จัดระเบียบสู่ Smart Metro 


เพิ่มเพื่อน    


    หลังกลายเป็นเรื่องอื้อฉาวโด่งดังไปทั้งโลกถึงความมั่วตั้วของสายไฟฟ้าและสายสื่อสารทั่วเขต กทม. ที่ดูแล้วทั้งรกทั้งวุ่นวายไปหมด การไฟฟ้านครหลวง (MEA) ในฐานะเจ้าของเสาต่างต้องรุกขึ้นมาปฏิวัติ เดินหน้าจัดระเบียบบรรดาสายไฟฟ้าและสายสื่อสารภายใต้โครงการจัดระเบียบสายสื่อสารเมืองมหานคร Smart Metro พื้นที่กรุงเทพมหานคร (กทม.) นนทบุรี และสมุทรปราการ เร่งแก้ไขปัญหาสายสื่อสารรกรุงรังและสายสื่อสารที่ม้วนขดห้อยทิ้งไว้ไม่ได้ใช้งาน รวมถึงห้อยต่ำ ซึ่งส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุ ความปลอดภัยของประชาชน และอาจส่งผลกระทบต่ออุปกรณ์ระบบจำหน่ายไฟฟ้าของ MEA โดยรัฐบาลกำหนดรื้อถอนสายสื่อสารที่ไม่ใช้งาน (สายตาย) ให้แล้วเสร็จภายใน มิถุนายน 2563 ให้มีความเรียบร้อยเป็นระบบที่ชัดเจนตรวจสอบได้และยั่งยืน 
    ทั้งนี้ MEA ได้เร่งเดินหน้าโครงการตามพื้นที่รับผิดชอบ ได้แก่ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ ครอบคลุมทั้ง 18 ที่ทำการเขต มีทั้งสิ้น 318 เส้นทาง รวมระยะทางกว่า 2,200 กิโลเมตรนั้น ซึ่งได้มีการดำเนินงานตามแผนที่กำหนดไว้ ซึ่ง MEA แบ่งเป็น 2 เฟส ได้แก่ เฟสที่ 1 ระยะทาง 211.8 กิโลเมตร ได้ดำเนินการรื้อถอนสายสื่อสารที่ไม่ใช้งานออกหรือสายตาย และจัดระเบียบสายสื่อสารเสร็จสิ้นแล้วในเดือนมกราคม 2563 ที่ผ่านมา 
    จะเห็นได้จากในช่วงต้นปี 2562 ที่ผ่านมานั้น MEA ได้ประเดิมเริ่มโครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน ถนนวิทยุ โดยมีผู้ประกอบการ และผู้แทนหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่ถนนวิทยุ ช่วงถนนเพลินจิต-ถนนพระราม 4 รวมระยะทาง 2.1 กิโลเมตร แล้วเสร็จไปเมื่อก่อนเดือน ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา ซึ่งการดำเนินงานครั้งนี้จะช่วยสร้างความเพียงพอ มั่นคง ให้กับระบบไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้น  และเมื่อดำเนินโครงการแล้วเสร็จจะทำให้พื้นที่โดยรอบมีทัศนียภาพที่สวยงาม ส่งเสริมให้เกิดการเติบโตทางธุรกิจท่องเที่ยว และเกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อประเทศไทย เนื่องจากเป็นพื้นที่ตั้งของสถานเอกอัครราชทูตประเทศต่างๆ อีกด้วย
    นอกจากนี้แล้วยังได้ดำเนินการไปแล้วอีกหลายจุด ไม่ว่าจะเป็นโครงการถนนพิษณุโลก ถนนนครสวรรค์ ตั้งแต่แยกนางเลิ้ง ถึงแยกเทวกรรมและถนนเพชรบุรี จากช่วงแยกยมราช ถึงแยกอุรุพงษ์ รวมระยะทาง 0.3 กิโลเมตร,  โครงการถนนนานา ช่วงถนนสุขุมวิท ถึงคลองแสนแสบ รวมระยะทาง 0.75 กิโลเมตร, โครงการถนนสาธุประดิษฐ์ และถนนสว่างอารมณ์ รวมระยะทาง 2 กิโลเมตร 
    และยังมีโครงการที่อยู่ระหว่างกำลังดำเนินการก่อสร้าง 54.1 กิโลเมตร อาทิ โครงการนนทรี โครงการพระราม 3 โครงการรัชดาภิเษก-พระราม 9 โครงการรอบพระตำหนักจิตรลดารโหฐาน โครงการตามแนวรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน และโครงการถนนวิทยุ
    สำหรับเฟสที่ 2 ระยะทางกว่า 2,000 กิโลเมตร อยู่ในระหว่างดำเนินการจัดระเบียบสายสื่อสารในเส้นทางที่เหลืออยู่ตามแผนงาน ทั้งนี้ MEA มีการจัดระเบียบสายสื่อสารรูปแบบใหม่ พร้อมทั้งกำหนดขั้นตอนดำเนินการ โดยผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมต่างๆ ต้องสำรวจสายสื่อสารของตนเอง พร้อมติดแท็กระบุชื่อบริษัทผู้รับผิดชอบสาย ที่ต้องใช้งาน
    และรื้อถอนสายสื่อสารที่ไม่มีเจ้าของ ไม่ถูกใช้งาน หรือสายตาย ออกจากเสาไฟฟ้า รวมถึงติดตั้งคอนสำหรับสายสื่อสารบนเสาไฟฟ้าเพื่อรองรับการพาดสายสื่อสารที่ได้รับอนุญาตจาก MEA พร้อมให้ผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมพาดสายของตนเองให้เป็นระเบียบ และติดตั้งสายในช่องที่ได้รับอนุญาต และ MEA บันทึกข้อมูลสายสื่อสาร ในแต่ละเส้นทางในระบบข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ เพื่อเก็บเป็นฐานข้อมูล ป้องกันการละเมิดในภายหลัง 
    ทั้งนี้ จากรูปแบบดังกล่าวจะทำให้ลดจำนวนการใช้สายสื่อสารลงโดยที่ไม่กระทบต่อลูกค้าผู้ใช้งานเครือข่าย สายสื่อสารมีความเป็นระเบียบ ตลอดจนการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการแต่ละรายสามารถสอดส่องดูแลไม่ให้มีผู้ลักลอบมาพาดสายโดยไม่ได้รับอนุญาตได้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ช่วยให้ภูมิทัศน์สวยงาม ทำให้ระบบไฟฟ้ามีความมั่นคง มีความปลอดภัยแก่ประชาชนในระยะยาวต่อไป
    อย่างไรก็ตาม เมื่อจัดระเบียบสายไฟฟ้า และสายสื่อสารต่างๆ ลงดินแล้ว ก็ต้องเข้มงวดในการกำกับดูแลเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความมักง่ายของบรรดาผู้ประกอบการที่มักจะเอาแต่ความสะดวกของตัวเองเป็นที่ตั้ง แต่ลืมนึกถึงประโยชน์ของส่วนรวม. 
   

บุญช่วย ค้ายาดี