'นิพนธ์'ระบุคนไทยเสียชีวิตบนท้องถนนกว่า2 หมื่นคน/ ปี มูลค่าเสียหายมหาศาล รายละ 10 ล้านบาท


เพิ่มเพื่อน    

 11 ก.พ.63-นายนิพนธ์  บุญญามณี  รมช.มหาดไทย  กล่าวว่า  การเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนโดยแต่ละปีมีผู้เสียชีวิตประมาณ  22,000  คน ประมาณ 65 คน / วัน  โดยยังไม่รวมถึงผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ และพิการ เมื่อเป็นมูลค่าความสูญเสียถึงรายละ 10 ล้านบาท

สำหรับอุบัติเหตุบนท้องถนนโดยส่วนใหญ่มาจากการไม่เคารพกฎจราจร  1. เมาแล้วขับ 2. ไม่สวมหมวกนิรภัย  ฯลฯ

การสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนในช่วงเทศกาลและช่วงปกตินั้น จะต้องร่วมมือกันบูรณาการอย่างจริงจัง ระหว่างท้องถิ่นกับท้องที่ เนื่องจากถนนในประเทศไทย มีความยาวประมาณ  500,000  กิโลเมตร  ในความรับผิดชอบของกรมทางหลวงประมาณ  54,000  กิโลเมตร ในความรับผิดชอบของกรมทางหลวงชนบท ประมาณ 57,000  กิโลเมตร  และในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)  เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.)ประมาณ  400,000  กิโลเมตร

นายนิพนธ์ กล่าวว่า ทางแก้เพื่อความปลอดภัยบนท้องถนน ต้องร่วมมือบูรณาการระหว่างท้องถิ่นกับท้องที่เพื่อร่วมกันบำบัดทุกข์บำรุงสุข   คือการตั้งด่านครอบครัว  ด่านชุมชน  โดยมีการกล่าวตักเตือนกันตั้งแต่ครอบครัว ทั้งสามี บุตรหลาน เพราะปัจจุบันชนบทหายเกือบหมด กลายเป็นเมืองขนาดเล็ก ขนาดกลาง

“ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 25693 ที่ผ่านมาการเกิดอุบัติเหตุ ลดผู้เสียชีวิตไปถึง 90 ราย  และอีกประมาณ 60 วัน ก็จะถึงเทศกาลสงกรานต์ปีใหม่ไทย จะมีการเมาสุรามากกว่าเทศกาลปีใหม่ จึงขอส่งสัญญาณและขอความร่วมมือไปยังกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เทศบาล  องค์การบริหารส่วนตำบล  ออกแบบวางแผนไว้ล่วงหน้า  เพราะเป็นเรื่องสำคัญและเรื่องใหญ่มาก”.


เนี่ย.......... ด้วยตำแหน่ง "โฆษกรัฐบาล"! ถ้าจะตำหนิ "นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์" ก็ต้องตำหนิกันในเรื่องนี้แหละ คือเรื่องการใช้มาตรการควบคุมโควิดกับบุคคลต่างชาติที่จะเดินทางเข้ามาในประเทศช่วงนี้

'การเมือง' ที่ไม่มี 'วันพระ'
'การอยู่-การไป' ของสมคิด
หมอชาญชัย"เผยตาหมาก"
ภาพสะท้อน 'อนาคตไทย'
อาจารย์แหม่ม 'ผิดตรงไหน?'
การเมืองเรื่อง 'คิดกันไปเอง'