ป.ป.ช.ยังเดินหน้าสอบปมส.ส.เสียบบัตรแทนกัน


เพิ่มเพื่อน    

9 ก.พ.63-นายวรวิทย์ สุขบุญ เลขาธิการคณะกรรม การป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) กล่าวถึงความคืบหน้ากรณีนายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ยื่นเรื่องให้ป.ป.ช.ไต่สวนพฤติกรรมการเสียบบัตรลงคะแนนแทนกันของส.ส.ระหว่างการพิจารณาร่างพ.ร.บงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563ว่า อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริง กำลังให้เจ้าหน้าทึ่พิจารณาอยู่ 

ถามว่า ป.ป.ช.จะหยิบยกกรณีการเสียบบัตรลงคะแนนแทนกันของส.ส.รายอื่นที่นอกเหนือจากที่นายศรีสุ วรรณร้องมาขึ้นมาพิจารณาเองหรือไม่ เลขาฯป.ป.ช.กล่าวว่า ปกติแล้วป.ป.ช.เก็บข้อมูลกรณีต่างๆตามที่ปรากฎเป็นข่าวไว้อยู่แล้ว ถ้าพบประเด็นใดที่เกี่ยวข้องก็มีอำนาจหยิบยกมาพิจารณาเองได้ หากเห็นว่ามีเหตุอันควรสงสัย กรณีการหยิบยกการเสียบบัตรแทนกันของส.ส.รายอื่นที่อยู่นอกเหนือจากที่นายศรีสุวรรณยื่นเรื่องต่อป.ป.ช.ขึ้นมาพิจารณาเองนั้น ขอให้เจ้าหน้าที่สรุปประมวลผลข้อมูลหลักฐานต่างๆก่อน ยังไม่สามารถระบุได้ว่าจะหยิบเรื่องมาพิจารณาเองหรือไม่
 


วันนี้ "ไม่คุยโควิด" ถ้าจะคุยในประเด็นว่า มันจะจบกันเมื่อไหร่ ก็คงต้องคุยยาวต่อเนื่องไปถึงชาติหน้า ก็ยังไม่จบ เพราะมันจะไม่หายไปไหน มันจะอยู่กับมนุษย์โลกตลอดไป อยู่แบบเชื้อเอดส์ เชื้อไข้หวัดนก เชื้อซาร์ส เชื้อเมอร์ส เชื้ออหิวาต์ ประมาณนั้น

กลเกม 'ในศาล-ในถนน'
"โชคดี-โชคร้าย"ในโควิด
โควิด 'พาคิดไม่รู้จบ'
'มหาสงกรานต์' คืออะไร?
หมอ 'สงกรานต์' หมอ
"สัตว์เศรษฐกิจ" ตัวใหม่