จุรินทร์เปิดขายหน้ากาก '800ร้านธงฟ้า'คุมราคา


เพิ่มเพื่อน    

    "จุรินทร์" เปิดกระทรวงวันหยุด ขายหน้ากาก คุมราคา กระจายร้านธงฟ้ากว่า 800 แห่งทั่วไทย พร้อมเปิดสายด่วน 1569 ตลอด 24 ชั่วโมง แจ้งเอาผิดขายเกินราคา
    เมื่อวันที่ 8 ก.พ.2563 นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับส่วนที่เกี่ยวข้อง จัดจำหน่ายหน้ากากอนามัย เพื่อกระจายให้กับประชาชนในการป้องกันไวรัสโคโรนา เบื้องต้น จำนวน 200,000 ชิ้น และจะมีการเพิ่มช่องทางจำหน่าย อาทิ ที่ทำเนียบรัฐบาล ร้านธงฟ้า 500,000 ชิ้น กระจายไป 820 สาขาทั่วประเทศ เป็นต้น
    โดยนายจุรินทร์ ในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์  กล่าวในงานว่า กระทรวงพาณิชย์ได้ติดตามสถานการณ์ไวรัสโคโรนามาโดยต่อเนื่อง และได้มีการเตรียมการที่จะเข้าไปมีส่วนช่วยในการคลี่คลายปัญหาตั้งแต่เริ่มต้น โดยมีการจัดตั้งวอร์รูมเพื่อติดตามสถานการณ์และแก้ไขปัญหาในส่วนงานที่อยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงพาณิชย์มาตลอด 2 สัปดาห์
    รมว.พาณิชย์กล่าวว่า วันนี้จึงมีความเห็นว่าสินค้าที่มีความจำเป็นต่อประชาชน 2 อย่าง ได้แก่ 1.หน้ากากอนามัย 2.เจลล้างมือ อาจไม่เพียงพอต่อการบริโภคของประชาชนในประเทศด้วยเหตุผลใดก็ตาม กระทรวงพาณิชย์มองว่าถึงเวลาที่ต้องกำหนดให้หน้ากากอนามัย วัตถุดิบในการผลิตและเจลทามือ เป็นสินค้าควบคุม เพื่อใช้อำนาจตามพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ซึ่งที่สุดคณะรัฐมนตรีได้มีความเห็นชอบกำหนดให้สินค้า 2 รายการเบื้องต้นเป็นสินค้าควบคุมตามกฎหมาย
    "จึงเป็นที่มาให้กระทรวงพาณิชย์ โดยอธิบดีกรมการค้าภายใน  สามารถใช้อำนาจตามกฎหมายสั่งการควบคุม ให้มีการผลิตสินค้าเพิ่มขึ้น ให้มีการกระจายสินค้าให้ทั่วถึง ให้มีการตรวจสอบสต๊อกสินค้า รวมทั้งการส่งออกและการนำเข้าสินค้าควบคุมดังกล่าวด้วย"
    นายจุรินทร์กล่าวต่อว่า โดยเรื่องของการส่งออกได้มีการกำหนดไว้ชัดเจนว่า หากจะมีผู้นำออกนอกราชอาณาจักรเกิน 500 ชิ้นขึ้นไป จะต้องมีการขออนุญาตต่ออธิบดีกรมการค้าภายใน ซึ่งขณะนี้ยังไม่มีการอนุญาตแม้แต่ 1 ราย
    อีกประการหนึ่งคือนโยบายเร่งด่วน กล่าวคือ หากพบว่ามีการกระทำผิดกฎหมาย ต้องดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ซึ่งขณะนี้มีการจับกุมดำเนินคดี 11 ราย พฤติกรรมที่ผิดกฎหมายคือมีการจำหน่ายราคาเกินจริง ซึ่งได้ส่งให้กระบวนการยุติธรรมดำเนินการต่อไป ซึ่งหลังจากนี้กระทรวงพาณิชย์ก็จะเฝ้าติดตามพฤติกรรมดังกล่าวอย่างใกล้ชิด ซึ่งหากประชาชนพบเห็นพฤติกรรมดังกล่าว สามารถแจ้งมาที่สายด่วน 1569 ได้ 24 ชั่วโมง
    ในส่วนของการผลิตและการกระจายสินค้านั้น อธิบดีกรมการค้าภายในได้กำชับไปยังผู้ผลิต 10 รายใหญ่ทั่วประเทศ ให้เพิ่มกำลังการผลิตเพื่อให้เพียงพอต่อการใช้ของประชาชนคนไทยทั้งประเทศ ซึ่งทุกโรงงานก็ตอบรับด้วยดี
    ส่วนการกระจายสินค้า อธิบดีกรมการค้าภายในได้ใช้อำนาจสั่งการให้ผู้ผลิตได้กระจายสินค้าผ่านช่องทางจำหน่ายไปยังพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ โดยเร่งด่วนและทั่วถึงที่สุดเท่าที่จะทำได้ โดยกำหนดให้มีการส่งสินค้าจำนวนหนึ่งเพื่อเพิ่มช่องทางการกระจายสินค้าหน้ากากอนามัยไปยังพี่น้องประชาชนที่ต้องการ โดยให้กระจายไปที่ 1.ทำเนียบรัฐบาล จำนวน 300,000 ชิ้น 2.กระทรวงพาณิชย์ 200,000 ชิ้น และ 3.ร้านธงฟ้า 820 สาขาทั่วประเทศ  จำนวน 500,000 ชิ้น โดยจะเริ่มกระจายสินค้าตั้งแต่วันจันทร์ที่ 11 ก.พ.63 เป็นต้นไป ซึ่งจะมีการจำหน่ายต่อเนื่องอีกประมาณ 15 วัน
    “วันนี้กระทรวงพาณิชย์ได้นำหน้ากากอนามัยมากระจายในราคาที่สมควรคือ 2.50 บาท โดยคำนึงถึงต้นทุนการผลิตและค่าขนส่ง โดยกระทรวงได้ตรวจสอบทั้งปริมาณและเรื่องของคุณภาพด้วย วันนี้กระทรวงนำมาจำหน่าย 200,000 ชิ้น แต่หากประเมินถึงความจำเป็น อธิบดีกรมการค้าภายในก็จะตัดสินใจร่วมกันอีกครั้งหนึ่ง” รมว.พาณิชย์กล่าว
    พร้อมกันนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ยังกล่าวขอบคุณไปรษณีย์ไทย ที่ให้ความร่วมมือในการส่งหน้ากากอนามัยไปยังร้านธงฟ้า 820 สาขาทั่วประเทศโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย.


"ศ.ธีรยุทธ บุญมี" เผยแพร่บทความเรื่อง "เมษาชี้ชะตาประเทศ" เมื่อวาน (๓๐ มี.ค.๖๓) อ่านแล้ว..... ต้องบอกว่า "อาจารย์ธีรยุทธ" ก้าวข้ามคำว่า "นักวิชาการ" สู่สถานะ "วิญญูชน" แท้จริง!

อสม. 'หน่วยรบที่โลกลืม'
'สำรวจแนวรบรอบไตรมาส'
'เหนื่อยนักก็พักตีกันก่อน'
ทั้ง"พระคุณ-พระเดช"คู่กัน
"ถึงฉุกเฉินพวกโคก็ยังฉุน"
ที่สุด 'ในสถานการณ์' คิดบวก