กทม.-ปริมณฑลฝุ่นยังฟุ้ง! เกินมาตรฐาน23พื้นที่


เพิ่มเพื่อน    

10 ก.พ. 63 – เพจเฟซบุ๊กกรมควบคุมมลพิษ รายงานข้อมูลคุณภาพอากาศ ประจำวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 7.00 น. ดังนี้ ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยกรมควบคุมมลพิษร่วมกับกรุงเทพมหานคร จำนวน 58 สถานี ตรวจวัดค่าได้ 37– 67 มคก./ลบ.ม. (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 50 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร) ปริมาณฝุ่นละอองในภาพรวมมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากเช้าวานเกือบทุกสถานี และพบเกินค่ามาตรฐาน อยู่ในระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ (พื้นที่สีส้ม) จำนวน 23 สถานี ประชาชนในพื้นที่ดังกล่าว ควรลดระยะเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง และติดตามสถานการณ์ฝุ่นละอองอย่างใกล้ชิด 

ทั้งนี้ คพ. จะรายงานสถานการณ์และแจ้งประสานข้อมูล ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการควบคุม กำกับ ดูแล ภารกิจตามมาตรการ "ภายใต้แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ" อย่างเร่งด่วน ประชาชนสามารถติดตามสถานการณ์ได้ทางเว็บไซต์ Air4Thai.com แอปพลิเคชั่น Air4Thai และ bangkokairquality.com.