ทปอ.ยุติใช้คะแนนโอเน็ต TCAS 65


เพิ่มเพื่อน    

20 มิ.ย.64-นายบัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในฐานะประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) กล่าวภายหลังการประชุม ทปอ.ว่า ที่ประชุมได้มีการรายงานการดำเนินการระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) ประจำปีการศึกษา 2564 ภาพรวมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยดี แม้จะมีข้อร้องเรียนให้มีการเลื่อนกระบวนการทดสอบต่างๆ ออกไปจากกำหนดการเดิม แต่ ทปอ.ก็ยืนยันที่จะดำเนินการตามกำหนดเดิม ซึ่งเรื่องนี้เป็นข้อพิสูจน์ว่าเราดำเนินการถูกต้องแล้ว เพราะหากมีการเลื่อนสอบและจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 อาจจะทำให้การทดสอบต่างๆ จะต่องเลื่อนออกไปอีกและไม่ได้มีการดำเนินการ โดยขณะนี้การดำเนินการรับสมัครเสร็จสิ้นแล้ว จำนวน 3 รอบ มีผู้เรียนยืนยันสิทธิแล้ว 200,928 คน เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา และยังเหลือการรับรอบสุดท้าย คือ รับตรงอิสระ ซึ่งคาดว่าจะได้ผู้เรียนเพิ่มอีก 10,000-20,000 คน

ด้านนายพีระพงศ์ ตริยเจริญ ผู้จัดการ TCAS กล่าวว่า นอกจากนี้ ทปอ.ยังได้มีมติเห็นชอบ แนวทางการคัดเลือกในระบบ TCAS ปีการศึกษา 2565 โดยมีมติให้ยุติการใช้คะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (โอเน็ต) ในการคัดเลือก เพื่อเป็นการลดภาระการสอบให้มีปริมาณที่ลดน้อยลง และรูปแบบ TCAS ปีการศึกษา 2565 จะแบ่งเป็น 4 รอบ ดังนี้ 1.แฟ้มสะสมงาน 2.โควต้า 3.แอดมิชชั่น และ 4.รับตรงอิสระ ดังนั้นในรอบ 3 แอดมิชชั่น มหาวิทยาลัยจะต้องกำหนดเกณฑ์การคัดเลือกที่ไม่ใช้คะแนนโอเน็ตเป็นคุณสมบัติ เนื่องจากกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) มีแนวทางที่จะปรับปรุงการทดสอบโอเน็ต ทั้งนี้เมื่อเกณฑ์การคัดเลือกไม่ได้นำคะแนนโอเน็ตมาใช้แล้ว แต่ละมหาวิทยาลัยก็จะต้องกำหนดหลักเกณฑ์สัดส่วนของคะแนนการทดสอบความถนัดทั่วไป (GAT) และการทดสอบความถนัดทางวิชาการ/วิชาชีพ (PAT) สำหรับในส่วนของคะแนนวิชาการก็จะใช้คะแนนจากการสอบวิชาสามัญ 9 วิชา อย่างไรก็ตาม เกณฑ์การคัดเลือกของแต่ละมหาวิทยาลัยจะประกาศอย่างเป็นทางการก่อนที่จะเปิดระบบ TCAS สำหรับปฏิทินการรับสมัครยังจะต้องมีการหารือร่วมกันอีกครั้ง และคาดว่าจะได้ข้อสรุปในช่วงเดือนสิงหาคม

"ทปอ.ยังคงยึดหลักการเดิมที่ต้องการให้เด็กทุกคนอยู่ในห้องเรียนจนกว่าจะจบปีการศึกษา ดังนั้นการสอบต่างๆ จะเริ่มหลังจากที่นักเรียนจบปีการศึกษาแล้ว ทั้งนี้สำหรับกรณีที่มองว่า TCAS รูปแบบใหม่จะเป็นการส่งเสริมให้เด็กเรียนกวดวิชาหรือไม่นั้น จากการปรับแนวการทดสอบที่ ทปอ.จะเน้นเรื่องการนำความรู้ไปใช้งาน ดังนั้นผมคิดว่าจะไม่จำเป็นต้องไปเรียนกวดวิชา เพียงแต่ตั้งใจเรียนในห้องเรียนให้เข้าใจและสามารถนำหลักการต่างๆ มี่เรียนในห้องเรียนไปใช้การได้ ก็จะสามารถทำคะแนนสอบได้"ผู้จัดการ TCAS กล่าว

เมื่อผู้สื่อข่าวถามว่า เนื่องจากการสอบวิชาสามัญ 9 วิชา เป็นการสอบที่เสียค่าใช้จ่าย ทปอ.มีแนวทางสำหรับนักเรียนที่ไม่มีทุนทรัพย์หรือไม่ นายพีระพงศ์ กล่าวว่า ทปอ.จะพยายามไม่ทำให้เป็นภาระแก่ผู้เรียน อีกทั้งมหาวิทยาลัยก็จะต้องกำหนดคุณสมบัติคะแนนที่ต้องการในรายวิชาที่จำเป็น เพื่อที่จะไม่ให้ผู้เรียนต้องสอบมากเกินไป
 


เมื่อวานคุยเล่น  เรื่องลูกพรรคเพื่อไทย ร้องขอให้ "นายใหญ่" ส่งเมีย "คุณหญิงพจมาน" มาเป็น "ขอนไม้ดุ้นใหม่" ของพรรค ให้ลูกกบ-ลูกเขียดในพรรคได้เกาะ  วันนี้ ขอคุยซีเครียดซักนิด

อนาคต 'คนนินทาเมีย'
'โควิดคลาย-โรคอิจฉาคุ'
ไทย"เหนือคาดหมาย"เสมอ
วิสัยทัศน์"อินทรี-อีแร้ง"
"การ์ดเชิญ"๒๑ ตุลา.
เปิดประเทศ"เปิดตรงไหน?"