ประชาพิจารณ์TCAS 3ภาค เสียงส่วนใหญ่ให้รวมรอบ3 รับตรง และแอดมิชชั่นรอบ 4 เข้าด้วยกัน


เพิ่มเพื่อน    

11ก.พ.63-นายพีระพงศ์ ตริยเจริญ ผู้จัดการระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) ของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) กล่าวว่า ขณะนี้ ทปอ. ได้เปิดเวทีประชาพิจารณ์การปรับปรุงระบบการรับสมัคร TCAS ปีการศึกษา 2564 – 2566 ตามภูมิภาคต่างๆ เป็นจำนวน 3 ครั้งแล้ว ได้แก่ ภาคกลาง ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) อีสาน ภาคเหนือ ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พบว่า ในเบื้องต้นทิศทางเป็นไปตามที่ ทปอ.คาดการณ์ไว้ คือ ส่วนใหญ่เห็นด้วยกับการให้มีการรวม TCAS รอบ 3 รับตรงร่วมกัน และรอบ 4 แอดมิชชั่น และในส่วนของเรื่องการสละสิทธิ์ ที่ไม่สามารถดำเนินการข้ามรอบได้

“อย่างไรก็ตาม การเปิดเวทีประชาพิจารณ์จะมีการดำเนินการครั้งสุดท้าย คือ ภาคใต้ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์นี้ โดยที่ผ่านมาจำนวน 3 ครั้ง พบว่าผู้ที่เข้าร่วมส่วนใหญ่ คือ นักเรียน ผู้ปกครอง และครู ทั้งนี้เมื่อสิ้นสุดการเปิดเวทีประชาพิจารณ์แล้ว ทปอ. จะนำความคิดเห็นที่ได้ทั้งหมดรวมกับความคิดเห็นทางเว็บไซค์ที่ขณะนี้มีผู้แสดงความเห็นแล้วกว่า 1,300 คน และจะปิดรับความเห็นในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์นี้ มาประมวลผลสรุปทั้งหมด ก่อนจะเสนอให้ ทปอ.พิจารณาต่อไป”ผู้จัดการระบบ TCAS ทปอ.กล่าว


เชื่ออะไรผมอย่างได้มั้ย? คือผมจะบอกว่า..... เห็นความ "ดิบ-กระแดะ-ด้าน" ของนักเรียน-นักศึกษาใต้ปฏิบัติการล้างสมองของสามสัสแล้ว ไม่ต้องห่วงกันไปหรอกว่า เมื่อพวกนี้โตขึ้น จะเป็นผู้เข้ามากำหนดอนาคตประเทศ

ถึงตา "ทอน-ปิยบุตร" แก้สนุ้ก
เสื้อเหลืองมาเพราะ ๓ นิ้วปลุก
เก่า 'ตะกายใหม่' ไทยโพสต์
'เจรจา'...จะ 'เจรจากับใคร'?
เป้าหมายเดิม 'ยุทธวิธีเปลี่ยน'
นี่แหละที่ 'สามสัส' ต้องการ