสำคัญในหน่วยงานหรือในวงการ

     บางท่านทำธุรกิจกิจการเริ่มมั่นคง จนรู้สึกได้ว่ามีสถานะในวงการที่ทำอยู่ ถ้าเรียนก็อาจจะเริ่มมีสถานะในกลุ่มหรือคณะ ฯลฯ

    2.2 ด้านร้าย คือพระเสาร์จรทับลัคนาทำให้ชะตาแตกตามหลักพินทุบาทว์ (เสารา-หนึ่ง (ทับลัคนา)-สอง-ไซร้ทรามยิ่งแท้แฮ..) ผลคือ มีการเปลี่ยนสถานะคล้ายบางท่านตกจากตำแหน่งเดิม ตามโฉลก-นิทานโหร พระยาโปริสาตร์เป็นกษัตริย์กินเนื้อคน แล้วติดใจเลิกไม่ได้ ราษฎรเลยขับพระองค์ออกจากพระนคร (เสาร์จรประทับลัคน์-นะนั้นจะหม่นหมอง เสียทรัพย์และสิ่งของ ครุเหตุจะพึงมี ดั่งโปริสาตร์ราษ-ฎรเขาขับหนี จากขัตติยาศรี ศิริราชนคร..) เพียงแต่เพราะพระเสาร์จรที่มังกรได้มาตรฐานเข้มแข็ง ถึงอย่างไรผลสรุปสุดท้ายน่าจะออกมาดี โดยนอกจากสถานะของพวกท่านโดยตรงแล้วยังเกี่ยวพันกับเรื่องอื่นๆ  คือ

    2.2.1 เรื่องงาน-ผู้บังคับบัญชา-เกียรติยศ-ชื่อเสียง (พระเสาร์จร 7 ที่ราศีมังกรส่งรัศมีเต็มที่ถึงราศีตุล-ดินแดนของภพกัมมะของที่ลัคนาสถิตราศีมังกร-ได้มาตรฐานอุจ-สูงส่ง-เด่น) เช่นที่เห็นมา

     เป็นแพทย์อยู่โรงพยาบาลต่างจังหวัด กำลังทำงานสนุก แต่ต้องย้ายเข้ากรุงเทพฯ เพื่อเรียนต่อเฉพาะทาง หรือเป็นข้าราชการถูกย้ายจากงานบริหารไปแขวนตำแหน่งลอย แต่ได้เลื่อนชั้น หรือบางท่านเป็นผู้บริหารบริษัท สถานะเปลี่ยนไปเป็นที่ปรึกษา

     2.2.2 สำคัญสำหรับท่านที่ลัคนาสถิตราศีมังกรคือมีโอกาสได้แต่งงาน หรือบางคู่อาจถึงวาระที่ต้องหย่าร้างกัน(พระเสาร์จร 7 เจ็ดที่ราศีมังกรเล็งใส่ราศีกรกฎภพปัตนิ) แน่นอนมันคือการเปลี่ยนสถานะตัวตนพวกท่าน คือจากคนโสดไปเป็นสมรสแล้ว หรือสมรสแล้วเปลี่ยนสถานะเป็นโสดอีกครั้ง บางท่านที่โชคร้ายอาจจะเปลี่ยนสถานะเช่นจากเมียเป็นเมียหลวง ฯลฯ โดยคนตัดสินใจเปลี่ยนสถานะคือตัวท่านเอง

     2.2.3 สำคัญคือพวกท่านอาจจะเปลี่ยนสถานะกับหุ้นส่วนชีวิตอื่นๆ (หนึ่งในความหมายภพปัตนิคือหุ้นส่วนชีวิต) เช่นเปลี่ยนสถานะในบริษัทที่พวกท่านทำงานอยู่ เปลี่ยนสถานะคนที่ทำงานด้วยกัน หรือลงทุนด้วยกัน หรือร่วมงานกัน หรือแม้จะทั่งตัวหุ้นที่เล่นอยู่ที่อาจจะทบทวนและคิดหนัก ฯลฯ

     โดยเคล็ดสำหรับข้อ 2.2.2 และ 2.3.3 คือเป็นระยะที่น่าจะได้คู่ครองหรือหุ้นส่วนชีวิตด้านอื่นๆ ประเภทอายุแตกต่างกันกับท่าน ไม่ว่าจะมากกว่าหรือน้อยกว่าอย่างเห็นได้ชัด หรือไม่ก็ได้คนเป็นหม้าย

     2.2.4 เปลี่ยนความสัมพันธ์กับวงสังคม เพื่อนฝูง และญาติพี่น้อง (พระเสาร์จรที่ราศีมังกรส่งกระแสถึงราศีมีนภพสหัชชะ) เช่นบางคนกลับไปสัมพันธ์กับญาติพี่น้องเพื่อนฝูงที่ห่างเหินกันมานาน

    3.โปรดระวังอาการด้านร้ายอื่นจากพระเสาร์จร ทับลัคนา คือหม่นหมอง บางคราวเครียด ไม่รื่นรมย์กับชีวิต มองโลกในแง่ร้าย เสียทรัพย์และสิ่งของ เจ็บไข้ได้ป่วย

    4.เคล็ดส่งเสริม-ซ้ำเติมจากดาวที่รองรับอิทธิพลจากพระเสาร์จร (ตามรูป)

     4.1 กลุ่มดาวในดวงเดิมรองรับแล้วผลออกมาดี

     พระพุธ (๔) รองรับ โชคลาภจะพูนเพ็ญและศัตรูจะพ่ายแพ้

     พฤหัสบดี (๕) รองรับ เอาชนะปัญหาอุปสรรคได้ เสียอะไรแล้วได้กลับมา เช่นตัวอย่างเลือกตั้งนครปฐมผู้สมัครท่านหนึ่งสอบตก พอเลือกตั้งซ่อมกลับสอบได้

    พระราหู (๘) รองรับ เป็นคู่มิตรใหญ่กับพระเสาร์ชนะศัตรู เกิดโชคลาภใหญ่เหมือนคนไปหาปลาแต่เจอขุมทองแทน

     4.2 กลุ่มดาวในดวงเดิมรองรับพระเสาร์จรผลออกด้านร้าย

    พระอาทิตย์ (๑) รองรับ ระวังมีศัตรูแต่จะมีคนช่วย เพราะคำพูด บางคนอาจมีคดีความต่างๆ

     พระจันทร์ (๒) รองรับ เจ็บไข้ได้ป่วยทั้งตัวท่านเองหรือแม่ หรืออาจมีหนี้ หรือเครียด วิตกจริต ตีตนไปก่อนไข้ เสียเงินหรือลูกน้อง ตำราให้สวดมนต์แก้เคล็ด

    พระอังคาร (๓) รองรับ เป็นคู่อาฆาต ระวังอุบัติเหตุ ผ่าตัด ทะเลาะเบาะแว้ง

    พระศุกร์ (๖) รองรับ เป็นคู่ศัตรูใหญ่ระวังโรคเก่ากำเริบเรื้อรัง หรือถูกทรยศหักหลัง หรืออกหักรักคุด หรือพลัดพรากสูญเสียหรือถูกโจรกรรม

     พระเสาร์ (๗) รองรับ กรรมเก่าแรง ระวังป่วยกระดูกหรือเส้นประสาท หรือผิวหนัง หรือสำไส้ หรือภูมิแพ้

     ทั้งหมดนี้อาจเกิดอาการใดอาการหนึ่ง ไม่จำเป็นต้องเกิดทั้งหมด และไม่เกิดตลอดเวลา อีกทั้งดีก็ดี ร้ายก็ร้าย ไม่ตัดรอนกัน เป็นได้ทั้งทุกขลาภและลาภทุกข์

     5.สิ่งที่ผู้เขียนอยากบอกท่านที่ลัคนาสถิตราศีมังกรคือ  ระหว่างที่พระเสาร์จร ตัวแทนพวกท่านเดินอยู่ในราศีมังกรได้มาตรฐานยิ่งใหญ่เข้มแข็งนี้ แม้การให้คุณงามความดีจะเป็นไปอย่างช้าๆ แต่หนักแน่นมั่นคง แต่เป็นโอกาสดีที่พวกท่านจะสร้างสถานะของตัวเองให้ปรากฏให้เป็น somebody หรือ บุคคลสำคัญ หรือ เฉียดบุคคลสำคัญ ในวงการที่พวกท่านอยู่ให้ได้ เพราะบางครั้งสถานะที่พวกท่านกำลังจะสร้างนี้ คนมีเงิน ร่ำรวยอาจไม่มี-ไม่ได้ด้วยซ้ำ

     หรือคนอื่นที่เคยสำคัญในวงการถดถอยไป ส่วนพวกท่านกลับสามารถสร้างตัวผงาดขึ้นมาแทนได้ ฯลฯ

     แต่ก็อย่าลืมว่า ยังมีดาวอีกหลายดวงที่ให้คุณ-โทษทุกลัคนาราศี ขอให้กลับไปอ่านที่ แม่หมอสมัครเล่นตอนที่ 304 ภาพรวมชีวิตทุกลัคนาราศีตลอดปี 2563 หรือฟังที่ยูทูบช่อง-ฟองสนาน-

 


"การบินไทย".....ยื่นคำร้องขอทำ "แผนฟื้นฟูกิจการ" ต่อศาลล้มละลายกลางเรียบร้อยแล้ว เมื่อวาน (๒๖ พ.ค.๖๓)วันนี้ ๒๗ พ.ค.ศาลฯ นัดฟังคำสั่ง!

อันตรายกว่า 'สารอันตราย'
"ฝันดี-ฝันร้าย"ของไทยวันนี้
"โลกเปลี่ยนไป-ไทยเปลี่ยนรวย"
ไม่มีประยุทธ์ "พปชร.ขายอะไร?"
"การบินถึงการพรรคพปชร."
การบินไทย"ตายแล้วฟื้น"